Abonnement til ledere

Abonnement til studerende

Lærebøger, undervisnings- og forskningsnotater mm.

Topledelse og kommunikation i vidensamfundet
Forum for offentlig topledelse. Juni 2004.

Visdommens vækst. Refleksioner over ferie, fodbold, forbrug, fortid og fremtid
Juleskrift. Århus 2000.

Billeder fra Tove’s liv. 85 år fra den 13. februar 1914 til den 13. februar 1999
Fødselsdagsskrift. Århus 1999.

Learning Lab Danmark. En arbejdsgrupperapport
Undervisningsministeriet, København 1999.

Store Gamle
Juleskrift. Århus 1999.

Hver årstid sin sindstilstand. Månedsoptegnelser
Juleskrift. Århus 1998.

Tankespring på tværs. Vi har ord nok til at fortælle det hele med
Juleskrift. Århus 1997.

Sygehusvæsenets udfordringer til ledelsesforskningen
Notat. DSI Forskerseminar om organisationsteori. August 1997.

Menneskesyn. Gud i Riga og Frans af Assisi
Juleskrift. Århus 1996.

Luftkasteller, reinkarnation og helhedssyn. En bog bliver til
Juleskrift. Århus 1995.

Direktøren, Godsejeren og Krybskytten. Om mine tidlige oplevelser i pyramider
Juleskrift. Århus 1994.

Jeg elskede i scanneren. En julehilsen og patienthistorie
Juleskrift. Århus 1993.

ISO 9000 – og hvad så? Kvalitetsledelse og –kultur
Sammen med Anette Bach og Leif H. Alken. Ankerhus. U.å.

Helhedssyn og ledelse
Artikel. 1988.

Ledelsesmæssige udfordringer
Artikel. 1988.

Kompetenceudnyttelse og værdibaseret ledelse
Publikation udgivet af Københavns Kommune. U.å.

Erhvervsprojekt i Ringkøbing Amt. Forsøgsprojekt vedrørende informations- og kommunikationsteknologi
Ringkøbing 1986.

Selvejende institution i krise
Forskningsnotat. 1986.

Nogle hovedtendenser i samfundsudviklingen, der har indflydelse på den enkelte virksomheds og leders fremtidige situation
Kursusnotat. Hjørring 1985.

Erhvervslivet og teledata. Nogle resultater fra følgeforskningen
Notat. 1984.

Udviklingsprojekt i Social- og sundhedsforvaltningen i Skanderborg Kommune
Sammen med Bent Engelbrecht. Udredningsnotat. 1983.

Undersøgelse vedrørende Det Danske Teledataforsøg
Fortrolig. De Danske Teleadministrationer. Sammen med Sigurd Bennike og Erik Maaløe. 1983.

Brugerdeltagelse og samspil med omgivelserne
Steen Hildebrandt & Jens Ove Riis. Rapport til Teknologirådet. København 1982.

Notat vedrørende informationsformidlingen til landbruget og dets rådgivere
Kolle Kolle, 1982.

Brugerdeltagelse i projektarbejde. Deltagelse i byfornyelsesprocessen
Notat 1982.

Brugerdeltagelse i projektarbejde. Deltagelse i planlægning af boligområder
Notat 1982.

Projektledelse
Notat. U.å.

Administrative edb-systemer skal være lønsomme
Notat. U.å.

Det danske teledataforsøg og forskningen omkring det
Notat 1982.

Bestemmelse af optimal maskinudnyttelse ved anvendelse af dynamisk programmering
Notat. Erhvervsøkonomisk Institut. 1981.

Congress Project Manual. Internet 82
Sammen med Mortern Fangel m.fl. 1981.

Om design af ledelsessystemer
Erhvervsøkonomisk Institut. U.å.

Om systemer og systemtænkning
Erhvervsøkonomisk Institut. Handelshøjskolen i Århus. Århus 1980.

