Abonnement til ledere

Abonnement til studerende

Bidrag til bøger, skrifter mm

Mod afgrunden. Interview i:
Rapport 12. Udgivet af Arkitektforeningen. 2012.

Shift happens. Artikel i:
Lederskab. Eksperimenter med nye tilgange til offentlig ledelse. VIA University College. Aarhus 2012.

Forord til bogen:
Lone Belling: Teori U som ramme for innovativ organisationsudvikling. Dansk Psykologisk Forlag. København 2012.

Ledelseskompetence i vidensamfundet. Artikel i:
Helle Black Nielasen (red.):Kompetenceudvikling i ungdomsskolen.. US-centret.2012.

Ledelse af et gymnasium i forandring. En undersøgelse af ledelse i det almene gymnasium.
Danmarks Evalueringsinstitut. København 2012. Bidragyder.

Om det alarmerende behov for nytænkning. Interview i:
Thomas Uhrskov: Leve helheden. 2012.

The New World Citizens. Kapitel i:
Issues. This Way, Please. Preferred Futures.
House of Futures. København 2012.

Forord til bogen:
Thomas Lykke Nielsen: Tag ansvar for kunden.
Gyldendal Business. København 20912.

Forord til bogen:
Magistraten for Børn & Unge, Aarhus Kommune:

Skansen. Bygning og eksperimentarium. 2012.
Aarhus Kommune.

Produktivitet og ledelse. Kapitel i:
Lisbeth Uhrenfeldt og Erik Elgaard Sørensen: Sundhedsfaglig ledelse. Gads Forlag. 2011.

Forord til bogen:
Charlotte Mandrup: 7 mindfulness principper for ledere. Politikens Forlag. 2012.

Forord til bogen:
Tine Weppler: Smid masken. Gyldendal Business. 2011.

Mennesket først, så resultater. Kapitel i:
Mennesket først – og hvad så? Vartovbogen 2011/12. Forlaget Vartov. København. 2011.

Alfreds mission for Irma. Kapitel i:
125.  Udgivet i anledning af Irma’s 125 års jubilæum. Irma. København. 2011.

Forord til bogen:
Rikke K. Jensen, Louise Laustsen m.fl.: Procesfacilitering i praksis. Samfundslitteratur. København. 2011.

Oprydning og nytænkning i velfærdssamfundet: Refleksioner og påstande. Kapitel i:
Jens Jonatan Steen og Malthe Munkøe (red.): Velfærd med et menneskeligt ansigt. Frydenlund. København. 2011.

Forord til bogen:
Rikke K. Jensen m.fl.: Procesfacilitering i praksis. Samfundslitteratur. København. 2011.

Det empatiske menneske og den ansvarlige virksomhed. Kapitel i:
Claus Elmholdt & Lene Tanggaard (red.): Følelser i ledelse. Klim. Aarhus. 2011.

Forord til:
Mads Ole Dall, T. Klindt Bohni & Frank Iversen: Frisættende ledelse. Frydenlund. København. 2011.

Forretning og bæredygtighed er hinandens forudsætninger. Interview til:
Morten Dohrmann Hansen, Bent Kock og Mette Skøt: Dit engagement. Udfold din energi og bring dig selv go din organisation i topform. L&R Business. København. 2011.

Sjælebilledet. Artikel i:
Søren Marcussen: Bye Bye Beirut. Et sjælebillede-perspektiv. Frydenlund. 2010.

Teori U: Baggrund og begrundelser – håbefulde sprækker til fremtiden. Kapitel i:
Lone Belling & Thomas Gerstrøm (red.): Fortællinger fra U’et. Dansk psykologisk Forlag. 2010.

Hvad kalder fremtiden på?
Forord til bogen: Jens Moberg: Mission Ledelse. DR og L&R. København 2010.

Fra læring til revolution.
Forord til bogen: Peter Senge m.fl.: Den nødvendige revolution. KLIM. 2010.

