Abonnement til ledere

Abonnement til studerende

Om Steen Hildebrandt

steen_HPSteen Hildebrandt, R, Ph.D., er professor emeritus i organisations- og ledelsesteori på Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet. Fra 2014 Adjungeret professor i lederskab ved Center for virksomhedsudvikling og ledelse, Institut for Produktion og erhvervsøkonomi, CBS, Handelshøjskolen i København. Fra 2015 adjungeret professor ved Institut for filosofi og læring, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Født den 22. januar 1944 i Fole, Gram, Sønderjylland. Søn af skovfoged Peter Jensen (1912 – 1972) og Tove Hildebrandt Jensen (1914 – 2015). Opvokset i Rold Skov, Himmerland. Elev på Gravlev Skole og Solhverv Kost- og Realskole (1951-1961), studerende på Aalborg Handelsgymnasium (1961-1963) og på Handelshøjskolen i Århus (1963-1968). Far til Minna Dennig Hildebrandt (født 1971) og Martin Hildebrandt (født 1969). Gift med Janne Wolthers.

I 1985 medstifter af konsulentvirksomheden Ankerhus A/S, Århus. I 2004 medstifter, formand og bestyrelsesmedlem af ledelsesrådgivningsvirksomheden Hildebrandt & Brandi P/S, Århus og København.  I en årrække fagredaktør på dagbladet Børsen. Boganmelder på Kristeligt Dagblad. Blogger på Mandag Morgen.

Foredragsholder, forfatter, bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem i flere virksomheder, foreninger mm. Tidligere vismand i Det nationale Kompetenceråd.

Uddannet cand. merc. (1968) i erhvervsøkonomi, operationsanalyse og organisationsteori. Ph.D. (1976) på en afhandling om implementering af styringsmodeller. Har forsket i ledelses- og organisationsteori, styringsmodeller og deres implementering, kvalitetsledelse, lærende organisationer, forandringsledelse mm. Arbejder nu med bæredygtighed, resiliens og lederskab. Har modtaget flere priser for sin forskning og formidling, herunder NOAK-orisen, Hede Nielsen-prisen og Passionsprisen. I 2010 Valgt til Danmarks bedste foredragsholder inden for området: Ledelse. I ti år valgt til årets bedste MBA-underviser.

Modtog i 2004 festskriftet: “Viden om ledelse. Festskrift i anledning af Steen Hildebrandts 60 års fødselsdag”. Redigeret af John Parm Ulhøi. Børsens Forlag, København 2004. Modtog i 2008 jubilæumsskriftet: “Ledelse drejer sig om mennesker. Jubilæumsbog for Steen Hildebrandt”.  Redigeret af Søren Brandi. Udgivet af Rådgivningsvirksomheden Hildebrandt & Brandi P/S. Århus 2008. Modtog i 2014 skriftet: En hilsen til Steen i anledning af Hildebrandt & Brandis 10-års jubilæum. Redaktion Søren Brandi.

Har skrevet, redigeret og bidraget til mere end fire hundrede bøger om organisation, ledelse og samfundsforhold. Har skrevet flere hundrede artikler og kronikker i danske og udenlandske tidsskrifter, fagblade og dagblade om ledelse, organisations- og samfundsforhold. Hans seneste bøger: Ledelse – hele historien (medforfatter). Ny dansk ledelse (s.m. Søren Brandi). Vækst og bæredygtighed. Lederskab til tiden (samtalebog med Michael Christiansen med Gitte Larsen). Bæredygtig ledelse. Ledelse med hjertet. (s.m. Michael Stubberup. (Bæredygtig ledelse er udgivet på engelsk på Copenhagen Press i 2012 med titlen: Sustainable Leadership – Leading  from the heart). Når klokken ringer ud. Et opgør med industrisamfundets skole. (s.m. Per Fibæk Laursen). Bestyrelsen. Medforfattere: Søren Brandi og Tommy V. Christiansen. Ledelse ifølge Hildebrandt. Oprør fra hjertet. Tro, håb og handling (samtalebog med Kjeld Holm). Forandrende LedelsesKommunikation (sammen med Linda Greve).  Empati – det, der holder verden sammen (sammen med Helle Jensen, Jes Bertelsen, Jesper Juul, Michael Stubberup og Peter Høeg). Tysk oversættelse: Miteinander – Wie Empathie Kinder stark macht. Beltz, Basel. Børnene er det vigtigste – fremtiden, skolen og barnet. Introduktion til teori U (sammen med Michael Stubberup, Matias Ignatius Waagner og Elad Chone). Topledelse (sammen med Søren Brandi), Astronautens blik, Fremtiden er nu og Bæredygtig global udvikling.

 

Kontakt:
Steen Hildebrandt
shi@steenhildebrandt.dk
Telefon 4018 8324

 

Se uddybende beskrivelser neden for: 2) Bestyrelser mm. 3) Steen Hildebrandt, 4) Bøger, 5) Bidrag til bøger, 6) Artikler, 7) Engelske artikler og 8) Kronikker.

 

2. MEDLEM AF BESTYRELSER, FORENINGER MM.

Medlem af bestyrelsen for
CHORA Connection, Center for Resiliens og Bæredygtighed
www.choraconnection.dk

Medlem af Tænketanken:
Velstandsgruppen
Etableret af Mandag Morgen, 2014.
www.mm.dk

Medlem af bestyrelsen for
Opus Personalerådgivning A/S, Hørsholm
www.opus1.dk

Medlem af Advisory Board
Kaos Piloterne, Aarhus.
www.kaospilot.dk

Medlem af repræsentantskabet for
Den Almennyttige Andelskasse Merkur
www.merkur.dk

Medlem af repræsentantskabet for
Danmarks Naturfredningsforening

Medlem af Advisory Group og programrådet for
Foreningen Code of Care
www.codeofcare.dk

Medlem af bestyrelsen for
Foreningen Børns Livskundskab
www.bornslivskundskab.ning.com

Medlem af bestyrelsen for
Foreningen Ledelse med hjertet

Medlem af Akademiet for
SACRE, Kunst-, kultur og samfundsskabelse i bevægelse
CVL, CBS, Handelshøjskolen i København

Medlem af Referencegruppen for forskningsprojektet
SLIP, Strategic Leadership in the Public Sector,
CVL, CBS, Handelshøjskolen i København
www.slip.cbs.dk

Medlem af Advisory Board for
Center for Livsnavigation
Huset Venture, Ringkøbing.
www.centerforlivsnavigation.dk

Medlem af advisory board
Det lærende fængsel
www.detlærendefængsel.org

Medlem af Det visionære Råd
Landsforeningen Livskvalitet eller Stress

Ambassadør for
Kofoeds Skole, Aarhus
www.aarhus.kofoedsskole.dk

Medlem af redaktionsrådet for tidsskriftet
Nordiske OrganisasjonsStudier
Fagbokforlaget. Oslo.
www.fagbokforlaget.no

Consulting Editor
Cybernetics & Human Knowing.
A Journal of Second Order Cybernetics, Autopoiesis & Cyber-Semiotics.

Fagkonsulent i organisation og ledelse ved
Den store Danske Encyklopædi, Danmarks Nationalleksikon
Gyldendal.
www.gyldendal.dk

Fagkonsulent: Trap Danmark
www.trap.dk

Redaktionsmedlem: Nyt Fokus. Fra økonomisk vækst til bæredygtig udvikling.
www.nytfokus.nu

 

3. STEEN HILDEBRANDT

Steen Hildebrandt, R, Ph.D., professor, forfatter og foredragsholder, født 1944 i Gram, Sønderjylland, er uddannet cand. merc. (1968) og ph.d. (1976). Han studerede oprindeligt erhvervsøkonomi, operationsanalyse og organisationsteori. Hans ph.d-afhandling handlede om metode- og implementeringsmæssige aspekter af operationsanalysemodeller (Operations Research/Management Science models). Afhandlingens titel: Operationsanalyse-Implementering. Et bidrag til belysning af operationsanalysens implementeringsproblemer (1975). Han har publiceret en række artikler i internationale tidsskrifter og bidraget ved et stort antal internationale konferencer om dette emne. Han var i en årrække medlem af redaktionen for et førende tidsskrift inden for området, The European Journal of Operations Research, og han udgav i 1975 bogen Dynamisk programmering. Om flertrinsbeslutningsproblemer. Han har været medlem af videnskabelige selskaber inden for disse områder. Han er medlem af redaktionsrådet for Nordiske Organisasjonsstudier og Cybernetics & Human Knowing.

Efter ph.d.-arbejdet fokuserede han mere og mere på ledelsesforskning og formidlingsarbejde vedrørende ledelse. Han gennemførte desuden omfattende socialøkologiske, psykologiske og dybdepsykologiske studier. Studerede hos Jes Bertelsen og Bob Moore. Inden for ledelsesområdet har han bl.a. arbejdet med lærende organisationer, strategisk ledelse, kvalitets-, forandrings- og videnledelse og i de seneste år med resiliens og bæredygtig ledelse. Han har været amanuensis, lektor og docent og blev i 1991 udnævnt til professor i organisations- og ledelsesteori ved Institut for Organisation og Virksomhedsledelse, Handelshøjskolen i Århus, nu Aarhus Universitet. I 2014 blev han udnævnt til adjungeret professor i lederskab ved Center for virksomhedsudvikling og ledelse, Institut for produktion og erhvervsøkonomi, CBS, Handelshøjskolen i København. I 2015 udnævnt til adjungeret professor ved Institut for filosofi og læring, Det samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet. Han har deltaget i et stort antal bedømmelsesarbejder i Skandinavien vedrørende lektorater, professorater, ph.d.- og doktorafhandlinger. Han har været medlem af en række danske og skandinaviske ekspertgrupper vedrørende ledelse og udviklingstendenser inden for ledelsesområdet; han har desuden fx været medlem af evaluerings- og undersøgelsesgrupper vedrørende ledelse i folkeskolen og ledelse i det almene gymnasium. Desuden har han været medlem af tænketanke, råd og nævn.

Han har i de senere år interesseret sig for transformationen af industrisamfundet til et bæredygtigt vidensamfund og har publiceret artikler, bøger og bidrag til bøger om dette tema. Den nyeste bog hedder: Vækst og bæredygtighed. En anden bog om dette emne (medforfatter Michael Stubberup) hedder: Bæredygtig ledelse. Ledelse med hjertet. I 2012 udgivet på engelsk: Sustainable Leadership. Han har i den forbindelse arbejdet med og skrevet om Teori U. Han har som forfatter, bidragyder og redaktør medvirket ved mere end fire hundrede bøger om ledelses-, organisations- og samfundsrelaterede emner. Han har fungeret som rådgiver for flere forlag vedrørende bogudgivelser og var faglig konsulent på Den store danske Encyklopædi, Danmarks Nationalleksikon, Gyldendal. Han har skrevet flere hundrede artikler og kronikker i danske og internationale tidsskrifter, fagblade og dagblade om disse emner. Han har været fag- og kronikredaktør på dagbladet Børsen. Han har været kronikør og boganmelder af ledelses- og samfundsfaglige bøger ved: Aarhus Stiftstidende, Morgenavisen Jyllands-Posten, Berlingske Tidende og dagbladet Børsen. I perioden 2004 – 2014 skrev han den ugentlige ledelseskommentar: Ledelse Mandag. Han er boganmelder på Kristeligt Dagblad og blogger på Mandag Morgen. Han har i perioder været knyttet til Danmarks Radio, hvor han bl.a. har anmeldt bøger og bidraget til Dagens Spids, Ved dagens begyndelse, interviews mm.

Han har interesseret sig for psykologiske, religiøse og spirituelle aspekter af ledelse og har offentliggjort bøger, bogbidrag og artikler om disse emner, bl.a. Company karma (medforfatter Christian Stadil, 2007). Som en del af sit samfundsmæssige engagement har han publiceret artikler og bøger om undervisning og uddannelse, herunder i særlig grad om folkeskolens forhold og udvikling, herunder bøgerne: Når klokken ringer ud. Opgør med industrisamfundets skole (medforfatter: Per Fibæk Laursen, 2009) og Børnene er det vigtigste. Fremtiden, skolen og barnet (2012). Han er medforfatter til bogen: Empati – det der holder verden sammen (2012). Bogen er udgivet på tysk og norsk. Sammen med Kjeld Holm og med Lars Møller som redaktør udgav han i 2011 bogen: Oprør fra hjertet. Om tro, håb og handling.

Han har på Handelshøjskolen i Århus (Aarhus Universitet) været medlem af en række forskellige kollegiale organer og råd, herunder studienævn, fakultetsråd og konsistorium og i flere perioder været institutleder, dels for Erhvervsøkonomisk Institut og dels for Institut for Organisation og Virksomhedsledelse. Han var i 1985 medstifter af og i en periode medejer af og bestyrelsesformand for konsulentvirksomheden Ankerhus. I 2004 var han medstifter af og indtil 2016 partner i og bestyrelsesformand for rådgivningsvirksomheden Hildebrandt & Brandi P/S. Han har været medlem af en række forskellige virksomhedsbestyrelser, tænketanke og selskaber, herunder er han medinitiativtager til Det Danske Ledelsesbarometer og Den Danske Ledelseskanon. I en periode var han vismand i Det nationale Kompetenceråd. I dag er han bl.a. medlem af tænketanken Velstandsgruppen (Huset Mandag Morgen) og af Jelved-Gruppen om demokrati og folkeoplysning. I de senere år har han involveret sig i forskellige former for frivilligt og socialt arbejde. Han har fx været formand for Hejmdal – Kræftpatienternes Hus i Aarhus, medlem af advisory board for SIF, Socialt Innovationsforum, medlem af repræsentantskabet for Danmarks Naturfredningsforening, medlem af bestyrelsen for Foreningen Børns Livskundskab og Kvindemuseet i Aarhus mm.

Han er en meget benyttet foredragsholder om både ledelses- og samfundsmæssige emner og spørgsmål. I 2010 blev han valgt til Danmarks bedste foredragsholder inden for ledelsesområdet og i ti år blev han valgt som årets bedste MBA-underviser. Har modtaget NOAK-prisen, Hede Nielsen-prisen og Årets Passionspris.

Modtog i 2004 festskriftet: “Viden om ledelse. Festskrift i anledning af Steen Hildebrandts 60 års fødselsdag”. Redigeret af John Parm Ulhøi. Børsens Forlag, København 2004. Modtog i 2008 jubilæumsbogen: “Ledelse drejer sig om mennesker. Jubilæumsbog for Steen Hildebrandt”.  Redigeret af Søren Brandi. Udgivet af Rådgivningsvirksomheden Hildebrandt & Brandi P/S. Århus 2008. Modtog i 2014 skriftet: En hilsen til Steen i anledning af Hildebrandt & Brandis 10-års jubilæum. Redaktion Søren Brandi.

Se: www.steenhildebrandt.dk & www.hildebrandtbrandi.com.

 

4. UDVALGTE BØGER

 

Bæredygtig global udvikling (red.).
Jurist- og Økonomforbundets Forlag
København 2016.

Astronautens blik
Steen Hildebrandt
Jensen & Dalgaard.
København 2016.

Fremtiden er nu
Systime
Århus 2015

Ledelse – hele historien
Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Vicki J. Isaksen, Jesper Poulsen og Kasper Wittrup.
Systime
Århus 2015.

Ny dansk ledelse
Steen Hildebrandt og Søren Brandi
Libris
København 2015.

Vækst og bæredygtighed
Steen Hildebrandt
Libris Media
København 2014. 2. udgave 2015.