Administrativ EDB i firserne
Notat. Handelshøjskolen i Århus. 1980.

Produktions-, salgs-, indkøbs- og lagerplanlægning i en kødindustriel virksomhed. Et operationsanalyseprojekt. Beskrivelse og analyse af en OA-proces
Erhvervsøkonomisk Institut, 1978.

Anvendelse af EDB-baserede modeller i virksomhedens beslutnings- og planlægningsprocesser
Forskningsrapport. Erhvervsøkonomisk Institut. 1978.

To matrix or not to matrix
Sammen med Jens O. Riis. Notat. U.å.

Om systemteori og systemsynspunktet
Erhvervsøkonomisk Institut. Internt Undervisningsmateriale, B. nr. 20, 1979.

På vej mod systemalderen
Notat. Erhvervsøkonomisk Institut. 1979.

Produktionssystemer og produktionsøkonomi
Notat. Erhvervsøkonomisk Institut 1979.

Rapport om de økonomisk-organisatoriske aspekter ved etableringen af kabel-TV i Århus området. Rapport til Århus Kommunes Magistrat.
Steen Hildebrandt, Arne Mylleager Frederiksen & Eigil Knudsen. Århus 1976.

Dynamisk Programmering. En bibliografisk oversigt
Handelshøjskolen i Århus 1976.

Positionsanalyse
Licentiatforelæsning. 1976.

Om den positionsanalytiske betragtningsmåde
Notat. U.å.

Dynamisk programmering. En statisk kapitalallokeringsmodel
Handelshøjskolen i Århus 1976.

Opgaver i dynamisk programmering.
Internt undervisningsmateriale, B. nr. 8. Erhvervsøkonomisk Institut, 1976.

Et eksempel på investeringsplanlægning ved hjælp af dynamisk programmering og Lagrange multiplikator
Handelshøjskolen i Århus 1976.

OA-processen ud fra et systemsynspunkt
Erhvervsøkonomisk Institut. Handelshøjskolen i Århus. U.å.

Noter til operationsanalyse-metode
Sammen med A. Mylleager Frederiksen m.fl. Erhvervsøkonomisk Institut 1975.

Om planlægningsfilosofi og planlægningsprincipper
Erhvervsøkonomisk Institut, Notat B, nr. 1, 1975.

Dynamisk programmering. Beregning af optimal kapacitetsudnyttelse
Erhvervsøkonomisk Institut 1975.

Dynamisk programmering. Et todimensionalt allokeringsproblem
Erhvervsøkonomisk Institut. 1975.

Beslutnings- og planlægningsprocesser i positionsanalytisk belysning
Notat. Erhvervsøkonomisk Institut. 1975.

Implementering og vedligeholdelse af OA-projekter
Foredragsmanuskript. Dansk Ingeniørforening. 1973.

Beskrivelse af operationsanalysens placering i nogle organisations- og problemløsningsmodeller
Forskningsnotat. Erhvervsøkonomisk Institut. 1973.

Relationer mellem analyse- og implementeringsprocessen
Forskningsnotat. Erhvervsøkonomisk Institut. 1973.

Anvendelse af dynamisk programmering til bestemmelse af optimal udskiftningspolitik
Sammen med Sune Petersen. Erhvervsøkonomisk Institut. 1972.

Løsning af transportproblemer med to ressourcekilder og n destinationer ved anvendelse af dynamisk programmering
Sammen med Sune Petersen. Erhvervsøkonomisk Institut. 1972.

Skitse til en organisatorisk/informationsteoretisk referenceramme for et studium af operationsanalysens styrings- og ændringsproblemer
Notat. Handelshøjskolen i Århus. 1971.

Noter til indledende erhvervsøkonomi
Erhvervsøkonomisk Institut. Handelshøjskolen i Århus. 1971.

Dynamisk programmering
Kandidatafhandling. Sammen med Christian Reinert. Handelshøjskolen i Århus. Århus 1968.