Fra Oliens til bæredygtighedens århundrede.
Kapitel i: Birgit S. Toft: Pausens Kraft. Gyldendal Business. København 2010. 

Bedste fremtidige praksis. Kapitel i:
Søren Brandi: Forandringens vaner. Lederskab i tider med forandring. L&R Business. 2000.

Interview til: Den gode præsentation.
Linda Greve. Samfundslitteratur. 2010

Virksomheders ansvar for liv og profit. Kapitel i:
Tina Magaard (red.): Ledelse og spiritualitet. Gyldendal Business. 2009.

Vi skal da leve af at væree i rundkreds. Interview til:
Anne-Marie Dahl og Oluf Kjær Nielsen: Popstars Generationen. Turbine. Århus 2009.

Kan man måle selvtillid og respekt? Kapitel i:
Anja Madsen Kvols m.fl. (red.): Fordi jeg siger det! 21 tankevækkere om børneopdragelse. Siesta. Århus 2009.

Øjnene. Artikel i:
Jubilæumsskrift, Solhverv Privatskole 1934 – 2009. Vebbestrup 2009.

Enhver alder har sin egen visdom. Artikel i:
Seniortænketanken: Farvel til mimrekort. Beskæftigelsesministeriet. København 2009.

Ord i: På sporet af det etiske menneske.
Sebastian Nybo. Kastaniehøj Forlag. København 2009.

Forord til bogen: Det meningsfulde arbejdssliv.
Cecilie Eriksen (red.). Aarhus Universitetsforlag. Århus 2009.

Forord til bogen: Stresscoaching
Majken Matzau. Børsens Forlag. København 2009.

Forord til bogen: Når ledere skaber resultater
Ole Bach. Forlaget Birmar. Kolding 2009.

Forord til bogen: Social innovation
Dorthe Junge og Peter Lustrup.

Moderne ledelseskommunikation. Interview til:
Charlotte Mandrup. Politikens Forlag. København 2009.

Hvert år er en ny begyndelse.
Interview-samtale: Dan Kock Boyter-Steen Hildebrandt. Pressalit. Årsrapport 2008.

Ry 2009.

Mangfoldighed skal ledes. Udvikling og udfoldelse af alle intelligenser. Artikel i:
Rasmus Alenkær (red.): Den inkluderende skole. Frydenlund. København 2009.

Virksomheders ansvar for liv og profit. Artikel i:
Strategi & Driftsøkonomi. Festskrift til Ole Ø. Madsen. Gyldendal Business. København 2009.

En spids. Det umulige sker. Kapitel i:
Lys og sang. Jørgen Carlsen 60 år. Festskrift til Jørgen Carlsen. Klim. Århus 2009.

Menneskers ærbødighed for liv og natur. Eftertanker i:
Mette Morsing m.fl.: Forretning eller ansvar. Børsens Forlag. København 2009.

Faglighed og værdibaseret ledelse. Kapitel i:
Odd Nordhaug & Hans-Ivar Kristensen (red.): Retorikk, etikk og arbeidsliv. Forlag 1. Oslo 2008.

Inkluderingsledelse i retorisk lys.
Steen Hildebrandt og Odd Nordhaug. Kapitel i: Odd Nordhaug & Hans-Ivar Kristensen (red.): Retorikk, etikk og arbeidsliv. Forlag 1. Oslo 2008.

Vilje til visdom i ledelse. Kapitel i:
Viljen til Visdom. En bog om dannelse og uddannelse. Forlaget Slagmark. Odense 2008.

Fordord til bogen: Trivsel
Thomas Milsted: Trivsel. Jyllands-Postens Forlag. København 2008.

Forord til bogen: Den store præstation.
High Performance Institute. Sådan skaber, udvikler og fastholder du den store præstaTION. København 2008.

Coaching i det moderne samfund. Kapitel i:
Kim Gørtz og Anette Prehn (red.): Coaching i perspektiv. Hans Reitzels Forlag. København 2008.

Folkekirken og behovet for ledelse og kvalitetssikring. Artikel i:
Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen. Årbog 2007-2008. Hellerup 2008.