Lederskab til tiden
Steen Hildebrandt og Michael Christiansen (Redaktør Gitte Larsen)
Gyldendal Business
København 2014

Topledelse til tiden
Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard
Ledelsesforlaget og Hildebrandt & Brandi P/S
Fåborg 2014

Professionelt bestyrelsesarbejde
Søren Brandi, Tommy V. Christiansen, Steen Hildebrandt, Henrik Andersen og Olav Vorup
Libris Business
København 2013

Empatiboken
Jesper Juul, Peter Høeg, Michael Stubberup, Helle Jensen, Jes Bertelsen og Steen Hildebrandt
Arneberg Forlag
Oslo 2013

Sustainable Leadership
Steen Hildebrandt & Michael Stubberup
Copenhagen Press
Copenhagen 2012

Topledelse
Steen Hildebrandt og Søren Brandi
Ledelsesforlaget
Aarhus 2012

Introduktion til Teori U
Steen Hildebrandt, Michael Stubberup, Matias Waaagner Nielsen og Elad Chone
Gyldendal Business
København 2012

Børnene er det vigtigste – fremtiden, skolen og barnet.
Steen Hildebrandt.
Turbine Forlaget.
Aarhus 2012.

Empati. Det der holder verden sammen.
Helle Jensen, Jes Bertelsen, Jesper Juel, Peter Høeg,Michael Stubberup og Steen Hildebrandt. Rosinante.
København 2012.

Miteinandder. Wie Empathie Kindder stark macht.
Helle Jensen, Jes Bertelsen, Jesper Juul, Peter Høeg, Michael Stubberup og Steen Hildebrandt.
Beltz Verlag, Weinheim und Basel. 2012.

Forandrende ledelseskommunikation. Metaforer i organisationer.
Linda Greve og Steen Hildebrandt.
Samfundslitteratur.
København 2012.

Oprør fra hjertet. Holm & Hildebrandt om tro, håb og handling.
Kjeld Holm og Steen Hildebrandt. Redaktør Lars Møller.
Forlaget Turbine.
Aarhus 2011.

Ledelse ifølge Hildebrandt. Det handler om relationer.
Steen Hildebrandt.
Forlaget Libris.
København 2011.

Bæredygtig ledelse. Ledelse med hjertet.
Steen Hildebrandt & Michael Stubberup.
Gyldendal Business.
København 2010.

Ledelse hver dag.
Steen Hildebrandt.
L&R Business.
København 2010.

Når klokken ringer ud. Opgør med industrisamfundets skole.
Steen Hildebrandt og Per Fibæk Laursen.
Gyldendal Public.
København 2009.

Ledelse. Begreber, Udfordringer, Erfaringer.
Steen Hildebrandt, Mette Brøgger og Sara Kyed Jensen.
Systime.
Århus 2009.

Mentor.
Steen Hildebrandt og Birgit Toft.
Børsens Forlag.
København 2009.

Atmosfære på møder. Ideer til mere energi, samspil og fornyelse.
Steen Hildebrandt, Claus Balle, Asta Fink og Gertrud Petersen.
Branchearbejdsmiljørådene.
København 2009.

Ledelse for fremtiden. Et humanistisk perspektiv.
Steen Hildebrandt, Odd Nordhaug og Søren Brandi.
Forlag 1. LederBiblioteket.
Oslo 2008.

Bestyrelsen.
Steen Hildebrandt, Søren Brandi & Tommy V. Christiansen.
Børsens Forlag.
København 2008.

Company karma.
Steen Hildebrandt & Christian Stadil.
Børsens Forlag.
København 2007.

Ledelse.
Steen Hildebrandt & Søren Brandi.
Børsens Forlag.
København 2007.

Forandringsledelse.
Steen Hildebrandt og Søren Brandi.
Børsens Forlag.
København 2006.

Børsens Management Leksikon.
Steen Hildebrandt og Christian Waldstrøm.
Børsens Forlag. 4. udgave.
København 2006.

Hildebrandt hver dag!
Steen Hildebrandt.
Børsens Forlag.
København 2005.

Ledelse af forandring. Virksomhedens konkurrencekraft.
Steen Hildebrandt og Søren Brandi.
Børsens Forlag.
København 2005.

Dansk Ledelse Anno 2005.
Medforfatter. Det Danske Ledelsesbarometer. Statusrapport.
Handelshøjskolen i Århus & Ledernes Hovedorganisation.
København 2005.

Hildebrandt om ledelse. Langsigtet ledelse i en kortsigtet verden.
Steen Hildebrandt.
Ledelsesforlaget. 3. udgave.
Faaborg 2005.

Mentor. En hjertesag. Bliv en bedre leder for dig selv og andre.
Steen Hildebrandt & Birgit Toft.
Børsens Forlag. København 2002. 2. udgave.
København 2004.

Familien på arbejde. Om at skabe sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv.
Steen Hildebrandt & Sif Rishøj.
Gyldendals Bogklubber. Udgivet som månedens bog i Børsens Bogklub i 2001.
København 2003.

Sygehusledelse.
Steen Hildebrandt, Kurt Klaudi Klausen og Steen Friberg Nielsen (red.).
Munksgaard Danmark.
København 2003.

Mangfoldighedsledelse.
Steen Hildebrandt og Søren Brandi.
Børsens Forlag.
København 2003.

Hildebrandt møder…
Steen Hildebrandt & Charlotte Rørth.
JP Bøger.
Århus 2003.

Hildebrandt om ledelse.
Steen Hildebrandt. En samling artikler om ledelse.
Børsens Forlag.
København 2001.

Ledelse, ånd og religion.
Steen Hildebrandt & Anders Laugesen (red.).
Specialnummer af Ledelse i dag. Nr. 43, maj 2001. 11. årgang, nr. 2. Udgivet af Ledernes Hovedorganisation.
København 2001.

Kompetansegullet @ det nye arbeidsliv.
Steen Hildebrandt, Søren Brandi og Odd Nordhaug. Cappelen Akademisk Forlag.
Oslo 2001.

Lærende organisationer – med erfaringer fra danske virksomheder.
Steen Hildebrandt og Søren Brandi.
Børsens Forlag. København 1998. 3. udgave.
København 2000.

Kompetenceguldet.
Steen Hildebrandt og Søren Brandi.
Børsens Forlag.
København 2000.

Fokus på sygehusledelse.
Steen Hildebrandt & Majken Schultz (red.).
Munksgaards Forlag.
København 1997.

Fornyelse i virksomheder – baseret på danske erfaringer.
Steen Hildebrandt, Jens Ove Riis, John Johansen og Mogens Myrup Andreasen.
Børsens Forlag.
København 1997.

Ledelse og Kvalitet.
Steen Hildebrandt.
Børsens Forlag & Civiløkonomerne. København 1991. 2. udgave.
København 1997.

Strategi og Ledelse. Veje og visioner mod år 2000.
Steen Hildebrandt (red.). Festskrift til Louis Printz.
Systime.
Herning 1993.

På vej mod helhedssyn i ledelse.
Steen Hildebrandt & Leif Alken (red.).
Forlaget Ankerhus.
Hinnerup 1992.

Helhedssyn og Ledelse….mosaik til et mønster.
Steen Hildebrandt.
Forlaget Ankerhus. (1. og 2. udgave).
Hinnerup 1989.

Det drejer sig om ledelse.
Steen Hildebrandt, Kai Kristensen og Anders Petersen. Festskrift til Th. Herborg Nielsen.
Forlaget Systime.
Herning 1986.

Børsens Management Leksikon.
Steen Hildebrandt. Medvirkende: Annette Agerskov, Henry Jørgensen og Iver Poulsen.
Børsens Forlag. 1. udgave.
København 1984.

Om systemer og systemtænkning inden for erhvervsøkonomien.
Steen Hildebrandt.
Samfundslitteratur. København 1981. 2. udgave.
København 1983.

Dynamisk programmering.
Steen Hildebrandt.
Erhvervsøkonomisk Institut, Handelshøjskolen i Århus, Århus 1975. 2. udgave.
Århus 1977.

Operationsanalyse-implementering. Et bidrag til belysning af operationsanalysens implementeringsproblemer.
Steen Hildebrandt. Licentiat/ph.d.-afhandling.
Handelshøjskolen i Århus.
Århus 1975.

 

5. BIDRAG TIL BØGER MM.

Mellemmenneskelig og global bæredygtighed
Artikel i: Knud Illeris (red.): Læring i konkurrencestaten.
Samfundslitteratur
København 2014

Forord
Otto Scharmer & Katrin Kaufer: Ledelse fra den spirende fremtid.
Ankerhus, Hinnerup 2014.

Ledelse i vidensamfundet
Artikel i: Ledelse under forandring. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning. Forlaget Skolepsykologi. Dansk Psykologisk Forlag. København 2014.

Indledning
Kommentar i Line Arnmark og Dorthe Junge: Skoleledelse i forandring.
Gyldendal Public.
København 2014.

Viden og holdninger forpligter.
Artikel i: Myndige borgere og forpligtende fællesskaber.
Kredsen: Ni debattører giver deres bud på den folkeoplysning, samfundet savner.
Udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS). København 2013.

Mod afgrunden.
Interview i:
 Rapport 12. Udgivet af Arkitektforeningen. 2012.

Shift happens.
Artikel i:
 Lederskab. Eksperimenter med nye tilgange til offentlig ledelse. VIA University College. Aarhus 2012.

Ledelseskompetence i vidensamfundet.
Artikel i:
 Helle Black Nielsen (red.): Kompetenceudvikling i ungdomsskolen. US-centret.2012.

Ledelse af et gymnasium i forandring. En undersøgelse af ledelse i det almene gymnasium.
Danmarks Evalueringsinstitut. København 2012.

Om det alarmerende behov for nytænkning.
Interview i:
 Thomas Uhrskov: Leve helheden. 2012.

The New World Citizens.
Kapitel i:
 Issues. This Way, Please. Preferred Futures.
 House of Futures. København 2012.

Produktivitet og ledelse.
Kapitel i:
 Lisbeth Uhrenfeldt og Erik Elgaard Sørensen: Sundhedsfaglig ledelse. Gads Forlag. 2011.

Mennesket først, så resultater.
Kapitel i:
Mennesket først – og hvad så? Vartovbogen 2011/12. Forlaget Vartov. København. 2011.

Alfreds mission for Irma.
Kapitel i:
 125. Udgivet i anledning af Irma’s 125 års jubilæum. Irma. København. 2011.

Oprydning og nytænkning i velfærdssamfundet: Refleksioner og påstande.
Kapitel i:
Jens Jonatan Steen og Malthe Munkøe (red.): Velfærd med et menneskeligt ansigt. Frydenlund. København. 2011.

Det empatiske menneske og den ansvarlige virksomhed.
Kapitel i:
 Claus Elmholdt & Lene Tanggaard (red.): Følelser i ledelse. Klim. Aarhus. 2011.

Forretning og bæredygtighed er hinandens forudsætninger.
Interview til:
Morten Dohrmann Hansen, Bent Kock og Mette Skøt: Dit engagement. Udfold din energi og bring dig selv og din organisation i topform. L&R Business. København. 2011.

Sjælebilledet.
Artikel i:
Søren Marcussen: Bye Bye Beirut. Et sjælebillede-perspektiv. Frydenlund. Aarhus 2010.

Teori U: Baggrund og begrundelser – håbefulde sprækker til fremtiden.
Kapitel i:
 Lone Belling & Thomas Gerstrøm (red.): Fortællinger fra U’et. Dansk psykologisk Forlag. 2010.

Fra Oliens til bæredygtighedens århundrede.
Kapitel i: Birgit Signora Toft: Pausens kraft. Gyldendal Business. København 2010.

Bedste fremtidige praksis.
Kapitel i:
 Søren Brandi: Forandringens vaner. Lederskab i tider med forandring. L&R Business. 2010.

Den gode præsentation.
Interview. Linda Greve. Samfundslitteratur. København 2010

Virksomheders ansvar for liv og profit.
Kapitel i:
 Tina Magaard (red.): Ledelse og spiritualitet. Gyldendal Business. 2009.

Vi skal da leve af at væree i rundkreds.
Interview til:
 Anne-Marie Dahl og Oluf Kjær Nielsen: Popstars Generationen. Turbine. Århus 2009.

Kan man måle selvtillid og respekt?
Kapitel i:
 Anja Madsen Kvols m.fl. (red.): Fordi jeg siger det! 21 tankevækkere om børneopdragelse. Siesta. Århus 2009.

Øjnene.
Artikel i:
 Jubilæumsskrift. Solhverv Privatskole 1934 – 2009. Vebbestrup 2009.

Enhver alder har sin egen visdom.
Artikel i:
 Seniortænketanken: Farvel til mimrekort. Beskæftigelsesministeriet. København 2009.

Moderne ledelseskommunikation.
Interview til:
 Charlotte Mandrup. Politikens Forlag. København 2009.

Hvert år er en ny begyndelse.
Interview-samtale: Dan Kock Boyter-Steen Hildebrandt. Pressalit. Årsrapport 2008.
 Ry 2009.

Mangfoldighed skal ledes. Udvikling og udfoldelse af alle intelligenser.
Artikel i:
 Rasmus Alenkær (red.): Den inkluderende skole. Frydenlund. København 2009.

Virksomheders ansvar for liv og profit.
Artikel i:
 Strategi & Driftsøkonomi. Festskrift til Ole Ø. Madsen. Gyldendal Business. København 2009.

En spids. Det umulige sker.
Kapitel i:
 Lys og sang. Jørgen Carlsen 60 år. Festskrift til Jørgen Carlsen. Klim. Århus 2009.

Menneskers ærbødighed for liv og natur.
Eftertanker i:
 Mette Morsing m.fl.: Forretning eller ansvar. Børsens Forlag. København 2009.

Faglighed og værdibaseret ledelse.
Kapitel i:
 Odd Nordhaug & Hans-Ivar Kristensen (red.): Retorikk, etikk og arbeidsliv. Forlag 1. Oslo 2008.

Inkluderingsledelse i retorisk lys.
Steen Hildebrandt og Odd Nordhaug. Kapitel i: Odd Nordhaug & Hans-Ivar Kristensen (red.): Retorikk, etikk og arbeidsliv. Forlag 1. Oslo 2008.

Vilje til visdom i ledelse.
Kapitel i:
 Viljen til Visdom. En bog om dannelse og uddannelse. Forlaget Slagmark. Odense 2008.

Coaching i det moderne samfund.
Kapitel i:
 Kim Gørtz og Anette Prehn (red.): Coaching i perspektiv. Hans Reitzels Forlag. København 2008.

Folkekirken og behovet for ledelse og kvalitetssikring.
Artikel i:
 Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen. Årbog 2007-2008. Hellerup 2008.

Hjerte og ledelse – om at forvalte den levende kapital.
Kapitel i:
 Robin Engelhardt m.fl. (red.): Tankestreger – tværvidenskabelige nybrud. Festskrift til Hans Siggaard Jensen. Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag. København 2007.

Måling, mening og galskab.
Artikel i:
Anne Apollo m.fl. (red.): Novemberkonferencen. Inspiration og mødested i 25 år. Jubilæumsskrift. Odense 2007.

På kursus med NLP-guru Tony Robbins – ledelse handler om mennesker.
Kapitel i:
 Joel Haviv (red.): Medarbejder eller modarbejder – religion i moderne arbejdsliv. Klim. Århus 2007.

Ledelse, kommunikasjon og metaforer.
Kapitel i:
 Odd Nordhaug og Hans-Ivar Kristiansen m.fl.: Retorikk, organisasjon og ledelse. Forlag 1. RetorikkBiblioteket. Oslo 2007.

Konsulenten og professoren
.
Kommentar i Leif Støy: People before Strategy. Rambøll

Ledelse med hjerne og hjerte.
Kapitel i:
 Steen Nepper Larsen m. Fl. (red.): Filosofiske stemmer. Festskrift til Ole Fogn Kirkeby.
 Forlaget Samfundslitteratur. København 2007.

Ledelse.
Artikel i: 
Kjeld Holm & Søren Jensen (red.): Århus Stift. 44. årgang. Århus 2006. Også som særtryk.

