Abonnement til ledere

Abonnement til studerende

Harvard kan stadig!

26. november 2004

Thumbnail

Bognyt i Børsen den 26. november 2004.
Anmeldelse af: Harvard Business Review.
Af Per Nikolaj Bukh

Bedømmelse:
Da jeg gik på universitetet i 1980’erne, var der en særlig magi forbundet med Harvard Business School. I al fald når man var driftsøkonom. Nogle af de professorer, som vi så op til (og frygtede en smule), havde været på studieophold der og havde blandt andet bragt den case-baserede undervisning med sig hjem. Der gik også historier om enkelte danskere, der havde fået legater eller lånt en mindre formue og var derefter rejst til Boston for at tage en MBA-uddannelse på Harvard. Siden er det blevet meget mere udbredt at tage en MBAuddannelse herhjemme, og ethvert dansk universitet med respekt for sig selv (og sans for markedet) har op til flere masteruddannelser på programmet. Men det er en anden historie.

Tidsskriftet Harvard Business Review, som udsendes 12 gange om året til abonnenterne, er beriget med en del af stjernestøvet fra Business School’en. Dels på grund af titlen, og fordi mange af forfatterne er professorer fra Harvard – og dels fordi tidsskriftet hviler på samme idégrundlag og er en del af skolens profil udadtil. Det betyder, at artiklernes kendetegn er høj faglig kvalitet, præcis og klar formidling, relevans og aktualitet samt ofte et særligt fokus på toplederen.

Artiklerne er altid korte, typisk 7-12 sider, og særdeles velskrevne, da det er en del af tidsskriftets koncept at formidle den nyeste forskningsbaserede viden kortfattet og præcist. Artiklerne forfattes typisk af anerkendte professorer ved Harvard Business School eller andre universiteter; eller nogle gange af konsulenter og topledere fra virksomheder. Herudover går der en både krævende og langstrakt redaktionel proces forud for publiceringen af artikler i tidsskriftet. Her assisterer de redaktionelle eksperter ved tidsskriftet forfatterne med at få det centrale budskab kommunikeret så godt som muligt. Det kunne vi helt sikkert også lære noget af herhjemme, men der er jo nok en barriere, at man ikke som på HBR har omkring 300.000 abonnenter at fordele omkostningerne på.

Meget ofte formår artiklernes forfattere inden for en artikels længde at servere et centralt budskab, som i andre sammenhænge vil være essensen af en hel bog. Det er da heller ikke tilfældigt, at mange af de mest læste forfattere af ledelsesbøger – Kotter, Porter, Hamel, Prahalad eller Kaplan for blot at nævne nogle navne i flæng – nogenlunde samtidig med, at de udgiver en ny bog, også skriver en artikel i HBR. Ofte kommer artiklen faktisk før bogen; mens artiklerne andre gange netop har til formål at uddrage det centrale budskab af bogen. På den måde fungerer tidsskriftet også som udstillingsvindue for den nyeste viden – og for læseren er det på tilsvarende vis en nem og effektiv adgang til denne viden.

Det sidste nummer, november 2004, indeholder henved 10 artikler, hvoriblandt flere af de emner, som de tager op, er overraskende centrale i forhold til den aktuelle danske erhvervsdebat. Der er eksempelvis artikler om udnævnelse af efterfølgere til topledere samt to artikler om supply-chain management. Desuden er der et par interessante artikler om forhandlingsteknik og executive coaching.

Sidst i nummeret findes Robert S. Kaplan & Steven R. Anderson’s artikel Time-Driven ActivityBased Costing. På 8 sider redegør forfatterne for hovedprincipperne i en ny og let tilgængelig metode til at designe at aktivitetsbaseret omkostningsregnskab. Det er første gang denne metode, der ganske vist har været kendt af de forskere, som arbejder med moderne økonomistyring det sidste års tid, bliver offentliggjort officielt. Uanset om man synes om denne nye måde at designe et aktivitetsbaseret omkostningsregnskab eller ej, så præsenterer forfatterne den kort og præcist med udgangspunkt i letforståelige eksempler. Og det er en effektiv måde for den travle leder at blive ajourført i de nye teknikker.

Herudover indeholder hvert nummer en fiktiv case, som kommenteres af 2-3 internationale eksperter. Selvom disse cases formodentlig er gode i undervisningsmæssige sammenhænge, må jeg indrømme, at jeg som regel springer dem over. Ligeledes indeholder hvert nummer et antal ’læserbreve’ og redaktionelle sider – og så desværre også annoncer i et mindre antal – men ikke flere end, at man kan leve med det.

Selvom et abonnement på Harvard Business Review koster nogenlunde det samme som 3-5 ledelsesbøger, så er det ud fra en ’total cost’betragtning, hvor tid ikke indgår som en fri ressource, et rigtig godt køb!

Harvard Business Review, November 2004 (volume 82, nummer 11). Ét års abonnement (omfatter 12 numre samt online-adgang) kan i Danmark tegnes for kr. 1.150.