Forord til bogen: Principper for offentlig innovation.
Steen Hildebrandt og Kurt Klaudi Klausen. Børsens Forlag, 2008.

Efterord til bogen: Coaching i perspektiv.
Hans Reitzels Forlag, København 2008.

Forord til bogen: Frie børn lærer bedre.
Bogen om Næstved Fri Skole i 10 år. Næstved Fri Skole. Næstved 2008.

Forord til bogen: Hospitalsledelse.
Steen Hildebrandt og Kurt Klaudi Klausen. Børsens Forlag, 2008.

Forord til bogen: Forandringer spørger ikke om lov. De kommer bare.
Forlaget Beyond. Århus 2008

Forord til bogen: Ledelse af sociale institutioner.
Steen Hildebrandt og Kurt Klaudi Klausen. Børsens Forlag 2007.

Forord til publikationen: Den store præstation
Sådan skaber, udvikler og fastholder du Den store præstation. High Performance Institute. København 2008.

Hjerte og ledelse – om at forvalte den levende kapital. Kapitel i:
Robin Engelhardt m.fl. (red.): Tankestreger – tværvidenskabelige nybrud. Festskrift til Hans Siggaard Jensen. Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag. København 2007.

Måling, mening og galskab. Artikel i:
Anne Apollo m.fl. (red.): Novemberkonferencen. Inspiration og mødested i 25 år. Jubilæumsskrift. Odense 2007.

Forord til bogen: Når modstand giver mening.
Steen Hildebrandt og Kurt Klaudi Klausen. Børsens Forlag. København 2007.

På kursus med NLP-guru Tony Robbins – ledelse handler om mennesker. Kapitel i:
Joel Haviv (red.): Medarbejder eller modarbejder – religion i moderne arbejdsliv. Klim. Århus 2007.

Ledelse, kommunikasjon og metaforer. Kapitel i:
Odd Nordhaug og Hans-Ivar Kristiansen m.fl.: Retorikk, organisasjon og ledelse. Forlag 1. RetorikkBiblioteket. Oslo 2007.

Forord til bogen: Mordet på kreativiteten. Forskellen der blev væk.
Hovedland. København 2007.

Levende menigheder i Lolland-Falsters Stift. Efterskrift i:
Steen Skovsgaard: Levende menigheder i Lolland-Falsters Stift. Maribo 2007.

Konsulenten og professoren
Kommentar/anmeldelse: Leif Støy: People before Strategy. Rambøll Management. København 2007.

Forord til bogen: Professionelt forældresamarbejde.
Akademisk Forlag. København 2007.

Ord i: Det knuste hjertes visdom
Lars Muhl: Det knuste hjertes visdom. Lemuel Books. 2007.

Forord til bogen: 33 Kulturiværksættere.
kunstPlus Publishing. Århus 2007.

Forord til bogen: Skabende Nærvær.
Steen Hildebrandt og Michael Stubberup. Forlaget Klim. Århus 2007.

Ledelse med hjerne og hjerte. Kapitel i:
Steen Nepper Larsen m. Fl. (red.): Filosofiske stemmer. Festskrift til Ole Fogn Kirkeby.

Forlaget Samfundslitteratur. København 2007.

Forord til bogen: Forandring gennem styring og markedstænkning.
Steen Hildebrandt og Kurt Klaudi Klausen. Børsens Forlag. København 2007.

Forord til bogen: Velfærdsinnovation. Ledelse af nytænkning i den offentlige sektor.
Steen Hildebrandt og Kurt Klaudi Klausen. Børsens Forlag. København 2007.

Ledelse. Artikel i:
Kjeld Holm & Søren Jensen (red.): Århus Stift. 44. årgang. Århus 2006. Også som særtryk.

Forord til bogen: Det er så yndigt at følges ad.
Steen Hildebrandt og Kurt Klaudi Klausen. Børsens Forlag. København 2006.