Netværk – binder vidensamfundet sammen.
Artikel i:
 Store Netværksdag 2006. Enso Cosult. København 2006.

Ledelseskompetence i vidensamfundet.
Artikel i:
 Helle Black Nielsen (red.): Kompetenceudvikling i Ungdomsskolen. Ungdomsskolen – en kompetent medspiller. Odense 2006

Ledelse, samarbejde og medarbejderdrevet innovation.
Artikel i:
 Samarbejde om forandringsprocesser. Det kompetente samarbejdsudvalg. Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark. København 2006

Ledelse og sund vækst.
Kapitel i:
 Thomas Bernt Henriksen (red.): Skabt til vækst. 15 vinkler på Danmarks økonomiske fremtid. Festskrift til Leif Beck Fallesen. Børsens Forlag. København 2006

Sundheds- og kompetenceledelse.
Kapitel i:
 Stressbogen. Psykiatrifonden 2006. Ændret version bragt som artikel i Human Ressource Management 2006.

Mennesket i vidensamfundet.
Artikel i: 
Grietje Andersen & Gerda Brandorff (red.): De kortuddannede. Forlaget Politisk Revy. København 2006.

Fremtidens viden- og oplevelsessamfund.
Artikel i:
 Fusionabel. Tekster om fusionsprocesser. Pædagogseminariet i Ålborg. Ålborg 2006.

Min Tom Tom-navigatør.
Artikel i: 
Camilla Kring: Livsnavigatøren. Børsens Forlag. København 2006.

Danmark som viden- og oplevelsessamfund.
Artikel i:
 Teknologirådet: PISA-undersøgelsen og det danske uddannelsessystem. København 2005. Også som artikel i Årsskrift fra Gudenådalens Ungdomsskole 2005.

Om konflikter og organisatorisk smerte.
Artikel i:
 Tina Monberg: Konfliktens redskaber. Børsens Forlag. København 2005.

Diskrimination i Danmark
.
Steen Hildebrandt og Mandana Zarrehparvar. Kapitel i: Lars Nellemann Thisted og Susanne Nour (Red.): Mangfoldighed i arbejdslivet. Børsens Forlag. København 2005. Også som artikel i Humnan Ressource Management 2005.

Mangfoldighedsledelse i store virksomheder
.
Steen Hildebrandt og Susanne Nour. Kapitel i: Lars Nellemann Thisted og Susanne Nour: Mangfoldighed i arbejdslivet. Børsens Forlag. København 2005.

Ledelse og Forandring. Forandring gennem downloading eller presencing.
Artikel i:
 Nærvær og videndeling. BG Banks Erhvervsforum. København 2005.

Aalborg Tekniske Skoles fornemmelse for nutid og fremtid.
Artikel i:
 2015. Instituttet for Fremtidsforskning. Aalborg 2005.

At møde fremtiden.
Kapitel i:
 Ole Øhlenschlæger Madsen og Jørn Flohr Nielsen (red.): Andre vinkler på ledelse og organisation. Festskrift til Jens Genefke. Aarhus Universitetsforlag. Århus 2005.

Udvikling af selvledelse.
Indledningsartikel i:
 Birgit Bertelsen m.fl. (red.): Selvledelse. Forlaget Ankerhus. Hinnerup 2004.

Ledelse, metaforer og kommunikation.
Kapitel i:
 Hans-Ivar Kristiansen & Odd Nordhaug (red.): Retorikk, ledelse og samfunn. Retorikkakademiet. Oslo 2004.

Bud på en mulig fremtid.
Steen Hildebrandt, Jens O. Riis og Jeppe Gustafsson. Artikel i: Fremtidens Produktion i Danmark.
Dansk Industri og Center for Industriel Produktion. København 2004.

Vejen til magtens bord.
Interview til:
 Annette Nielsen & Gunhild Riske (red.): Grib Magten. Kvinder og Ledelse.
 Politikens Forlag. København 2004.

Langsigtet ledelse i en kortsigtet verden.
Artikel i:
 Solsteder. Ankerhus. Festskrift. Hinnerup 2004.

Livsanskuelser – Om religiøs og kulturel rummelighed.
Kapitel i:
 Carsten Bo Mortensen (red.): Religionslærerens Håndbog. Faglige overvejelser og konkrete undervisningsforløb. RPF. Religionspædagogisk Forlag. København 2004. Også som artikel i tidsskriftet Skolebiblioteket.

Endring, kompetanse og organisatorisk læring.
Kapitel i:
Odd Nordhaug (red.): Strategsik Kompetanseledelse.
Universitetsforlaget. Oslo 2004. (Sammen med Søren Brandi og Odd Nordhaug).

Arbeid med lærende organisationer
.
Steen Hildebrandt, Søren Brandi og Odd Nordhaug. Kapitel i: Odd Nordhaug (red.): Strategisk Kompetanseledelse. Universitetsforlaget. Oslo 2004.

Dårlig ledelse skaber stress.
Interview til:
Lis Lyngbjerg Steffensen: Effektiv uden stress. Børsens Forlag. København 2003.

Handlingsledelse.
Interviews til bogen: Jesper Blicher Dahl: Handlingsledelse – få det gjort
. Connectia. Randers 2003. Norsk udgave: Handlingsledelse – få det gjort.  N.W. Damm & Søn. Oslo 2004.

Ledelse på kryds og tværs.
Interviews.
 Amtsrådsforeningen og KTO.
 Et inspirationshæfte for arbejdspladsen. København 2003.

Om at skabe levende og fælles billeder.
Artikel i:
Kulturpartner – en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder. 
Udgivet af Nyx, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Kulturministeriet. København 2003.

Videnledelse – perspektiver for individ og fællesskab.
Steen Hildebrandt og Søren Brandi. Indledningskapitel i: Annabeth Aagaard: Viden i bevægelse. Børsens Forlag. København 2003.

The Corporate Chaplain.
Artikel i: 
Uffe Elbæk (red.): The Kaos Pilots A-Z. KaosPiloterne. Århus 2003.

Videnledelse og individet – individ og fællesskab.
Kapitel i:
Per Nikolaj Bukh, Karina Skovvang Christensen & Jan Mouritsen (red.): Videnledelse.
 Jurist- og Økonomforbundets Forlag. København 2003. Også i Odd Nordhaug: Kunnskapsledelse og i Knowledge Management 2007.

Kunnskapsledelse – mellom individ og fellesskap.
Kapitel i:
 Odd Nordhaug: Kunnskapsledelse. Trender og utfordringer. Universitetsforlaget. Oslo 2002.

Selvledelse i læringsfellesskap.
Kapitel i:
 Odd Nordhaug: Kunnskapsledelse. Trender og utfordringer. Universitetsforlaget. Oslo 2002.

Faglighed og værdibaseret ledelse.
Kapitel i:
Odd Nordhaug: Strategisk Personalledelse. Universitetsforlaget. Oslo 2002.

Forandringsledelse.
Kapitel i:
 Odd Nordhaug: Strategisk Personalledelse. Universitetsforlaget. Oslo 2002.

Energi og ledelse.
Kapitel i:
 Astrid Skotte (red.): Med lyset. NESA i 100 år. Børsens Forlag. København 2002.

Forandringssprog og forandringsfællesskab
.
Steen Hildebrandt og Sanne Odgaard. Kapitel i: Søren Voxted (red.): Den ledelsesmæssige udfordring i små og mellemstore virksomheder. Samfundslitteratur. København 2002.

Perspektivering af resultaterne fra ledelsesbarometret.
Indledningskapitel i:
Ledelsesbarometer 2002. Rapport for Handel, Transport og Serviceerhvervenes Arbejdsgiverforening. København 2002.

Netværk er nøglen til en stærk region.
Kapitel i:
 Virksomheder i netværk – En genvej til viden.

Ledelse er en profession båret af personlighed.
Interview til:
 Lederudvikling i kommuner og amter. København 2000. KTO, FTF, KL, Amtsrådsforeningen m.fl. København.

En oversigt over produktionsfilosofier. Produktion +5. En fremgangsmåde der bygger på samarbejde.
Bidragyder. Center for Industriel Produktion. Aalborg Universitet. Aalborg 2001.

Det levede liv i virksomheden.
Kapitel i:
 Erfaringer fra forandringsprocesser. Refleksion over praksis i fem danske virksomheder. 
AMU-Center Rander. Randers 2000.

Organisationer er udviklende og lærende
.
Steen Hildebrandt og Bent Engelbrecht. Kapitel i: Nye tider, nye medarbejdere, nye uddannelser. Fornyelse af merkonom- og teknonomuddannelsen.

Mellem virksomhed og familie
.
Steen Hildebrandt og Sif Rishøj. Artikel i: Strategi & Ledelse. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Borum 2000.

Udvikling af fremtidens produktion
.
Jens Ove Riis og John Johansen: Udvikling af fremtidens produktion. Dansk Industri og CO Industri. Medforfatter. København 2000.

Ledelse er en profession båret af personlighed.
Interview til:
 Lederudvikling i kommuner og amter. Kommunernes Landsforening m.fl. København 2000.

Ledelse og kommunikation.
Kapitel i:
 Helle Petersen & Anne Katrine Lund (red.): Den kommunikerende organisation. Samfundslitteratur. København 2000. Også i Kristiansen og Nordhaug: Retorikk, ledelse og samfunn.

Selvledelse i læringsfællesskaber.
Kapitel i:
Anders Drejer (red.): Fokus på produktion, kompetencer og organisatorisk læring. Festskrift til Jens Ove Riis. Institut for Produktion. Ålborg Universitet. Ålborg 1999. Også i Odd Nordhaug: Kunnskapsledelse.

Faglighed og værdibaseret ledelse.
Kapitel i:
Milter Fly og Lise Hounsgaard (red.): Faglig ledelse i sundhedsvæsenet. Gyldendal. København 2000. Også i Odd Nordhaug: Strategisk Personalledelse og i Human Ressource Management 2000.

Mennesket er et forstyrrende element i enhver organisation.
Kapitel i:
Finansministeriet: 100-året for Septemberforliget. Det offentlige arbejdsmarked på vej ind i et nyt århundrede. Finansministeriet. København 1999.

Dagligliv i virksomheder. Anekdoter og udklip om virksomheder og ledelse.
Kapitel i: P. O. Berg & Flemming Poulfelt (red.): Ledelseslæren i Norden. Tribut til professor Erik Johnsen. Dafolo. Frederikshavn 1998. Optrykt som Dagligliv i bedrifter i: Odd Nordhaug (red.): Ledelse 2000+. Cappelen Akademisk Forlag. Oslo 1999.

En udviklende personaleledelse. Ni aktuelle temaer for personaleledelse og personalepolitik.
Steen Hildebrandt, Annette Gall Jørgensen og Bent Engelbrecht. Kapitel i: Steen Hildebrandt og Majken Schultz (red): Fokus på sygehusledelse. Munksgaard. København 1997. Også publiceret i Virksomhedens Strategi & Ledelse. Børsens Forlag 1997.

Træk af den lærende organisation.
Steen Hildebrandt og Søren Brandi. Kapitel i: Erik Johnsen & Steen Hildebrandt (red.): Ledelse 1997. Børsens Forlag. København 1997.

Organisationer er imponerende opfindsomme. På vej mod en ny forståelse af organisationers væsen og udvikling.
Indledningskapitel i:
 F. Glasl & B. Lievegoed: Udviklingsledelse. Fra pionérvirksomhed til netværksorganisation. Forlaget Ankerhus. Hinnerup 1997.

Ledelse, organisation og kompetence. Mod bedre produktivitet, velfærd og innovation.
 Bidragyder. Arbejdsministeriet, oktober 1997.

Erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. En rapport om samspillet mellem erhvervslivet og de videregående uddannelsesinstitutioner.
Bidragyder. Undervisningsministeriet 1997.

Randbemærkninger om ledelse og den lærende organisation.
Kapitel i:
Mette Mønsted & Flemming Poulfelt (red.): Spørgsmål om ledelse. Samfundslitteratur. København 1997.

Det udviklende kontorarbejde. Nogle organisatoriske og ledelsesmæssige synspunkter og aspekter.
Kapitel i: 
Claus Müller & Lise Nørgaard: Fra papir til proces – det udviklende kontorarbejde. Danmarks Forvaltningshøjskoles. København 1997. Også publiceret i Virksomhedens Strategi & Ledelse 1997.

Arbejdet, medarbejderen og den offentlige virksomhed i udvikling. En fremtidsskitse. Kapitel i: Det Udviklende Arbejde. Centralrådet for Statens Samarbejdsudvalg. Økonomistyrelsen. København 1996.

En dialog om den lærende organisation
.
Steen Hildebrandt og Claus Rerup. Kapitel i: Steen Hildebrandt & Erik Johnsen (red.): Aktuel ledelse – bliv ajourført og inspireret af 11 danske professorer. Børsens Forlag. København 1996.

Samspillet mellem teknologi- og kvalitetsledelse og integrering af miljøledelse.
Steen Hildebrandt og John P. Ulhøi. Kapitel i: John Ulhøi og Henning Madsen (red.): MiljøLedelse. Børsens Forlag. København 1996.

Udfordringer for dansk ledelse. Mod nye former for organisering, ledelse og ledelsesdebat.
Kapitel i:
 Steen Hildebrandt & Erik Johnsen (red.): Ledelse II. København 1995.

Den lærende organisation. Læring og aflæring.
Steen Hildebrandt og Claus Rerup. Kapitel i: Virksomhedens Strategi og Ledelse. Børsen Ledelseshåndbog. Børsens Forlag. 1995.

Dialog om dansk ledelse. Ledelse mod år 2000.
Kapitel i:
 Steen Hildebrandt & Erik Johnsen (red.): Ledelse Nu. København 1994.

30 år i dansk strategi- og ledelsesforskning.
Kapitel i:
 Steen Hildebrandt (red.): Strategi og Ledelse. Veje og visioner mod år 2000. Systime. Herning 1993.

Teknologi-, miljø- og kvalitetsledelse. Et forsøg på helhedssyn i ledelse
.
Steen Hildebrandt og John P. Ulhøi. Kapitel i: 
Steen Hildebrandt (red.): Strategi og ledelse. Veje og visioner mod år 2000. Systime. Herning 1993.

Kvalitetsledelse i internationalt perspektiv.
Kapitel i: 
John P. Ulhøi (red.): Virksomhedsledelse i international belysning. Systime. Herning 1992.

Fragmentering contra helhedssyn. – på vej mod helhedssyn i ledelsespraksis. Kapitel i:
Steen Hildebrandt & Leif Alken (red.): På vej mod helhedssyn i ledelse. Hinnerup 1992.

Den markedsorienterede virksomhed.
Kapitel i:
 Steen Hildebrandt & Annette Bach (red.): Den markedsorienterede Organisation. Forlaget Ankerhus. Hinnerup 1992.

Det kvalitative samfundsbillede.
Kapitel i: 
Ole Wagner (red.): Traditionen tro. Den kvalitative vej mod år 2010. Forlaget Ankerhus. Hinnerup 1992.

Fra kvalitetsinspektion mod strategisk kvalitetsledelse.
Kapitel i:
 Organisatoriske Fragmenter ’90. Redigeret af Steen Hildebrandt & Verner C. Petersen. Institut for Organisation og Virksomhedsledelse, Århus 1990.

Biografi som metode.
Kapitel i:
 Bent Engelbrecht og Birgit Bertelsen (red.): Seniorkultur. Fornyet kreativitet i organisationen. Ankerhus. Hinnerup 1990.

Mod helhedssyn i ledelse.
Kapitel i:
 Steen Hildebrandt (red.): Helhedssyn og ledelse…. mosaik til et mønster. Forlaget Ankerhus. Hinnerup 1989.

Ledelse i opbrud. Aktuelle ledelsesmæssige udfordringer.
Kapitel i:
 Steen Hildebrandt, Verner C. Petersen & Mikael Søndergaard (red.): Organisatoriske Fragmenter. Handelshøjskolen i Århus. Århus 1989.