Tillykke til en gammel skole og velkommen i en ny verden. Artikel i:
Viby Skole 100 år. 1906-2006. Århus 2006.

Forord til bogen: Skoleledelse
Kroghs Forlag. København 2006.

Netværk – binder vidensamfundet sammen. Artikel i:
Store Netværksdag 2006. Enso Cosult. København 2006.

Ledelseskompetence i vidensamfundet. Artikel i:
Helle Black Nielsen (red.): Kompetenceudvikling i Ungdomsskolen. Ungdomsskolen – en kompetent medspiller. Odense 2006

Forord til bogen: En god ide. Fik du den?
Aschehoug. København 2006

Ledelse, samarbejde og medarbejderdrevet innovation. Artikel i:
Samarbejde om forandringsprocesser. Det kompetente samarbejdsudvalg. Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark. København 2006

Ledelse og sund vækst. Kapitel i:
Thomas Bernt Henriksen (red.): Skabt til vækst. 15 vinkler på Danmarks økonomiske fremtid. Festskrift til Leif Beck Fallesen. Børsens Forlag. København 2006

Sundheds- og kompetenceledelse. Kapitel i:
Stressbogen. Psykiatrifonden 2006. Ændret version bragt som artikel i Human Ressource Management 2006.

Mennesket i vidensamfundet. Artikel i:
Grietje Andersen & Gerda Brandorff (red.): De kortuddannede. Forlaget Politisk Revy. København 2006.

Fremtidens viden- og oplevelsessamfund. Artikel i:
Fusionabel. Tekster om fusionsprocesser. Pædagogseminariet i Ålborg. Ålborg 2006.

Min Tom Tom-navigatør. Artikel i:
Camilla Kring: Livsnavigatøren. Børsens Forlag. København 2006.

Danmark som viden- og oplevelsessamfund. Artikel i:
Teknologirådet: PISA-undersøgelsen og det danske uddannelsessystem. København 2005. Også som artikel i Årsskrift fra Gudenådalens Ungdomsskole 2005.

Om konflikter og organisatorisk smerte. Artikel i:
Tina Monberg: Konfliktens redskaber. Børsens Forlag. København 2005.

Diskrimination i Danmark
Steen Hildebrandt og Mandana Zarrehparvar. Kapitel i: Lars Nellemann Thisted og Susanne Nour (Red.): Mangfoldighed i arbejdslivet. Børsens Forlag. København 2005. Også som artikel i Humnan Ressource Management 2005.

Mangfoldighedsledelse i store virksomheder
Steen Hildebrandt og Susanne Nour. Kapitel i: Lars Nellemann Thisted og Susanne Nour: Mangfoldighed i arbejdslivet. Børsens Forlag. København 2005.

Ledelse og Forandring. Forandring gennem downloading eller presencing. Artikel i:
Nærvær og videndeling. BG Banks Erhvervsforum. København 2005.

Forord til bogen: Fra medarbejder til leder.
Børsens Forlag. København 2005.

Aalborg Tekniske Skoles fornemmelse for nutid og fremtid. Artikel i:
2015. Instituttet for Fremtidsforskning. Aalborg 2005.

At møde fremtiden. Kapitel i:
Ole Øhlenschlæger Madsen og Jørn Flohr Nielsen (red.): Andre vinkler på ledelse og organisation. Festskrift til Jens Genefke. Aarhus Universitetsforlag. Århus 2005.

Forord til bogen: Fusionsledelse i det offentlige.
Steen Hildebrandt og Kurt Klaudi Klausen. Børsens Forlag. København 2005.

Udvikling af selvledelse. Indledningsartikel i:
Birgit Bertelsen m.fl. (red.): Selvledelse. Forlaget Ankerhus. Hinnerup 2004.

Ledelse, metaforer og kommunikation. Kapitel i:
Hans-Ivar Kristiansen & Odd Nordhaug (red.): Retorikk, ledelse og samfunn. Retorikkakademiet. Oslo 2004.

Forord til bogen: Vi har et helt specielt forhold…
Connectia A/S. Randers 2004.

Forord til bogen: Da manden ville lære dem at fortælle historier
Børsens Forlag. København 2004.

Bud på en mulig fremtid
Steen Hildebrandt, Jens O. Riis og Jeppe Gustafsson. Artikel i: Fremtidens Produktion i Danmark.

Dansk Industri og Center for Industriel Produktion. København 2004.

Forord til bogen: Nye rammer. Offentlig opgaveløsning under og efter strukturreformen.
Steen Hildebrandt og Kurt Klaudi Klausen. Børsens Forlag. København 2004.

Vejen til magtens bord. Interview til:
Annette Nielsen & Gunhild Riske (red.): Grib Magten. Kvinder og Ledelse.
Politikens Forlag. København 2004.

Forord til bogen: Ledelse med vilje.
Steen Hildebrandt og Kurt Klaudi Klausen. Børsens Forlag. København 2004.

Langsigtet ledelse i en kortsigtet verden. Artikel i:
Solsteder. Ankerhus. Festskrift. Hinnerup 2004.

Forord til bogen: Kære Irma – it’s all about people
Alfred Josefsen. Sebecca. København 2004.

Livsanskuelser – Om religiøs og kulturel rummelighed. Kapitel i:
Carsten Bo Mortensen (red.): Religionslærerens Håndbog. Faglige overvejelser og konkrete undervisningsforløb. RPF. Religionspædagogisk Forlag. København 2004. Også som artikel i tidsskriftet Skolebiblioteket.

Endring, kompetanse og organisatorisk læring. Kapitel i:
Odd Nordhaug (red.): Strategsik Kompetanseledelse.
Universitetsforlaget. Oslo 2004. (Sammen med Søren Brandi og Odd Nordhaug).

Arbeid med lærende organisationer
Steen Hildebrandt, Søren Brandi og Odd Nordhaug. Kapitel i: Odd Nordhaug (red.): Strategisk Kompetanseledelse. Universitetsforlaget. Oslo 2004.

Forord til bogen: Den kommunikerende kommune.
Sammen med Kurt Klaudi Klausen. Børsens Forlag. København 2004.

Dårlig ledelse skaber stress. Interview til:
Lis Lyngbjerg Steffensen: Effektiv uden stress. Børsens Forlag. København 2003.

Interviews til bogen: Jesper Blicher Dahl: Handlingsledelse – få det gjort
Connectia. Randers 2003. Norsk udgave: Handlingsledelse – få det gjort.  N.W. Damm & Søn. Oslo 2004.

Forord til bogen: Netværk. Viden, inspiration, værktøjer.
Aschehoug. København 2003.

Ledelse på kryds og tværs. Interviews.
Amtsrådsforeningen og KTO.
Et inspirationshæfte for arbejdspladsen. København 2003.

Om at skabe levende og fælles billeder. Artikel i:
Kulturpartner – en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder.
Udgivet af Nyx, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Kulturministeriet. København 2003.

Videnledelse – perspektiver for individ og fællesskab
Steen Hildebrandt og Søren Brandi. Indledningskapitel i: Annabeth Aagaard: Viden i bevægelse. Børsens Forlag. København 2003.

The Corporate Chaplain. Artikel i:
Uffe Elbæk (red.): The Kaos Pilots A-Z. KaosPiloterne. Århus 2003.

Videnledelse og individet – individ og fællesskab. Kapitel i:
Per Nikolaj Bukh, Karina Skovvang Christensen & Jan Mouritsen (red.): Videnledelse.
Jurist- og Økonomforbundets Forlag. København 2003. Også i Odd Nordhaug: Kunnskapsledelse og i Knowledge Management 2007.

Kunnskapsledelse – mellom individ og fellesskap. Kapitel i:
Odd Nordhaug: Kunnskapsledelse. Trender og utfordringer. Universitetsforlaget. Oslo 2002.
Selvledelse i læringsfellesskap. Kapitel i:
Odd Nordhaug: Kunnskapsledelse. Trender og utfordringer. Universitetsforlaget. Oslo 2002.