Fra industrikultur mod social-økologisk kultur.
Kapitel i:
 Organisatoriske Fragmenter, Årsskrift fra Institut for Organisation og Virksomhedsledelse,
 Systime, Herning 1988.

Hvad er kvalitetsledelse, og hvad er kvalitetsprojekter?
Kapitel i:
 Ulli Zeitler (red.): Produktionsfilosofi. Teknisk Forlag. København 1987.

Kriser i organisationer.
Kapitel i:
 Steen Hildebrandt, Kai Kristensen og Anders Petersen (red.): Det drejer sig om ledelse. Systime, Herning 1986.

New Dimensions. Brev fra en gammel elev.
Artikel i:
Sven Lund (red.): Lunds Bog. Espergærde 1986.

Rationalitetsbegrebet i forbindelse med ledelse af levende virksomheder.
Kapitel i:
Chr. Knudsen og E. Kloppenborg (red.): Rationalitetsbegreber i samfundsvidenskaberne.
Nyt Nordisk Forlag. København 1985.

Om å studere bedriftsøkonomi i foranderlige omgivelser.
Kapitel i:
B.W. Hennestad & F.E. Wenstöp (red.): Bedriftsøkonomi og Vitenskapsteori.
 Universitetsforlaget. Oslo 1983.

Videnskabsteoretiske betragtninger omkring erhvervsøkonomien.
Kapitel i:
Videnskabsteori og metodelære i Almen Økonomi. Center for tværfaglige studier,
Handelshøjskolen i København. København 1981.

Produktionsfunktionen. Funktionsøkonomiernes udvikling og betydning for virksomhedens ledelse.
Kapitel i:
Erik Johnsen (red.): Festskrift i anledning af FDC’s 25 års jubilæum. FDC. København 1979.

Operationsanalyse – implementering. En referenceramme.
Artikel i:
Erik Johnsen (red.): Konsulentrollen. Civiløkonomernes Forlag, København 1978.

 

6. ARTIKLER (Danske).

Hvad tæller, og hvad skal tælles?
Klumme. Dansk. 2/2014.

Misvisende vækstbegreb har sat os i gæld til kloden.
Mandag Morgen. 41/2014.

Hvem taler fremtidens sag?
Mandag Morgen. 43/2014.

Glem ikke mesterlæren – og lær at tale dansk.
Berlingske Tema. April 2014.

Strategisk Outsourcing.
Berlingske Tema. Marts 2014.

Er Danmark en humanitær stormagt eller en stat af kræmmere?
Mandag Morgen. 38/2014.

Fokus på mennesker, samarbejde og bæredygtig produktivitet.
TekSam Årsdag 2014.

Flygtningedebatten er uværdig.
Politiken, den 3. november 2014.

Hvem taler fremtidens sag?
Blogindlæg. Mandag Morgen, den 13.12.2014.

Misvisende vækstbegreb har sat os i gæld til kloden
Blogindlæg. Mandag Morgen, den 30.11.2014.

Danmark – en humanitær stormagt eller en stat af kræmmere?
Blogindlæg. Mandag Morgen, den 07.11.2014.

Den gode ministers uddannelse
Blogindlæg. Mandag Morgen, den 17.09.2014.

Ny formand for gammelt parti – mageløst og fattigt
Blogindlæg. Mandag Morgen, den 20.08.2014.

Ny ledelsesdagsorden: Bæredygtig og socialt ansvarlig produktivitet
Blogindlæg. Mandag Morgen, den 03.06.2014.

Er produktiviteten bæredygtig?
Blogindlæg. Mandag Morgen, den 23.04.2014.

Konkurrencestat på skoleskemaet
Blogindlæg. Mandag Morgen, den 05.03.2014.

Symptomet DONG
Blogindlæg. Mandag Morgen, den 29.01.2014.

Invester i uddannelse eller betal prisen
Blogindlæg. Mandag Morgen, den 13.12.2013.

Jeg er forarget over, at vi svigter de studerende på universitetet.
Politiken, den 31. august 2013.

God ledelse er en befrielse.
Kommentar. Berlingske Tidende, den 3. april 2013.

Krisen er en mulighed for at stoppe op og lade hamsterhjulet stå stille et øjeblik. Interview. Domino, Tro, ånd, liv. Nr. 1, januar 2013.

Teori er svaret på en længsel.
Interview. DJØFbladet, nr. 4, 24. februar 2012.

Husk: Alle har noget at bidrage med.
(Sammen med rådmand Hans Halvorsen, Aarhus Kommune).
Politiken, den 22. oktober 2012.

Bæredygtighed og skoleledelse.
Kognition & Pædagogik. Nr. 86, 22. årgang. 2012.

Bæredygtighed og et ændret vækstbegreb.
Strategi & Ledelse,  Børsen Forum. November 2012.

Ledelse med hjertet.
Interview. En verden af viden. DJØF. Kurser og uddannelser til ledere. 2012.

Børnene er det vigtigste.
Efterskolen, nr. 11, 23. februar, 2012.

Et ledelsesmæssigt fremtidsscenario.
Strategi & Ledelse. Børsen Forum. Marts 2012.

Om 100år. Bæredygtighed og vækst
Strategi & Ledelse. Børsen Forum. Januar 2012. Sammen med Joseph H. Bragdon.

Der er ikke job til alle.
Interview. Magasinet Vejleder FORUM. Sommer 2012.

God ledelse er en befrielse.
Strategi & Ledelse. Børsen Forum, Maj 2012. Sammen med Hans Henrik Knoop.

Bæredygtig skoleledelse.
Skolen i morgen. Tidsskrift for skoleledere. Nr. 9, 15. årgang 2012.

Bedre ledelse sikrer vækst.
Interview. danskVAND Magasin 6. December 2012. Årgang 80.

Dem, der ikke dur til noget, dur til noget andet.
Pengevirke, nr. 3, 2012.

At lede en forandring.
Udsat Social Fokus. Socialstyrelsen. Viden til gavn. 2012.

Proflekterende praktikere.
Folkeskolen, 09, 2012.

Giv plads til en leder der ikke er som dig.
Interview. Skolen 2.0. Læring og ledelse i forandring.
Labofa. 2012.

Vore ord er vigtige.
Ligeværd, april 2012. Årgang 32.

Professoren fra skoven.
Portræt-interview. Commerciel, 6th issue, october 2011.

Håb!
(Ledelse på spidsen). Berlingske Tidende, den 8. januar 2012.

Om 100 år! Bæredygtighed og vækst.
Joseph H. Bragdon & Steen Hildebrandt.
Strategi & Ledelse. Januar 2012. Børsen Forum

Det nødvendige perspektiv: 100 år – og bæredygtighed.
Berlingske Tudende, den 6. november 2011. (Ledelse på spidsen)

Oprør fra hjertet.
Morgenavisen Jyllands Posten, den 4. december 2011.

God ledelse er en befrielse.
Kognition og Pædagogik, nr. 82, 2011. Sammen med: Hans Henrik Knoop.

Venlighed og respekt.
Bladet Kriminalforsorgen, december 2011.

Bæredygtig ledelse.
Strategi & Ledelse. Børsen Forum, nr. 5, 2011. Sammen med Michael Stubberup.

Rest-danmark.
Efterskolen, nr. 6, den 3. november 2011.

Den moderne sygeplejeleder
Forkant, Ledelse i sundhedsvælsenet, nr. 2, juni 2011.

Hvilke ønsker har fremtiden til os?
Tidsskriftet Fremtidens Skole, årgang 57, Blad 1, juni 2011.

Det bæredygtige samfund.
Strategi & Ledelse, nr. 1, april 2011. Børsen Forum.

Reform eller nytænkning?
Folkeskolen, nr. 6, 10. marts 2011.

Danske Bank spiller mystisk spil
Berlingske Tidende, den 1. november 2011.

Talentfulde og ikke-talentfulde.
Efterskolen, nr. 13, 31. marts 2011.

Myrer og ledelse.
Efterskolen,  nr. 17., 3 juni 2011.

Nytænkning – ikke gammeldags reformtænkning.
Skolebørn, nr. 3, marts 2011.

Hvad laver de – socialdemokraterne?
DJØFbladet, nr. 21, 3. december 2010.

Sammenligne med hvad og hvordan?
Efterskolen, nr. 6. 11. november 2010.

Nytænkning på ledelsesområdet.
Human Resource Management, Børsen Forum, nr. 4, december 2010.

Skolen bevæger sig for lidt
Folkeskolen, nr. 22, september 2010.

Antroposofiens bidrag til ledelse og det sociale liv.
Nyhedsblad, Antroposofisk Selskab Danmark, oktober-november 2010. (Også som kronik i Kristeligt Dagblad).

Tænk strategi på den lange bane.
Ledelse i Dag. Special Edition. 2010-11.

Øget prtoduktivitet begynder i bestyrelseslokalet.
Lederne. Magasinet om ledele og ledelse. Nr. 5, september 2010.

Forbedringsmuligheder eller problemer.
Personalechefen, nr. 5, 2010.

Tænk ledelse på en ny måde.
Berlingske Tidende, den 14. juni 2010.

Reform eller nytænkning
Djøfbladet, nr. 16, september 2010

Vanvid.
Folkeskolen, nr. 10, 22. april 2010.

Bodega- og fodboldretorik.
Djøfbladet, nr. 6, marts 2010.

Pia K. Forpester Danmark.
Politiken, den 27. Februar 2010.

Lars Løkkes 2020-plan er et vildspor.
Politiken, den 4. februar 2010.

Om at sige undskyld.
Lederne, nr. 1, februar-marts 2010.

God politisk ledelse.
Djøfbladet. Nummer 1, 15. januar 2010.

De måske egnede.
Politiken den 24. november 2009.

Eftersyn: Gør op med fortidens sorteringsskole.
Politiken, den 27. januar 2010.

Den kreative klasse
Kognition & Pædagogik, 19. årgang, nr. 74, 2009. (Også som kronik i dagbladet Børsen den 7. maj 2008).

Menneske før system.
Personalechefen, nr. 4, 2009, og i Børsen Ledelseshåndbøger, Strategi & Ledelse, nr. 6, december 2009.

De måske egnede
Information, den 24. november 2009.

Lærerne i front.
Weekendavisen, nr. 47, den 20. november 2009.

Synet på unge er for snævert.
Folkeskolen,, nr. 27, 26. november 2009.

Fra gammel til ny ineffektivitet
Lederne, oktober 2009. 93. årgang.

Succes med lean – fra sund fornuft til sund praksis.
Børsens Ledelseshåndbog Strategi og ledelse, 4, juli, 2009. Børsen Forum 2009.

Det må gerne være sjovt.
Personalechefen,, nr. 6, 2009.

Det bæredygtige samfund. Ledelse med hjertet.
Kognition & Pædagogik. Tidsskrift om gode læringsmiljøer, nr. 7, januar 2009, 19. Årgang.

Den værdiskabende bestyrelse.
Media Planet. Temaavis, nr. 2, juni 2009.

Den store undervisningsmaskine.
Folkeskolen, nr. 12, 22. maj 2009.

Samfundet, skolen og ledelse.
Børsen Forum. Børsens Ledelseshåndbøger. Offentlig Ledelse, nr. 2, april 2009.

Fra lokal optimering til globalt ansvar.
Børsen Forum. Børsens Ledelseshåndbøger. Strategi & Ledelse, nr. 5, oktober 2009.

Krisen er både smerte og mulighed.
Lederne, april 2009, 93. Årgang.

Mindeord for Louis Printz
Jyllands Posten den 7. januar 2009, JP Århus den 7. Jannuar 2009, Århus Stiftstidende, den 5. januar 2009, Politiken, den 10. januar 2009, Berlingske Tidende den 15. januar 2009.

Hovedbegivenheden, der blev væk. Det talentløse og formynderiske fjernsyn breder sig.
Kristeligt Dagblad, den 26. januar 2009.

Den rette anskuelse til ledelse.
Personalechefen. Tidsskrift for Personaleledelse, april 2009.

Mediepaver skader demokratiet.
Politiken, den 26. april 2009.

Verden er lille og skrøbelig.
Fremtidens leder, nr.55, februar 2009. www.jci.dk

I ministeriet
Personalechefen, Tidsskrift for Personaleledelse, nr. 6, 2008.

Kreativ organisering og ledelse.
Personalechefen, nr. 2, 2008.

Skolen mangler visioner for ledelse
Folkeskolen, nr. 28, 21. november 2008.

Derfor en ledelseskanon.
Børsen Forum. Børsens Ledelseshåndbøger. Strategi & Ledelse, nr. 6, 2008.

Behov for radikal nytænkning.
Folkeskolen, nr. 12, 2008.

Faglighed og virksomhed – kultur og ledelse.
Steen Hildebrandt og Flemming Bro.
Månedsskrift for praktisk lægegerning, nr. 4, april, 2008. Årgang 86.

Børnene er det vigtigste.
Pimpegryden; Tidsskrift for Rudolf Steiner Børnehavepædagogik. Nr.79, juni 2008.

www-generationen er på banen.
Lederne, april 2008.

Målbart. OECD-målinger ødelægger skolen.
Politiken, den 29. februar 2008.

S graver sin egen grav.
Politiken, den 16. februar 2008.

Er læring gået i glemmebogen.
Danske Business, 6. årgang, nr. 1, januar 2008.

Religion og spiritualitet i ledelse
Strategi & ledelse. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum, 1/2008.

Langsigtet ledelse og kompetenceudvikling
Gartnertidende, nr. 3, 31. januar 2008.

Lean 2.0. Lean i en udvidet forstand
Lean, 6/2007. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum 2007.

Liv før profit. Tanker om virksomheders ansvar. (Profit skal tjene liv).
Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. ASB Alumni – Gensynsdag 2007. Som artikel: Profit skal tjene liv – tanker om virksomheders ansvar. Erhvervspsykologi. Tidsskrift om udvikling, dialog, ledelse, organisation. Vol. 5, nr. 4, december 2007. Som artikel: Strategi og Ledelse 5/september 2007. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum 2007.

Uddannelse og ledelse i vidensamfundet.
Børsen Forum: Børsens Ledelseshåndbøger, Strategi & Ledelse, 5, september 2007.

Ledelsesreform.
Lederne. 91. årgang. December 2007.

Ledelse i rummet.
Offentlig Ledelse. HK Kommunal nr. 4, 2007.

Har vi en HR-krise?
Personalechefen. Tidsskrift for personaleledelse, Nr. 6, 2007.

Medarbejderne.
Lederne. Magasinet om ledere og ledelse. 91. årgang, November 2007.

Download & Suspension.
Nyhedskatalog. Aarhus Universitetsforlag. 2007.

Livsnavigation. Om at kunne navigere i sit eget liv.
Fleksicurity. Nr. 3, November 2007.

Religion og spiritualitet i ledelse.
Ledelseidag.dk. Ledernes Hovedorganisation. Særtryk. 2007.

Ledelse i vidensamfundet
Psykologisk Pædagogisk Rådgivning. Temanummer: Ledelse under forandring. 44. årgang, 5-6, november 2007.

Company Karma.
Personalechefen. Tidsskrift om personaleledelse. Nr. 4, 2007.

Der er ikke stærke og svage børn
Pimpegryden. Tidsskrift for Rudolf Steiner Børnehavepædagogik. 19. Årgang.
Nr. 75. Juni 2007.

Dårlig ledelse
Lederne. Magasin om ledere og ledelse, marts 2007.

Enestående chance for god skoleledelse
Folkeskolen, nr. 4, 2. februar 2007.

Et helhedssyn på forandringsledelse – om at integrere forskellige tilgange til forandringsledelse
Prospekt. Produktionsskoleforeningens Magasin. Årgang 2, No. 1, januar 2007.