Faglighed og værdibaseret ledelse. Kapitel i:
Odd Nordhaug: Strategisk Personalledelse. Universitetsforlaget. Oslo 2002.

Forandringsledelse. Kapitel i:
Odd Nordhaug: Strategisk Personalledelse. Universitetsforlaget. Oslo 2002.

Energi og ledelse. Kapitel i:
Astrid Skotte (red.): Med lyset. NESA i 100 år. Børsens Forlag. København 2002.

Forandringssprog og forandringsfællesskab
Steen Hildebrandt og Sanne Odgaard. Kapitel i: Søren Voxted (red.): Den ledelsesmæssige udfordring i små og mellemstore virksomheder. Samfundslitteratur. København 2002.

Perspektivering af resultaterne fra ledelsesbarometret. Indledningskapitel i:
Ledelsesbarometer 2002. Rapport for Handel, Transport og Serviceerhvervenes Arbejdsgiverforening. København 2002.

Netværk er nøglen til en stærk region. Kapitel i:
Virksomheder i netværk – En genvej til viden. Randers Erhvervs- og udviklingsråd. 2002.

Forord til rapporten: Ledelse i Danmark.
Fem temaer i debatten om ledelse i den private sektor. KPMG Consulting. København 2001. Rapport 1: Tendenser og perspektiver. Rapport 2: Baggrundsrapport.

Ledelse er en profession båret af personlighed. Interview til:
Lederudvikling i kommuner og amter. København 2000. KTO, FTF, KL, Amtsrådsforeningen m.fl. København.

En oversigt over produktionsfilosofier. Produktion +5. En fremgangsmåde der bygger på samarbejde.
Bidragyder. Center for Industriel Produktion. Aalborg Universitet. Aalborg 2001.

Det levede liv i virksomheden. Kapitel i:
Erfaringer fra forandringsprocesser. Refleksion over praksis i fem danske virksomheder.
AMU-Center Rander. Randers 2000.

Organisationer er udviklende og lærende
Steen Hildebrandt og Bent Engelbrecht. Kapitel i: Nye tider, nye medarbejdere, nye uddannelser. Fornyelse af merkonom- og teknonomuddannelsen.

Mellem virksomhed og familie
Steen Hildebrandt og Sif Rishøj. Artikel i: Strategi & Ledelse. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Borum 2000.

Udvikling af fremtidens produktion
Jens Ove Riis og John Johansen: Udvikling af fremtidens produktion. Dansk Industri og CO Industri. Medforfatter. København 2000.

Forord til: Hvem har sovet i timen?
Marketing & kommunikation i danske virksomheder. Rapport. Insync. U.å.

Ledelse er en profession båret af personlighed. Interview til:
Lederudvikling i kommuner og amter. Kommunernes Landsforening m.fl. København 2000.

Ledelse og kommunikation. Kapitel i:
Helle Petersen & Anne Katrine Lund (red.): Den kommunikerende organisation. Samfundslitteratur. København 2000. Også i Kristiansen og Nordhaug: Retorikk, ledelse og samfunn.

Selvledelse i læringsfællesskaber. Kapitel i:
Anders Drejer (red.): Fokus på produktion, kompetencer og organisatorisk læring. Festskrift til Jens Ove Riis. Institut for Produktion. Ålborg Universitet. Ålborg 1999. Også i Odd Nordhaug: Kunnskapsledelse.

Faglighed og værdibaseret ledelse. Kapitel i:
Milter Fly og Lise Hounsgaard (red.): Faglig ledelse i sundhedsvæsenet. Gyldendal. København 2000. Også i Odd Nordhaug: Strategisk Personalledelse og i Human Ressource Management 2000.

Mennesket er et forstyrrende element i enhver organisation. Kapitel i:
Finansministeriet: 100-året for Septemberforliget. Det offentlige arbejdsmarked på vej ind i et nyt århundrede. Finansministeriet. København 1999.

Dagligliv i virksomheder. Anekdoter og udklip om virksomheder og ledelse.
Kapitel i:
 P. O. Berg & Flemming Poulfelt (red.): Ledelseslæren i Norden. Tribut til professor Erik Johnsen. Dafolo. Frederikshavn 1998. Optrykt som Dagligliv i bedrifter i: Odd Nordhaug (red.): Ledelse 2000+. Cappelen Akademisk Forlag. Oslo 1999.

En udviklende personaleledelse. Ni aktuelle temaer for personaleledelse og personalepolitik.
Steen Hildebrandt, Annette Gall Jørgensen og Bent Engelbrecht. Kapitel i: Steen Hildebrandt og Majken Schultz (red): Fokus på sygehusledelse. Munksgaard. København 1997. Også publiceret i Virksomhedens Strategi & Ledelse. Børsens Forlag 1997.

Træk af den lærende organisation
Steen Hildebrandt og Søren Brandi. Kapitel i: Erik Johnsen & Steen Hildebrandt (red.): Ledelse 1997. Børsens Forlag. København 1997.

Organisationer er imponerende opfindsomme. På vej mod en ny forståelse af organisationers væsen og udvikling. Indledningskapitel i:
F. Glasl & B. Lievegoed: Udviklingsledelse. Fra pionérvirksomhed til netværksorganisation. Forlaget Ankerhus. Hinnerup 1997.

Ledelse, organisation og kompetence. Mod bedre produktivitet, velfærd og innovation.
Bidragyder. Arbejdsministeriet, oktober 1997.

Erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. En rapport om samspillet mellem erhvervslivet og de videregående uddannelsesinstitutioner.
Bidragyder. Undervisningsministeriet 1997.

Randbemærkninger om ledelse og den lærende organisation. Kapitel i:
Mette Mønsted & Flemming Poulfelt (red.): Spørgsmål om ledelse. Samfundslitteratur. København 1997.

Det udviklende kontorarbejde. Nogle organisatoriske og ledelsesmæssige synspunkter og aspekter. Kapitel i:
Claus Müller & Lise Nørgaard: Fra papir til proces – det udviklende kontorarbejde. Danmarks Forvaltningshøjskoles. København 1997. Også publiceret i Virksomhedens Strategi & Ledelse 1997.

Arbejdet, medarbejderen og den offentlige virksomhed i udvikling. En fremtidsskitse. Kapitel i: Det Udviklende Arbejde. Centralrådet for Statens Samarbejdsudvalg. Økonomistyrelsen. København 1996.

En dialog om den lærende organisation
Steen Hildebrandt og Claus Rerup. Kapitel i: Steen Hildebrandt & Erik Johnsen (red.): Aktuel ledelse – bliv ajourført og inspireret af 11 danske professorer. Børsens Forlag. København 1996.

Samspillet mellem teknologi- og kvalitetsledelse og integrering af miljøledelse
Steen Hildebrandt og John P. Ulhøi. Kapitel i: John Ulhøi og Henning Madsen (red.): MiljøLedelse. Børsens Forlag. København 1996.

Udfordringer for dansk ledelse. Mod nye former for organisering, ledelse og ledelsesdebat. Kapitel i:
Steen Hildebrandt & Erik Johnsen (red.): Ledelse II. København 1995.

Den lærende organisation. Læring og aflæring.
Steen Hildebrandt og Claus Rerup. Kapitel i: Virksomhedens Strategi og Ledelse. Børsen Ledelseshåndbog. Børsens Forlag. 1995.

Dialog om dansk ledelse. Ledelse mod år 2000. Kapitel i:
Steen Hildebrandt & Erik Johnsen (red.): Ledelse Nu. København 1994.

30 år i dansk strategi- og ledelsesforskning. Kapitel i:
Steen Hildebrandt (red.): Strategi og Ledelse. Veje og visioner mod år 2000. Systime. Herning 1993.