Forandringsagent eller forandringsoffer
Prospekt. Produktionsskoleforeningens Magasin. Årgang 2, No. 1, januar 2007.

Hellere uddanne sine medarbejdere
Lederne. Magasin om ledere og ledelse, januar 2007

Innovation er trumf
Med innovation som drivkraft. Djurslands Erhvervsråd. Kolind 2007.

Kodeks for god ledelse
Lederne. Magasin om ledere og ledelse, Februar 2007.

Mere respekt for børn
Folkeskolen, nr. 23, september 2007.

Lean – spøgelse eller mulighed
Ledelse i Udvikling, nr. 1, 2007.

Ledelse
Danske Revisorer, Nr. 1, marts 2007. 34. årgang.

Livsanskuelser. Om religiøs og kulturel rummelighed
Skolebiblioteket, Nr. 1, 2007.

Menneskesyn i moderne ledelse
Personalechefen, nr. 2, 2007.

Videnledelse og individet. Individ og fællesskab
Knowledge Managament. Nr. 6, december 2007. Børsens Ledelseshåndbog. Børsen Forum 2007.

Mindeord for Th. Herborg Nielsen
Morgenavisen Jyllands-Posten, den 5. maj 2007, Århus Stiftstidende den 6. maj & Berlingske Tidende den 3. maj 2007.

Røffel til topledere
Danske Business, 5. årgang, no. 1, maj 2007.

Fornuft og følelse
Lederne. Magasin om ledere og ledelse. 91. årgang, oktober 2007.

Effektivisering, outsourcing og rekruttering
Ledelse i Udvikling, 2. årgang, Nr. 8, 2007.

Seniorer
Lederne. Magasin og ledere og ledelse, 91. årgang, april 2007.

Med på kanten. Min digitale kollega
OnEdge, nr. 1, august 2007.

Rekruttering
Lederne, Magasinet om ledere og ledelse, 91. årgang, september 2007.

Struktur forgår – kultur består
Prospekt. Produktionsskoleforeningens magasin. Årgang 2, No. 1, januar 2007.

Ledelsens ansvar for liv
Ledelsestendenser. FO/fremtidsorientering 4/2007 & Leadership’s responsibility for life. FO/Futureorientation. The Leadershipissue. 4/2007.

Møderække om ledelse
Lederne. Magasin om ledere og ledelse. 91. årgang, maj 2007.

Ledelse og sundhed
Lederne. Magasin om ledere og ledelse. Juni-juli 2007.

Alle mennesker er genier
Folkeskolen, nr. 25, 23. juni 2006.

Excellent dansk ledelse. Ledere har et ansvar for ledelsesudvikling
Ledelse i Udvikling, nr. 3, 2006.

En søndag morgen med angst og ledelse
Personalechefen.. Tidsskrift om personaleledelse. Nr. 4, 2006.

Hjertet er undervurderet
DI Business. Nr. 34. 30. oktober 2006.

Insourcing kræver mere end bare at blive hjemme
Ingeniøren, 17. marts 2006.

Kroppen transporterer hovedet til møde
Folkeskolen, nr. 47, 2006.

Ledelse er fællesnævneren.
Strategi & Ledelse. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum, Januar 2006.

Ledelse og sundhed. Den store transformation
Human Ressource Management. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum 5/2006.

Ledelse, samarbejde og kreativitet. Mennesker og skoler skal blomstre
KvaN, Tidsskrift for læreruddannelse og skole, 26. årgang, december 2006. Også som Særtryk.

Mennesker, lean og ledelse
Magasinet Jyske Bank Nyt. 3. 2006.

Mors første sygedag
Personalechefen. Nr. 6, 2006.

Ny verden – ny skole
Forum for skoleledelse, 10. årgang, nr. 8, 2006.

Offentlige tantebestyrelser må udryddes
Djøfbladet, nr. 4, 24. februar 2006.

Personbestemt ledelse
Personalechefen, nr. 2. 2006.

Resultatrig offentlig topledelse
Styrelsen, 11. årgang. Juni 06.

Uddannelse og ledelse i vidensamfund
Manuskript: Ved dagens begyndelse, P1 – Danmarks Radio. Uge 21 og 47, 2006. Bragt som artikel i Strategi & Ledelse, 5/september 2007. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum 2007 og i Pengevirke. Tidsskrift for ny bankkultur. Nr. 2, juni 2006. Også som Særtryk.

Udvikling af ledelseskompetence.
Kognition og pædagogik. Tidsskrift om gode læringsmiljøer. Nr. 59, 2006. 16. årgang.

Vækst for enhver pris
Danske Business, 4. årgang, nr. 2, december 2006.

God ledelse må drøftes og defineres
C3. Magasinet om ledelse og økonomi. 09.06.

Behov for alle menneskets intelligenser
Folkeskolen, nr. 45, 11. november 2005.

Danmark skal leve af mennesker
Folkeuniversitetet i Århus. Program. Århus, forår 2005.

De valgte ledere som strategiske ledere
OnEdge, nr. 1. februar 2005. KnowledgeLab. Syddansk Universitet.

Diskrimination i danske virksomheder
Sammen med Madana Zarrehparvar. Human Resource Management. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum, maj 2005.

Forandring som tilstand – forandring gennem downloading eller presencing
Controlleren. Børsens Ledelseshåndbog. Børsen Forum 2005.

God selskabsledelse gør en forskel
Danske Business, 3. årgang, nr. 1. januar 2005.

Vi behøver visioner og handling
Folkeskolen,, nr. 24, 17. juni 2005.

Ledelse i Folkekirken
Præsteforeningens Blad, Nr. 16, 23.april 2005.

Mange intelligenser
Strategi & Ledelse. Børsen Ledelseshåndbog. Juli 2005. Børsen Forum

Morgendagen tilhører alle
Produktionshøjskolen, No. 5, oktober 2005.

Når stemmer fra fortiden taler ind i fremtiden
Årsberetning 04/05, Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. København 2005.

Politiske ledere er topledere
Offentlig Ledelse. Børsen Ledelseshåndbog. April 2005. Børsen Forum,

Selvledelse.
Offentlig Ledelse. Børsen Ledelseshåndbog, april 2005. Børsen Forum

Sig det på dansk
Danske Business. Danske Bank. 3. årgang, nr. 3, december 2005.

Slip kreative mennesker løs
Danske Business, 3. årgang, nr. 2, juni 2005.

Talentprogrammer for alle i virksomheden.
Strategi & Ledelse. Børsen Ledelseshåndbog. Oktober 2005. Børsen Forum.

Uddannelse, dannelse og personlig udvikling
Mødrehjælpen, nr. 4, oktober, 2005.

Virksomheden er også en skole
Pengevirke, nr. 3, oktober 2005.

Virksomheden som læringsmiljø
Human Ressource Management. Børsen Ledelseshåndbog, juli 2005. Børsen Forum. Også som artikel i: www.Effektivitet.dk, Dansk Rationaliserings Forening, december 2006.

Vor fornemmelse for nutid og fremtid
Offentlig Ledelse. Børsen Ledelseshåndbog, april 2005. Børsen Forum.

Rødt eller blåt ocean
Artikel. Dansk Textil & Beklædning. Beretning 05. Herning 2005.

Mange intelligenser i fremtidens virksomhed
Udvikling. Tidsskrift om udviklingshæmmede, nr. 3, 3. kvartal 2005.

Forandringskommunikation i praksis
Kom Magasinet. Magasinet for kommunikation og sprog. Nr. 1, 2004.

Byledelse
Byplan, nr. ½, 2004. Tema: Bykvalitet og nordisk storbypolitik.

Mix af køn giver direktionen dynamik
Kvinder på Banen. Minister for Ligestilling. Februar 2004.

HR og bundlinier
Sammen med Søren Brandi. Human Resource Management 1/januar 2004. Børsen Ledelseshåndbog & Strategi & Ledelse. Børsen Ledelseshåndbog 2004.

HR på bundlinien – men hvilken bundlinie?
Strategi & Ledelse. Børsen Ledelseshåndbog. Maj 2004. Børsen Forum

Livsstrategi og ledelse
Folkeskolen, nr. 25, 18. juni 2004.

Kompetence og omstilling
Intern Udvikling. Nyhedsbrev, Ringkøbing Amt, nr. 8, 2004.

Underskuds- og overskudsledere
Strategi & Ledelse 4/juli 2004. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum 2004.

Kompetenceudnyttelse og kompetencemiljø
Navigent indefra. Nr. 2, København 2004.

Koncernpræsten som medleder
Pengevirke, nr. 3, oktober 2004.

Lederen er energihovmester
Danske Business, 2. årgang, nr. 1, april 2004.

Regionsråd skal have udsyn og mod
MANDAT, nr. 10, oktober 2004.

Struktur forgår, kultur består
Strategi & Ledelse 1/januar 2004. Børsens Ledelseshåndbog. Børsen Forum 2004.

Vi skal tage ledelse mere alvorligt
Ledelse i dag, 14. årgang, nr. 2. Nr. 57, juni 2004.

Videndeling og samarbejde skaber succesen
Danske Business, nr. 2, september 2004.

Aktuelle danske ledelsestemaer.
Strategi og Ledelse 6/november 2004. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum 2004.

Causeri om ledelse
Artikel i Militært tidsskrift. Udgivet af Det Krigsvidenskabelige Selskab.nr. 4, 132. årgang, December 2003.

Change Management
AVT Newsletter. September 2003.

Ledelse og følelser
Folkeskolen, nr. 45, 6. november 2003. Tillige bragt i PO-Bladet, 3. årgang, februar 2004.

Dårlig ledelse
Folkeskolen, nr. 41, 9. oktober 2003.

Nu må du vise, hvem du er
Folkeskolen, nr. 7, 13. februar 2003.

Fra enfoldighed til mangfoldighed
Folkeskolen, nr. 23, 4. juni 2003.

En dansk ledelsespolitik skal løfte ledelseskompetencen
Human Resource Management. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum. 2003.

Et helhedssyn på forandringsledelse. Om at integrere forskellige tilgange til forandringsledelse.
Perspektiv, November nr. 1, 2003. Dansk Industri.

HR på bundlinien – men hvilken bundlinie
Personalechefen. The Human Resource Manager. 12. årgang, Nr. 6, 2003. Også i Human Ressource Management. Børsen Ledelseshåndbog  2004.

Koncernpræsten
Personalechefen, Særnummer. September 2003.

Langsigtet ledelse i en kortsigtet verden
Danske Business, 1. Årgang, nr. 1., juni 2003.

Ledelse er et naturfænomen
Strategi & Ledelse 2/marts 2003. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum. 2003.

Morgendagens leder
Human Resource Management. Børsen Ledelseshåndbog, 5/september 2003. Børsen Forum, & Strategi & Ledelse 5/september 2003. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum 2003.

Er danske medarbejdere for krævende?
Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin, nr. 31, 20. oktober 2003.

Strategi er noget, man gør, ikke noget man har
Danske Business nr. 2, November 2003.

Den offentlige virksomhed som et kompetencemiljø
Offentlige topledere, nr. 1, 2002.

Effektivisering og humanisering – ledelse og teamudvikling
Folkeskolen, nr. 41, den 10. oktober 2002.

Ledere bestemmer og så’n
Folkeskolen nr. 8, 21. februar 2002.

Klemte ledere i det offentlige mangler nye og bedre ledelsesværktøjer
Stat, amt & kommune Information, nr. 8, november 2002.

Effektivisering og humanisering – ledelse og teamudvikling
Folkeskolen, nr. 41, den 10. oktober 2002.

De sammenhængende liv
Steen Hildebrandt og Sif Rishøj. Socialpolitik, nr. 2, april 2002.

Forandringsarbejde og det levede liv på skolen
Folkeskolen. 2002. På norsk: Endringsarbejde og skolens levde liv: Magasin for ledere.

Godt nyt for HRM
Steen Hildebrandt og Torben Andersen. Human Resource Management. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum, November 2002.

Principper og barrierer for god ledelse
Strategi & Ledelse. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum 2001 & Offentlig ledelse, Børsen Forum 2002.

Service- og kompetenceudvikling i danske virksomheder
Strategi & Ledelse 4/juni. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum, 2002.

Effektivisering og humanisering – ledelse og teamudvikling
Folkeskolen, nr. 41, den 10. oktober 2002.

Tid til forandring og tid til ledelse
Strategi & ledelse 2/marts 2002. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum, 2002.

Vi begriber med vore begreber
Folkeskolen, nr. 41., 11. oktober 2001.

Danske ledelsesudfordringer anno 2001 – en note
Steen Hildebrandt og Søren Nymark. Strategi & Ledelse. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum. Oktober 2001.

En note om ledelse
Ankerhus Nyt, 2001.

Hansens fornemmelse for service
Fund News, Jyske Invest. Nr. 1, Maj-oktober 2001.

Folkekirkens ledelse
Præsteforeningens blad, den 19. oktober 2001/42.

Forandringsprocesser Om at forstå, dele, beskrive og ændre det daglige liv i virksomheden
Strategi og ledelse 6/november 2000. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum. 2001. Tillige i: Human Ressource Management 3/maj 2001. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum 2001.

Hvem har sovet i timen?
Marketing og kommunikation i danske virksomheder. Midt Marketing, 2001.

Enhver alder har sin egen visdom
Folkeskolen, nr. 7, 15. februar 2001.

Min kone fik ros for 20 år siden
Human Resource Management 5/september 2001. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum. 2001.

Nye forretnings- og medarbejderlogikker. Og om nye seniorer i den nye bøkonomi?
Strategi og Ledelse 1/2001. Børsen Ledelseshåndbog.  Børsen Forum. 2001.

Om skoleledelse og anden ledelse. Skal gode ledere holdes i kort snor?
Anmeldelse. Skolen i Morgen, nr. 4, 2001.

Religion og ledelse
Ledelse i dag, nr. 43, 2001, 11. årgang nr. 2.

Seniorer til Søs – enhver alder har sin egen visdom
Folkeskolen, nr. 7, 2001.

Principper og barrierer for god ledelse.
Strategi & Ledelse 5/september 2001. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum 2001.

Syv elementer i fornyelsesprojekter
Steen Hildebrandt, John Johansen, Jens O. Riis og Mogens Myrup Andreasen i John P. Ulhøi (red.): Innovations- og forandringsledelse. Børsen Forum 2001.

Den lærende organisation – broen mellem individet og fællesskabet
Dansk Management Forum, Februar 1999 og Strategi & Ledelse. Børsen Ledelseshåndbog 2000.

Værdibaseret ledelse og faglig ledelse
Human Ressource Management april 2000. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum 2000.

Forandringsprocesser.
Strategi og Ledelse. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum 2000.

Den ny økonomi og bæredygtige erhvervsvirksomheder
Pengevirke nr. 2, 2000.

En social, økologisk og økonomisk bundlinie
Ledelse i Dag. Nr. 37, marts 2000, 10. årgang nr. 1.

Faglighed og værdibaseret ledelse
Tidsskrift for dansk Sundhedsvæsen, nr. 4, 2000.

Forandring  – kamp eller dans
Steen Hildebrandt og Søren Brandi. Ledelse i Dag, nr. 40, efterår 2000, 10. årgang, nr. 4.

Forandringsarbejde og skolens levede liv
Folkeskolen, nr. 36, 2000. Publiceret som: Endringsarbeid og skolens levde liv.
Magasin for ledere. Norsk fagblad. Udgivet af Bedre Skole. 2000.

Hansens fornemmelse for service
Dialog. AFSM International. December, nr. 6/2000.

Fra arbejdsdeling til videndeling
Strategi og Ledelse. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum, 5 september 2000.

Fremtiden ligger uden for den slagne vej
Pengevirke, nr. 2, 2000.

Hvor stabile er danske arbejdspladser?
Steen Hildebrandt, Torben Andersen, Knud Sinding og Anne Mette Hjalager. Tidsskrift for Arbejdsliv, nr. 1, 2. årgang, 2000.