Teknologi-, miljø- og kvalitetsledelse. Et forsøg på helhedssyn i ledelse
Steen Hildebrandt og John P. Ulhøi. Kapitel i:

Steen Hildebrandt (red.): Strategi og ledelse. Veje og visioner mod år 2000. Systime. Herning 1993.

Kvalitetsledelse i internationalt perspektiv. Kapitel i:
John P. Ulhøi (red.): Virksomhedsledelse i international belysning. Systime. Herning 1992.

Fragmentering contra helhedssyn. – på vej mod helhedssyn i ledelsespraksis. Kapitel i:
Steen Hildebrandt & Leif Alken (red.): På vej mod helhedssyn i ledelse. Hinnerup 1992.

Den markedsorienterede virksomhed. Kapitel i:
Steen Hildebrandt & Annette Bach (red.): Den markedsorienterede Organisation. Forlaget Ankerhus. Hinnerup 1992.

Det kvalitative samfundsbillede. Kapitel i:
Ole Wagner (red.): Traditionen tro. Den kvalitative vej mod år 2010. Forlaget Ankerhus. Hinnerup 1992.

Fra kvalitetsinspektion mod strategisk kvalitetsledelse. Kapitel i:
Organisatoriske Fragmenter ’90. Redigeret af Steen Hildebrandt & Verner C. Petersen. Institut for Organisation og Virksomhedsledelse, Århus 1990.

Biografi som metode. Kapitel i:
Bent Engelbrecht og Birgit Bertelsen (red.): Seniorkultur. Fornyet kreativitet i organisationen. Ankerhus. Hinnerup 1990.

Mod helhedssyn i ledelse. Kapitel i:
Steen Hildebrandt (red.): Helhedssyn og ledelse…. mosaik til et mønster. Forlaget Ankerhus. Hinnerup 1989.

Ledelse i opbrud. Aktuelle ledelsesmæssige udfordringer. Kapitel i:
Steen Hildebrandt, Verner C. Petersen & Mikael Søndergaard (red.): Organisatoriske Fragmenter. Handelshøjskolen i Århus. Århus 1989.

Fra industrikultur mod social-økologisk kultur. Kapitel i:
Organisatoriske Fragmenter, Årsskrift fra Institut for Organisation og Virksomhedsledelse,
Systime, Herning 1988.

Hvad er kvalitetsledelse, og hvad er kvalitetsprojekter? Kapitel i:
Ulli Zeitler (red.): Produktionsfilosofi. Teknisk Forlag. København 1987.

Kriser i organisationer. Kapitel i:
Steen Hildebrandt, Kai Kristensen og Anders Petersen (red.): Det drejer sig om ledelse. Systime, Herning 1986.

New Dimensions. Brev fra en gammel elev. Artikel i:
Sven Lund (red.): Lunds Bog. Espergærde 1986.

Rationalitetsbegrebet i forbindelse med ledelse af levende virksomheder. Kapitel i:
Chr. Knudsen og E. Kloppenborg (red.): Rationalitetsbegreber i samfundsvidenskaberne.
Nyt Nordisk Forlag. København 1985.

Forord til bogen: Databaser som massemedier.
Teknisk Forlag. København 1985.

Om å studere bedriftsøkonomi i foranderlige omgivelser. Kapitel i:
B.W. Hennestad & F.E. Wenstöp (red.): Bedriftsøkonomi og Vitenskapsteori.
Universitetsforlaget. Oslo 1983.

Videnskabsteoretiske betragtninger omkring erhvervsøkonomien. Kapitel i:
Videnskabsteori og metodelære i Almen Økonomi. Center for tværfaglige studier,
Handelshøjskolen i København. København 1981.

Produktionsfunktionen. Funktionsøkonomiernes udvikling og betydning for virksomhedens ledelse. Kapitel i:
Erik Johnsen (red.): Festskrift i anledning af FDC’s 25 års jubilæum. FDC. København 1979.

Operationsanalyse – implementering. En referenceramme. Artikel i:
Erik Johnsen (red.): Konsulentrollen. Civiløkonomernes Forlag, København 1978.