Mellem virksomhed og familie
Steen Hildebrandt og Sif Rishøj. Strategi og Ledelse 5/oktober. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum 2000. Tillige publiceret i Human Resource Management. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum 2000.

Spørgsmål om ledelse
DJØF Bladet. Nr. 7, 31. Marts 2000 & Danske Kommuner nr. 18. Maj 2000.

Strategisk lederkompetenceudvikling i danske virksomheder
Steen Hildebrandt og Søren Nymark. Børsen Ledelseshåndbog. Strategi & Ledelse 2000. Børsen Forum.

Virksomhedens seniorpolitik. Et vigtigt indsatsområde.
Steen Hildebrandt og Søren Nymark. Strategi & Ledelse. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum 2000.

Det Danske Ledelsesbarometer. Dansk ledelse anno 2000.
Human Ressource Management. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum, 4/august 2000.

Forandring – kamp eller dans
Human Resource Management. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum 1999. Tillige i Lærende Nettverk, maj 1999.

Helhedssyn i banken
Finans. Fagblad for Finansforbundet. Nr. 2, Januar 1999.

Den lærende organisation – broen mellem individet og fællesskabet
Dansk Management Forum, februar 1999.

Kompetenceudvikling
Ankerhus Nyt, nr. 1, 1999.

Kravene til kommunale ledere i fremtiden. Den lærende leder i den lærende organisation
FOA Debat, 1999.

Udvikling af læringsfællesskaber
Strategi & Ledelse oktober 1999. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum 1999.

Universets vidunderlige kompleksitet. Fremtiden.
Ledelse i Udvikling. Ankerhus. 1999.

Viden som brugbart begreb for virksomheden
Human Resource Management. HRM i Industrien. Nr. 5, oktober 1999.

Billeder af ledelse og samarbejde i skoven
Skoven, nr. 1, 1998. Rummeteren, nr. 3, 12. årgang, 1998.

En udviklende personaleledelse
Steen Hildebrandt, Annette Gall Jørgensen og Bent Engelbrecht. Human Ressource Management. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum. 1998.

Forandringsledelse og fællesskaber
Human Resource Management. Børsen Ledelseshåndbog. September 1998. Ændret version trykt i: Kredit Forsikring. Nr. 3, Oktober 1998. Udgivet af Dansk Kaution.

Fornyelsens elementer. Billeder af fornyelse i fem danske virksomheder
Steen Hildebrandt, Jens Ove Riis, John Johansen og Mogens Myrup Andreasen. Virksomhedens Strategi og Ledelse April 1998. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum 1998.

Fornyelsesprojekter som fænomen.Brydninger og perspektiver.
Steen Hildebrandt, Jens O. Riis, John Johansen og Mogen Myrup Andreasen. Virksomhedens Strategi & Ledelse. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum 1998. Tillige i: Innovations- og forandringsledelse 4/august 2001. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum 2001.

Human Resource Management
Steen Hildebrandt og Torben Andersen. Human Resource Management. Børsen Ledelseshåndbog. Børsen Forum 1998.

Kompetenceudvikling af sundhedspersonalet
Kompetenceudvikling af sundhedspersonalet i Vestsjællands Amt, 14.9. 1998.

Organisationer er udviklende og lærende
Nye tider, nye medarbejdere, nye uddannelser. Merkonom- og Teknonomuddannelsen. 1998.

Store krav til kommunale ledere
Danske Kommuner, nr. 10, 12. marts 1998.

Virtuelle arbejdsmarkeder
Steen Hildebrandt, Knud Sinding, Anne-Mette Hjalager og Torben Andersen: Om konvergenstendenser i personaleomsætning og brug af bibeskæftigelse i servicesektorer. Økonomi & Politik nr. 4, 71. årgang, 1998.

En udviklende personaleledelse – et billede af en ny praksis
Steen Hildebrandt og Bent Engelbrecht. Virksomhedens Strategi og Ledelse, februar 1997. Børsen Ledelseshåndbog. Børsens Forlag.

Et signalement af den lærende organisation
Steen Hildebrandt og Søren Brandi. Ledelse i Dag. Nr. 28, Vinter 1997, 7. årgang, nr. 4.

Fornyelse, ledelse og den lærende organisation
Virksomhedens Strategi & Ledelse, April 1997. Børsens Forlag.

Trimmet produktion
Steen Hildebrandt, Leif H. Alken og Flemming Weel. Virksomhedens Økonomistyring. Børsen Ledelseshåndbog. Børsens Forlag 1997.

Mellemlederen: Forandringsagent eller bremseklods
Om gennemførelse af forandringer – organisatoriske og ledelsesmæssige – med mellemlederen i front. Kredsløbet. Århus Kommunehospital. 12. årg., nr. 9, November 1996. Måneds Nyt. Uddannelses- og arbejdsmarkedsafdelingen. Århus Amt. Nr. 7, Oktober, 1997.

Mennesker bliver anderledes af at have fri
Klanen, nr. 4, 1997. Udgives af Kommunernes Landsforening.

Organisering for service i danske banker og sparekasser – en medarbejderundersøgelse
Steen Hildebrandt og Jørn Flohr Nielsen. Ledelse & Erhvervsøkonomi. Nr. 1, 1996.

Personalet er sygehusets egentlige ressource (I)
Tidsskrift for dansk sundhedsvæsen. Nr. 5, juli 1996.

Personalet er sygehusets egentlige ressource (II)
Kredsløbet. Århus Kommunehospital. Nr. 6, August, 1996.

Struktur forgår – kultur består
Om hospitalskultur og andre organisationskulturer. Kredsløbet. Århus Kommunehospital. Nr. 3, 12. årg. April 1996

Trimmet produktion – produktionseffektivitet gennem selvforvaltende grupper og resultatmåling.
Steen Hildebrandt, Leif H. Alken og Flemming Weel. Virksomhedens Strategi og Ledelse. Børsen Ledelseshåndbog. Børsens Forlag. December 1996.

Den lærende organisation – en udviklingsmetode til læring og aflæring
Steen Hildebrandt og Claus Rerup. Virksomhedens Strategi og Ledelse. Børsen Ledelseshåndbog. Børsens Forlag. Juni 1995.

Den proaktive og reflekterende studerende
HHÅ info. No. 1, 4. årgang, september 1995.

Hånd om det uhåndgribelige. Kvalitetsmåling
Steen Hildebrandt og Dan A. Quelle. Farmaci. Nr. 1, januar 1995.

Ledelse og samarbejde i organisationer inden for kulturliv og erhvervsliv. Et forsøg på en tilnærmelse.
Janus, nr. 4/1994 og 1/1995. 10.-11. årgang.

Ledelse og udvikling af undervisning. Ledelse og udvikling af mennesket i organisationen.
HHÅ info. No. 2, 4. årgang. Oktober 1995.

Menneskelig værditilvækst og organisatorisk læring. Behov for en ny forståelse af mennesket i organisationen.
Virksomhedens Strategi & Ledelse. Børsens Forlag, Juni 1995.

Mennesket i centrum. Om den livsudfoldende organisation
Steen Hildebrandt og Anna Gitte Lund. Sociale Penge, nr. 3, 1995.

Organisationer er ubegribeligt forskellige og forbløffende ens
Ledelse i Dag. Nr. 20, Vinter 1995. 5. årgang nr. 4.

Arbejde. Organisation. Ledelse – behov for et nyt helhedssyn?
Ledelse i Dag. Nr. 13. Forår 1994. Månedens artikel: Jydsk Telefon, Personaleafdelingen, juni 1994.

Et bedre sygehusvæsen i Danmark – gennem ledelse, samarbejde og autenticitet
Ugeskrift for læger. 16.94. Nr. 16, 1994 & Klinisk Sygepleje, nr. 3, 1994.

Ledelse og samarbejde i virksomheder inden for kulturliv og erhvervsliv. Et forsøg på en tilnærmelse
Del 1. Sociale Penge, nr. 2, 1994.

Fragmentering eller helhedssyn i ledelse – på vej imod helhedssyn i ledelsespraksis
Klinisk Sygepleje, Nr. 4. august 1994.

Integreret teknologi-, miljø- og kvalitetsledelse. Et forsøg på helhedssyn i ledelse.
Steen Hildebrandt og John Ulhøi. Virksomhedens Strategi og Ledelse. Børsens Forlag. 1/1994.

Jeg elskede i scanneren
Klinisk sygepleje. – Årg. 8, nr. 2, 1994.

Kvalitetsbegrebet skal foldes ud og gøres levende
Dansk vejtidsskrift. Nr. 12, december 1994.

En organisations liv og udvikling fra tilvækstfasen til blomstringsfasen
Sociale Penge, nr. 3, 1994.

Personalefunktionens fornyelse
Steen Hildebrandt og Bent Engelbrecht. Personalechefen, august 1993.

Ledelse af kvalitetsudvikling. Autenticitet og kvalitet
Virksomhedens Strategi og Ledelse 3/93, Børsens Forlag. 1993.

Midt i en kvalitetstid
Civiløkonomen. Nr. 1, januar 1993 & Farmaci, nr. 4, 1992.

Autenticitet og Kvalitet
Ledelse af kvalitetsudvikling. Ledelse i Dag, nr. 8, efterår 1992.

Certificering giver ikke bedre kvalitet
Den Grimme Ælling. Nr. 2. 5. årgang 1992.

Kvalitet og Trimmet produktion
Inspi. 22. årg. April 1992.

Kvalitet som en del af den strategiske ledelse
Virksomhedens Økonomistyring. Børsen Ledelseshåndbog. Børsens Forlag. April 1992.

Organisationsteoriens udvikling og nogle aktuelle udfordringer – En oversigt
Ledelse & Erhvervsøkonomi. Nr. 2. 1992. 56. årgang.

Kvalitetsledelse
Virksomhedens Strategi og Ledelse. Børsen Ledelseshåndbog. Børsens Forlag, 3/1991.

En organisations udviklingsfaser
Fra pionérledelse til kvalitetsledelse. Ledelse & Erhvervsøkonomi, nr. 2, 1990.

Kvalitetsledelse i en stor finansiel servicevirksomhed
Ledelse og Erhvervsøkonomi, nr. 1, 1991. 55. årgang.

Helhedssyn – en ledelsesudfordring
Corona. 8. årgang nr. 1, 1989.

Kvalitetskultur
Ledelse & Erhvervsøkonomi, nr. 4, 1989.

Kvalitetsledelse kræver et ændret menneskesyn
Sparekassen, nr. 11, 1989.

Ledelse i opbrud
Harvard Børsen, nr. 33, Vinter 1989, november 1989.

Refleksioner og spørgsmål vedrørende kvalitetsledelse
Sparekassen, nr. 11, 1989.

Et ledelsesmæssigt vendepunkt
Harvard Børsen, nr. 28, 1988.

Kvalitetsledelse
Forskningsnyt fra Handelshøjskolen i Århus. Nr. 9, juli 1988.

Kaos er muligheden for meget nyt
Sparekassen, november 1988.

Kvalitetsledelse og kvalitetsprojekter
Steen Hildebrandt, Bent Engelbrecht og Erik Lemcke. Virksomhedens Ledelse og Udvikling. Børsen Ledelseshåndbog. Børsens Forlag, 1988.

Ledelse og udvikling
Steen Hildebrandt og Bent Engelbrecht. Artikel. Virksomhedens Ledelse og Udvikling. Børsen Ledelseshåndbog. Børsens Forlag, 1986.

Kriser i organisationer
Harvard Børsen, nr. 26, 1987.

Uddannelse påvirker viden og holdninger
Steen Hildebrandt, N. Asmussen og Bent Engelbrecht. Sparekassen, nr. 1, 1985.

Ledelse af levende virksomheder
Steen Hildebrandt og Bent Engelbrecht. Erhvervsøkonomisk Tidsskrift, nr. 4, 1984.

Vanetænkning hæmmer en ny ledelsesopfattelse
Steen Hildebrandt, Nils Asmussen og Bent Engelbrecht. Sparekassen, nr. 12, 1984.

Det Danske Teledataforsøg
Civiløkonomen nr. 10, 1983.

Projektarbejdsformen – et middel til løsning af komplekse opgaver
Steen Hildebrandt og Jens Ove Riis. Bedriftsøkonomen nr. 3, 1983

Om brugerundersøgelsen og nogle resultater
Teledatanyt. De danske teleadministrationer nr. 2, 1983.

Om virkelighed og modeller
Bedriftsøkonomen nr. 1, 1983.

Betragtninger omkring modeller og modelanvendelse
Bedriftsøkonomen nr. 7, 1982.

Valg af fremtid for dansk tekstilindustri
Civiløkonomen, nr. 9, 1982.

Projekt Management
Handleren, nr. 1, 1982.

Brugerdeltagelse i projektarbejde
Steen Hildebrandt og Jens Ove Riis.  Civiløkonomen nr. 12, 1982.

Om å studere bedriftsøkonomi i foranderlige omgivelser
Bedriftsøkonomen, nr. 9, 1982.

Projektledelse og operationsanalyse
DORS-NYT nr. 35, 1982.

Tvang eller tillid – om japansk management
Bedritsøkonomen nr. 8, 1982.

Edb i administrationen
Dansk Arbejde, 1, 1981.

Om videnskabsteori og bedriftsøkonomi
Bedriftsøkonomen, nr. 1, 1981.

Videnskabsteoretiske betragtninger omkring erhvervsøkonomien
Erhvervsøkonomisk Tidsskrift, nr. 1, 45. årgang 1981.

1980′ernes produktionsvilkår i Danmark
Dansk Arbejde, nr. 1-2, 1980.

Samhällsplanering
Landskap, juni 1980.

Administrativ edb i firserne – Nogle udviklingstendenser
Bedriftsøkonomen nr. 10, 1980.

Profitcenterorganisation
Bedriftsøkonomen, nr. 7, 1980.

En tryghedsreform kan gavne virksomhederne
Sparekassen, juni 1980.

Fra langtidsplanlægning til strategisk ledelse
Dansk Arbejde, 10, 1980.

Från maskinålderstänkende til systemålderstänkende
Ekonomen nr. 9, 1980.

Om valutastyring
Dansk Arbejde, nr. 10, 1980.

Myten om Tietgen får nogle slemme skrammer
Sparekassen, nr. 9, 1980.

At styra den tekniske utveckling
Miljö och Framtid, nr. 3, 1980.

Operationsanalyse – et værktøj i krig og fred
Sparekassen, nr. 3, 1980.

Operationsanalysens udvikling og muligheder
Data, nr. 6, 1980.

OR-implementering
Indlæg fra et DORS-heldagsmøde om implementering. Redaktion. Publiceret i DORS-nyt, nr. 22, 1980.

Videnskabsteori på HA-studiet
Coerciel, 1980.

Demokrati og forskning i arbejdslivet
Bedriftsøkonomen nr. 3, 1979 & Samarbejde nr. 2, 1979.

Dagens edb-løsninger – og gårsdagens
Data-Nytt, nr. 10, 1979.

Ledelse i den mindre virksomhed
Organisation, Marked och Samhälle, nr. 2, 1979.

Introduktion til positionsanalyse
Bedriftsøkonomen nr. 4, 1979.

Perspektiv og ideologi i systemarbejdet
Samarbejde. Årg. 12, nr. 3, 1979.

Produktionens styring og økonomi i systemalderen
Bedriftsøkonomen nr. 8, 1979.

Positionsanalyse – et sätt för beslutsfattare
Ekonomen, nr. 8, 1978.

Om information i OA-processen
Bedriftsøkonomen, Nr. 5. 1977.

En ny fremtid formes
Civiløkonoen, nr. 4, 1977.

Relevans og entydighed i beslutningsgrundlag – en diskussion omkring positionsanalyse
Erhvervsøkonomisk Tidsskrift, nr. 1, 1977. 41. årgang.

Operationsanalyse-implementering. En referenceramme
Erhvervsøkonomisk Tidsskrift, nr. 4, 40. årgang 1976.

Om planlægningsfilosofi og planlægningsprincipper
Futuriblerne. Nordisk Tidsskrift for Fremtidsforskning. 4. årgang. 1975/76.

Management Information Systems
Management, nr. 4, 1975.

Økonomisk Styring
Handel, nr. 2, 1975.

 

7. ARTIKLER (Engelske)

Diversity management in large companies
Steen Hildebrandt og Susanne Nour. Kapitel i: Susanne Nour & Lars Nellemann Thisted (eds.): Diversity in the workplace. Børsens Forlag. København 2005.

Implementing change. Lessons from five development projects
Steen Hildebrandt, Jens Ove Riis, John Johansen og Mogens Myrup Andreasen. International Journal of Technology Management, 1999.

Green New World. A Corporate Agenda for the Future
Steen Hildebrandt, John P. Ulhøi og Henning Madsen. Scandinavian Journal of Management, September 1996, Vol. 12, No. 3.

Corporate Excellence through Technology, Environmental and Quality Management.
Steen Hildebrandt og John Ulhøi. Kapitel i: D. J. Sumanth et al. (eds.): Productivity & Quality Management Frontiers IV. Vol. 1. Norcross, Georgia 1993.

Quality Culture and TQM
Steen Hildebrandt, Kai Kristensen, G. Kanji & Jens Jørn Dahlgaard. Total Quality Management, Vol. 2, No. 1, 1991.

Managing Living Companies
Dors-Nyt, 1985.

Educational Problems in OR
European Journal of Operational Research. vol. 15, 1984.

User Involvement: Tools and Methods Applied in Different Projects. Kapitel i:
Proceedings for the 7. World Congress on Project Management. I samarbejde med Jens Ove Riis. Teknisk Forlag, København 1982. Også som særtryk.

The Operations Research Process as a Cooperative Venture
Bedriftsøkonomen nr. 5, 1982.

Educational Problems in Operations Research
Report on EURO Working Groups. European Institute for Advanced Studies in Management, Brussels 1981.

Implementation
The Bottleneck of Operations Research: The State of the Art. NOAK 79. Prize-winning paper. European Journal of Operational Research, vol. 6, 1981.

Information in The Operations Research Process
European Journal of Operational Research, vol. 8, No. 2, October 1980.

The Changing Role of analysts in effective implementation of operations research and management science
European Journal of Operational Research, vol. 5. 1980.

Personal and Organizational value systems. How should we treat these in OR studies?
Discussion paper prepared for The Third International Research Conference on Operational Research and Management Science. Bowness-on-Windermere. UK. 1979.

From Manipulation to Participation in The Operations Research/Management Science Process. Kapitel i:
B. Haley (ed.): Operations Research 78. North Holland Publishing Company.
Amsterdam 1979.

Components of Systems Science. Value Systems and Behavioural Aspects. Kapitel i:
B.A. Bayraktar, H. Müller-Merbach, J.E. Roberts & M.G. Simpson (eds.): Education in Systems Science. Taylor & Francis, London 1979.

Participation in The Operations Research/Management Science Process
Invited Paper. Published in: Proceedins from the 4th Conference on Operations Research. Ultuna 1978.

The OR Worker in a Changing Environment, Report from Workshop
Workshop Report. K. B. Haley (ed.): Operations Research 78. Amsterdam 1978.

The Operations Research/Management Science Process – A Framework. Kapitel i:
C. Carlsson m.fl. (ed.): NOAK, 1977, Proceedings of the Sixth Nordic Congress on Operations Research. Åbo 1977.

Participative Model Building and Model Implementation. Kapitel i:
Ken C. Bowen (ed.): The King is dead. Long Live the King. University of Aston in Birmingham. Birmingham 1977.

Research and Educational perspectives on operations research/management science implementation. Artikel i:
Atti delle Giornate di Lavoro. Relazioni presentate alle Giornate Di Lavoro. Airo 76. Taranto, 1976.

Implementation of The Operations Research/Management Science Process
European Journal of Operational Research, vol. 1, no. 5, September 1977.

The Process of Implementing Operations Research/Management Science in a Democratic Environment
Invited Paper prepared for the 23rd International Meeting of the Institute of Management Sciences (TIMS), Athens, Greece, 1977.

Conceptual models Models of the operations research/management science process
Erhvervsøkonomisk Institut. 1977.

Some fundamental aspects of Operations Research/Management Science Implementation
Lecture Notes. Department of Applied Mathematics and Dept. Mechanical Engineering, Twente University of Technology. Århus & Twente 1977.

8. KRONIKKER

Regnearksledelse.
Berlingske Tidende, den 12. oktober 2014.

At leve i et KPI-helvede.
Berlingske Tidende, den 13. juli 2014.

Kun det, der kan måles, kan ledes.
Berlingske Tidende, den 25. maj 2014.

Helhedens behov.
Berlingske Tidende, den 7. september 2014.

Ledelse er den vigtigste produktivitetsfaktor
Berlingske Tidende, den 20. april 2014.

Hvad er toplederen optaget af?
Berlingske Tidende, den 29. juni 2014.

Virksomheders frihed og rettigheder
Berlingske Tidende, den 3. august 2014.

Old Public Management
Berlingske Tidende, den 23. marts 2014

Det umuliges mulighed
Berlingske Tidende, den 16. februar 2014.

Vækst og bæredygtighed – omstilling og nye muligheder
Berlingske Tidende, den 19. januar 2014.

Bæredygtighed og produktivitet
Berlingske Tidende, den 22. december 2013.

Bæredygtighed og robusthed.
Berlingske Tidende, den 22. december 2013.

Problemer eller potentialer
Berlingske Tidende, den 17. nove,ber 2013.

Indre og ydre produktivitet
Berlingske Tidende, den 7. juli 2013.

Ledelse, lænker og fængsler
Berlingske Tidende, den 13. oktober 2013.

Den resiliente organisation
Berlingske Tidende, den 4. august 2013.

Lederskab og produktivitet
Berlingske Tidende, den 17. marts 2013

MBA og gennemsigtighed
Berlingske Tidende, den 17. februar 2013.

2012

Kaffepauser – motivation, kultur og produktivitet
Berlingske Tidende, den 19. februar 2012.

Dårlig ledelse
Berlingske Tidende, den 29. april 2012.

HR skal med i direktionen
Berlingske Tidende, den 14. oktober 2012.

Meningen med mit liv
Berlingske Tidende, den 4.marts 2012.

Medarbejdernes sociale ansvar – om CSR og ESR
Berlingske Tidende den 19. august 2012.

Håb!
Berlingske Tidende den 8. januar 2012.

Toplederen
Berlingske Tidende, den 9. december 2012.

Teknokratisk ledelse øger mistilliden
Berlingske Tidende, den 26. juni 2012.

Grådighed og ringe præstationer – og ingen konsekvenser.
Børsen, den 25. maj 2012.

Samfundet skal løbende transformeres.
Børsen, den 24. februar 2012.

2011

Det nødvendige perspektiv: 100 år og bæredygtighed.
Berlingske Tidende, den 6. november 2011

Restdanmark. Problem eller potentiale.
Kristeligt Dagblad, den 17. oktober 2011.

Ude på sidesporene.
Berlingske Tidende, den 8. november 2011.

Vi er børn af siloer.
Børsen, den 18. november 2011.

Mere arbejdstid øger ikke vores produktivitet.
Børsen, den 27. maj 2011.

Vækst og produktivitet skal ses i ny sammenhæng.
Børsen, den 15. april 2011.

2010

Gearskifte til bæredygtig ledelse.
Børsen, den 24. september 2010.

Vi har behov for mere produktivitet – men ikke for enhver pris.
Børsen, den 13. august 2010.

Slip Folkeskollen fri.
Børsen, den 19. november 2010.

Oprydning.
Børsen, den 12. november 2010.

Ledelse efter krisen.
Børsen, den 3. september 2010.

Gearskifte til bæredygtig ledelse.
Børsen, den 24. september 2010.

Innovation i de store sammenhænge.
Børsen, den 1. oktober 2010.

Vi har behov for mere produktivitet – men ikke for enhver pris.
Børsen, den 13. august 2010.

Forbedret produktivitet begynder i bestyrelsen.
Børsen, den 11. juni 2010.

Fra eskalerende vanvid til skabende nærvær – i folkeskolen.
Kristeligt Dagblad, den 3. maj 2010.

Dansk politik er kortsigtethed af betænkelig karakter.
Børsen, den 14. maj 2010.

Universitet i særklasse – ikke verdensklasse.
Børsen, den 15. januar 2010.

Den årvågne virksomhed.
Børsen, den 19. februar 2010.

2009

Kompetente bestyrelser
Børsen, den 4. december 2009.

Det skrøbelige demokrati
Børsen, den 27. november 2009.

Erhvervslivetss politiske ledere
Børsen, d 13. november 2009.

Strategisk nytænkning.
Børsen, den 9. oktober 2009.

Kreativitet i skole og samfund
Kristeligt Dagblad, den 30. september 2009.

Ledelse i krisetider.
Børsen, den 18. september 2009.

HR skal finde nye spor.
Børsen, den 28. august 2009.

Fra simpel planlægning til kreativt nærvær.
Børsen, den 31. juli 2009.

Antroposofiens bidrag til ledelse og det sociale liv.
Kristeligt Dagblad, den 20. juni 2009.

Innovative og kreative videnvirksomheder.
Børsen, den 19. juni 2009.

Best future practice.
Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Anders Nørgaard, Henrik Ansersen og Søren Tværmoes.
Børsen, den 15. maj 2009.

Vi tog fejl.
Børsen, den 3. april 2009.

Menneske eller system.
Kristeligt Dagblad, den 24. marts 2009.

Det er både en værdi- og finanskrise.
Børsen, den 6. marts 2009.

Børns rige muligheder.
Steen Hildebrandt, Jes Bertelsen, Peter Høeg, Helle Jensen og Jesper Juul.
Berlingske Tidende, den 5. februar 2009.

Krisen som mulighed.
Børsen, den 6. februar 2009.

De store tabere er bankerne.
Børsen, den 16. aanuar 2009.

Velkommen til bestyrelsernes år.
Steen Hildebrandt og Søren Brandi.
Børsen, den 9. januar 2009.

2008

Det legende menneske.
Steen Hildebrandt og Jørgen Carlsen. Børsen, den 27. juni 2008.

Virksomheders samfundsansvar  – i en flad verden.
Børsen, den 23. maj 2008.

Lean og læring skal gå hånd i hånd.
Børsen, den 2. maj 2008.

Det handler om – mennesker.
Børsen, den 4. april 2008.

Den kreative klasse.
Børsen, den 7. marts 2008.

Vi forfølger alle former for samarbejde
Børsen, den 22. februar 2008.

Tab af menneskelige ressourcer
Børsen, den 1. februar 2008.

Børnene er det vigtigste
Information, den 2.-3. februar 2008.

2008 bliver ikke noget let år
Børsen, den 4. januar 2008.

Tænk nyt om uddannelse, arbejde og løn
Kristeligt Dagblad, den 3. januar 2008. Forkortet version i JP Århus, den 24. november 2007.

Ny fokus på ledelse
Børsen, den 16. november 2008.

2007

HR – på afveje eller i krise?
Børsen, den 30. november 2007.

Lean version 2.0.
Børsen, den 7. september 2007.

De ekskluderede.
Morgenavisen Jyllands-Posten. JP Århus, den 24. november 2007.

Company Karma
Børsen, den 2. november 2007.

Profit skal tjene liv
Børsen, den 28. september 2007.

Virksomhedens strategiske beredskab
Børsen, den 10. august 2007.

Mintzberg: Ledelse er en balanceakt
Steen Hildebrandt, Stina Kollerup og Mette Brøgger. Børsen, den 27. april 2007.

Ledelsesreform
Børsen, den 13. april 2007.

Verdensklasse på dansk
Steen Hildebrandt, Søren Brandi og Markus Bjørn Kraft. Børsen, den 30. marts 2007.

Vækst og profit kommer ud af liv
Børsen, den 23. marts 2007.

Kvalitetsreform handler om ledelse
Børsen, den 2. marts 2007.

En stor skjult ineffektivitet
Børsen, den 5. januar 2007.

En uacceptabel laden stå til
Børsen, den 16. februar 2007.

En stor skjult ineffektivitet
Børsen, den 5. januar 2007.

Mennesket skal lære at navigere i en omskiftelig verden
Steen Hildebrandt, Birgit Toft og Niels Erik Skipper. Kristeligt Dagblad, den 13. april 2007. Også i Fleksicurity 2007.

Der findes hverken stærke eller svage børn
Kristeligt Dagblad, den 15. februar 2007.

Om at kunne navigere i sit eget liv
Børsen, den 1. juni 2007.

Ny verden – nyt tankesæt og nye uddannelser
Steen Hildebrandt, Bente Vibeke Lauridsen og P. C. Asmussen. Børsen, den 29. juni 2007.

2006

Kreativitet og æstetik i organisationer
Børsen, den 6. oktober 2006.

Personbestemt ledelse er et must
Børsen, den 16. juni 2006.

Netværk og social intelligens – i den moderne virksomhed
Børsen, den 23. juni 2006.

Mere fokus på skoleledelse
Børsen, den 3. november 2006.

Flere studerende – men på andre slags universiteter
Børsen, den 2. juni 2006.

Fra eksamensdag med sognerådsformanden til Pisa-test
Kristeligt Dagblad, den 24. april 2006.

Ny verden – gammel folkeskole
Kristeligt Dagblad, den 22. marts 2006.

Virksomheden i den globale landsby
Børsen den 10. marts 2006.

Forbrugernes magt skal tages alvorligt
Børsen, den 3. februar 2006.

Mennesker er vigtigst
Børsen, den 22. december 2006.

Kontant afregning ved kasse 1
Børsen, den 27. oktober 2006.

Folkekirken skal ledes professionelt
Kristeligt Dagblad, den 2. september 2006.

Vidensamfundet handler om mennesker
Kristeligt Dagblad, den 7. juli 2006.

Det handler om mennesker og social ansvarlighed
Ingeniøren, den 2. juni 2006.

Netværk og social intelligens – i den moderne virksomhed
Børsen, den 23. juni 2006.

Strategisk insourcing og efteruddannelse
Børsen, den 31. marts 2006.

Ny ledelse på dagsordenen
Børsen, den 24. februar 2006.

Ledelse kræver handling
Berlingske Tidende, 31. august 2006.

Bestyrelser kan ikke løbe fra ansvaret
Børsen, den 17. februar 2006.

Kina kommer ikke mig ved
Børsen den 13. januar 2006.

Vidensamfundet handler om mennesker
Kristeligt Dagblad, den 7. juli 2006.

Strategisk insourcing og efteruddannelse
Børsen, den 31. marts 2006.

Virksomhedspræsten
Børsen, den 24. marts 2006.

Gør op med de offentlige tantebestyrelser
Børsen, den 27. januar 2006.

2005

Nye kommunegrænser gør det ikke alene
Børsen, den 16. december 2005.

Morgendagen tilhører alle
Kristeligt Dagblad, den 26. september 2005. Også i Produktionshøjskolen 2005.

Kvinders bidrag til bundlinjen
Børsen, den 11. marts 2005.

Ledere skal undervise i ledelse
Børsen, den 14. oktober 2005.

Passive og aggressive organisationer
Børsen, den 21. oktober 2005.

Peter F. Druckers tanker lever videre
Børsen, den 18. november 2005.

Forandringsdirektørens udfordring
Børsen, den 4. marts 2005.

Fra industri- til vidensamfund i verdensklasse
Børsen, 2. september 2005.

Virksomheden som skole
Børsen, den 5. august 2005.

Motivation for masserne
Børsen, den 3. juni 2005.

Viden er velstand
Børsen, den 25. februar 2005.

At handle hus og fast ejendom
Morgenavisen Jyllands-Posten, den 16. august 2005.

Dinosauruser i valgkamp
Børsen den 4. februar 2005.

Ved vi, hvad vi måler?
Information, den 24. oktober 2005.

Ledelsesteori er alvor
Børsen, den 4. november 2005.

En mentor til alle
Børsen, den 15. april 2005.

Målingen af ledere er ynkelig
Børsen, 30. september 2005.

Vi skal leve af ledelse
Børsen, 19. august 2005.

Set fra Orientens perle
Børsen, den 11. november 2005.

Vi er afhængige af samarbejdet
Børsen, den 17. juni 2005.

Vær opmærksom på diskrimination
Børsen, den 20. maj 2005.

Kvinders bidrag til bundlinjen
Børsen, den 11. marts 2005.

Farlige svingninger i ledelsen
Steen Hildebrandt og Anders Drejer. Børsen, den 18. februar 2005.

Visionerne der forsvandt
Børsen, den 11. februar 2005.

Modigt syn på fremtiden
Børsen, den 14. januar 2005.

Ind med livsfasepolitik – ud med seniorpolitik
Børsen, den 9. december 2005.

Større satsning på mennesker
Børsen den 7. januar 2005.

I hvert fald ikke når vi spiser
Information, 23. september 2005.

Fra 13-skala til 13 forskellige skalaer
Jyllands Posten den 9. september 2005.

Potentiale for et vidensamfund i verdensklasse
Børsen, den 2. september 2005.

2004

Danmark skal leve af forandringsledelse
Børsen, den 29. oktober 2004.

Vi behøver visioner og handling
Børsen, den 17. december 2004.

Mange danske virksomheder kan ikke bruge Nørby-udvalgets anbefalinger
Børsen, den 4. juni 2005.

Kaospiloterne – demokratiet og sagligheden
Jyllands Posten, den 9. november 2004.

Universitetet skal fungere som en markedsplads
Børsen, den 22. oktober 2004.

Respekt for dansk ledelse
Børsen den 26. november 2004.

Nye regionsråd kræver professionel ledelse
Børsen, den 5. november 2004.

Kodeks for god offentlig ledelse
Børsen, den 17. september 2004.

Mismanagement i Folkekirken
Børsen, den 12. november 2004.

Fyr ministeren og ikke præsten
Berlingske Tidende, den 20. juni 2004. Politiken, den 20. juni 2004.

Den strategisk tænkende kommune
Børsen, den 28. maj 2004.

Gennem kattelem til et gedemarked
Børsen, den 6. maj 2004.

Børnene er vidensamfundets kapital
Børsen, den 17. december 2004.

Danmark revner
Morgenavisen Jyllands Posten, den 13. december 2004.

Den tredobbelte bundlinie
Børsen, den 25. juni 2004.

Nye regionsråd kræver professionel ledelse
Børsen, den 5. november 2004.

Demokratiet og sagligheden bør nu sejre i forhold til KaosPilot uddannelsen i Århus
Jyllands-Posten, den 19. oktober 2004.

Behov for grænseoverskridende samarbejder
Børsen, den 10. december 2004.

Struktur og ledelse
Børsen den 23. april 2004.

Bestyrelse og direktion: En helhed
Børsen, den 16. januar 2004.Pamperi i rendyrket og eksklusiv form
Børsen, den 1. oktober 2004.
Gennem kattelem til et gedemarked
Børsen, den 6. maj 2004.Topledelse er helhedsledelse
Børsen, den 5. november 2004.
Kodeks for god offentlig ledelse
Børsen, den 17. september 2004.
Slut med kongedømmerne
Tredie executive briefing: Opsving med tveæggede krav. Børsen, den 27. august 2004.
Ledelse kræver mod og handling
Anden briefing om efterårets executive agenda. Børsen, den 20. august 2004.
Aktuelle danske ledelsestemaer
Briefing om efterårets executive agenda. Børsen, den 13. august 2004.
Den tredobbelte bundlinie
Børsen, den 25. juni 2004.
Offer for forandringer
Femte executive briefing. Børsen, den 10. september 2004.
Den strategisk tænkende kommune
Børsen, den 28. maj 2004.
Lederskab er at arbejde med helheden
Børsen, den 21. maj 2004.
Erhvervsøkonomer og ledelse
Børsen, den 30. april 2004.
Tillykke med fødselsdagen
Børsen, den 16. april 2004.
Globalt syn på klassisk ledelse
Fjerde executive briefing. Børsen, den 3. september 2004.
Bestyrelse og direktion: En helhed
Børsen, den 16. januar 2004.
Behov for grænseoverskridende samarbejder
Børsen, den 10. december 2004.
2003Det uforløste potentiale – faglig og personlig ledelse
Børsen, den 21. november 2003.Nedbemanding
Børsen, den 13. juni 2003.Struktur forgår – kultur består
Børsen, den 19. december 2003.Vakuum efter Sprunk-Jansen
Børsen, den 26. september 2003.Corporate Governance
Børsen den 12. december 2003.Frygt, magtkampe og søjletænkning
Børsen, den 26. september 2003.

Klar til ledelse
Børsen den 14. november 2003.

Frygt, magtkampe og søjletænkning
Børsen, den 29. august 2003.

Forandringsledelse – udfordring til ledere og ansatte
Børsen, den 31. oktober 2003.

Et projekt i agitation og fusk
Steen Hildebrandt, Kai Kristensen og Hans Siggaard Jensen. Berlingske Tidende, den 14. september 2003.

Nye forventninger til en ny verden.
Børsen, den 10. januar 2003.

Dårlig ledelse
Børsen, den 23. maj 2003.

Markant nyt signal om ledelse
Børsen den 28. marts 2003.

Nye forventninger til en ny verden
Børsen, den 10. januar 2003.

Mangfoldighed på dagsordenen
Steen Hildebrandt og Søren Brandi. Børsen, den 25. april 2003.

Mangfoldighed og ligestilling
Steen Hildebrandt og Elisabeth Plum, Berlingske Tidende, den 31. marts 2002.

Arbejdskraftens balancegang
Børsen, den 7. november 2003.

2002

Tid til forandring og tid til ledelse
Børsen, den 15. februar 2002.

Familievenlige virksomheder på vej
Børsen, den 11. januar 2002.

Vi er ikke dygtige nok til ledelse
Erhvervsavisen, den 2. september 2002.

Den åbne dørs politik svar på nye EU-krav
Børsen, den 8. november 2002.

Klemte ledere i det offentlige mangler nye og bedre ledelsesværktøjer
Stat, amt & kommune Information, nr. 8, november 2002.

Virksomheden som et kompetencemiljø
Børsen, den 1. november 2002.

Universitetsledelse
Børsen, den 4. oktober 2002.

Ledelsesudfordringer anno 2001
Steen Hildebrandt og Søren Nymark, Berlingske Tidende, den 2. december 2001. Også i Strategi & Ledelse 2001.

Religiøs sammenhæng på jobbet og privat
Steen Hildebrandt, Anders Laugesen og Kenth Kærhøg, Morgenavisen Jyllands-Posten, den 27. juli 2001.

2001

På sporet af en ledelsespolitik
Steen Hildebrandt og Flemming Poulfelt. Dagbladet Børsen den 24. august 2001.

Religiøs sammenhæng på jobbet og privat
Steen Hildebrandt, Anders Laugesen og Kenth Kærhøg,
Morgenavisen Jyllands-Posten, den 27. juli 2001.

2000

Nytænk Seniorpolitikken
Steen Hildebrandt, Pia Tetler og Kjeld Fredens. Jyllands-Posten, den 8. november 2000.

Danske seniorstyrker og den ny økonomi
Steen Hildebrandt og Pia Tetler, Børsen, den 29. september 2000.

Strategisk udvikling af lederkompetence
Steen Hildebrandt og Søren Nymark, Berlingske Tidende, den 6. august 2000.

Serviceudvikling og kompetencemåling
Børsen, den 18. august 2000.

Værdier skal skabes i netværk
Århus Stiftstidende, den 26. juni 2000.

Hansens sans for service
Politiken, den 19. august 2000. Også i Funds News, Jyske Invest og i Dialog. AFSM International.

Ledelsens århundrede
Steen Hildebrandt og Erik Johnsen. Børsen, den 7. januar 2000.

Ledelsens århundrede II
Steen Hildebrandt og Erik Johnsen, Børsen, den 4. februar 2000.

Det kan du da sagtens selv finde ud af
Morgenavisen Jyllands-Posten, den 7. august 2000.

Det Danske Ledelsesbarometer
Steen Hildebrandt, Henning Madsen, John Ulhøi, Ann-Charlotte Hasselager og Steen Ancher Jensen. Berlingske Tidende, den 2. januar 2000.

Målinger, dynamit eller spild af penge
Steen Hildebrandt og Dan Quelle. Børsen, den 7. april 2000.

1999

Socialt, økologisk og økonomisk regnskab
Morgenavisen Jyllands-Posten, den 19. oktober 1999.

Visuel klunser eller klarsynet leder
Børsen, den 15. oktober 1999.

Begreb om ledelse
Børsen, den 29. oktober 1999.

Ledelse og hudfarve
Børsen, den 3. september 1999.

Ledelsesudfordringer og muligheder i 1999
Børsen, den 15. januar 1999.

1998

Ledelse. En helt naturlig ting
Århus Stiftstidende, den 12. august 1998.

Forandring og læring
Børsen, den 4. september 1998.

Sommertanker om virksomhedsledelse
Morgenavisen Jyllands-Posten, den 4. juli 1998.

Kære holistiske chef: Tillykke
Børsen, den 12. juni 1998.

Helt nye krav til kommunale ledere
Børsen den 3. april 1998.

Værdibaseret ledelse: Modefænomen eller ny fidus
Børsen, den 15. maj 1998.

Ledelsesforskning – ja tak
Steen Hildebrandt og Flemming Poulfelt. Børsen, den 11. september 1998.

Fra betroet medarbejder til horisontalpilot
Jyllands-Posten, den 14. januar 1998.

Fra betroet medarbejder til horisontalpilot
Jyllands-Posten, den 14. januar 1998.

Læringssamfundet afløser informationssamfundet
Steen Hildebrandt og Søren Brandi. Berlingske Tidende, den 21. juni 1998.

Helt nye krav til kommunale ledere
Børsen den 3. april 1998.

Den proaktive og reflekterende studerende
Børsen, den 11. september 1998.

1997

Slut med den sorte konsulent-snak
Børsen, den 15. august 1997.

Mellemlederen: Bremseklods eller forandringsagent
Børsen, den 31. oktober 1997.

Hvorfor taler vi så meget om den lærende organisation?
Steen Hildebrandt og Søren Brandi. Århus Stiftstidende, den 14. maj 1997. Ålborg Stiftstidende, 4. maj 1997. Den lærende organisation, Fyens Stiftstidende, den 7. maj 1997.

Forum for dansk ledelsesforskning
Børsen, den 19. september 1997.

Den lærende organisation
Steen Hildebrandt og Søren Brandi, Århus Stiftstidende, den 14. maj 1997.

Mellemlederen: Bremseklods eller forandringsagent
Børsen, den 31. oktober 1997.
Der skal skæres til der er friskt blod
Børsen, den 12. december 1997.
Betroede medarbejdere blev til horisontalpiloter
Århus Stiftstidende, den 7. december 1997 & Morgenavisen Jyllands-Posten den 14. januar 1998.
1996
Mistillidskontrakten skal ophæves.
Århus Stiftstidende, den 22. januar 1996. Kristeligt Dagblad den 12. februar 1996. Jydske Vestkysten den 18. juni 1996.
Personaleledelse vigtig for sygehusenes fremtid
Aalborg Stiftstidende, den 30. august 1996.
1995.
Personalet er sygehusets egentlige ressource
Ålborg Stiftstidende, den 28. november 1995.
Tanker om tankpasserpædagogik
Børsen, den 1. september 1995.
Fremtidens ledelser.
Morgenposten Fyens Stiftstidende, den 13. oktober & Aalborg Stiftstidende,
den 28. november 1995.
1994
Sygehusledelsens ansvar for sandhedens øjeblik
Aalborg Stiftstidende, den 16. juli 1994. Århus Stiftstidende, den 25. juli 1994.
Professorsvar til en konsulent i Charlottenlund
Børsen den 21. januar 1994.
Den studerendes nye virkelighed
Morgenavisen Jyllands-Posten, den 17. maj 1994.
Fremtiden tilhører den proaktive og reflekterende studerende
Berlingske Tidende, den 15. juni 1994. Morgenposten Fyens Stiftstidende den 22. juni 1994. Aalborg Stiftstidende, den 25. juni 1994. Århus Stiftstidende den 9. juli 1994. Vestkysten den 11. juli 1994.
Dårlige argumenter hr. formand
Politiken, den 12. januar 1994. Debat.
Et bedre sygehusvæsen
Morgenposten Fyens Stiftstidende den 5. juli 1994. Ålborg Stiftstidende den 16. juli 1994. Århus Stiftstidende den 25. juli 1994.
Masser af god vilje
Morgenavisen Jyllands-Posten. 5.10.1994. Ban vejen for de frivillige. Morgenposten Fyens Stiftstidende. 20. oktober 1994.
Ledelse er en kvalitet der skal måles
Berlingske Tidende den 27. marts 1994.Et bedre sygehusvæsen
Morgenposten Fyens Stiftstidende den 5. juli 1994. Ålborg Stiftstidende den 16. juli 1994. Århus Stiftstidende den 25. juli 1994.Ledelse og organisation er de knappe faktorer
Berlingske Tidende, den 16. januar 1994.Sygehusledelsens ansvar for sandhedens øjeblik
Aalborg Stiftstidende, den 16. juli 1994. Århus Stiftstidende, den 25. juli 1994.Ledelse er en kvalitet der skal måles
Berlingske Tidende den 27. marts 1994.Det står dårligt til med god ledelse
Steen Hildebrandt og Erik Johnsen. Børsen den 13. Maj 1994.

Nyt årtusinde med store udfordringer til lederen
Ålborg Stiftstidende, den 28. november 1994.

Den studerendes nye virkelighed
Morgenavisen Jyllands-Posten, den 17. maj 1994.1993

Fremtidens Ledelser
Morgenposten Fyens Stiftstidende, den 13. oktober 1994.

Servicekvalitet begynder med ledelse. Morgenavisen Jyllands-Posten, den 3. september 1993.

De menneskelige ressourcer skal udnyttes
Berlingske Tidende, den 5. september 1993.

Forbrugskulturen står foran voldsomme ændringer
Berlingske Tidende, den 7. november 1993.

Fremtid i Fremtiden
IdeDebat 2000. Morgenavisen Jyllands-Posten, den 17. november 1993.

Bæredygtig industrikultur
Steen Hildebrandt og Leo Alting. IdeDebat 2000. Morgenavisen Jyllands-Posten den 12. december 1993.

Kvalitet – den langsigtede ledestjerne
Berlingske Tidende, den 25. juli 1993.

Find nøglen til øget aktivitet og kvalitet
Berlingske Tidende, den 6. juni 1993.Servicekvalitet begynder med ledelse
Morgenavisen Jyllands-Posten, den 3. september 1993.

1992

Certificering og Kvalitetsledelse
Erhvervs-Bladet, den 21. februar 1992.

Kvalitetsledelse eller kvalitetslede
Børsen, den 6. marts 1992.

Trimmet produktion er en udfordring for dansk erhvervsliv
Jyllands Posten, den 20. januar 1992.

1991

Kunden i centrum
Jyllands-Posten, den 12. marts 1001.

1985

Ledelse drejer sig om mennesker
Vestkysten, den 7. juni 1985 & Vendsyssel Tidende, den 9. maj 1985.

Før 1980

Teledata – ny hverdag
Aarhuus Stiftstidende, den 28. april 1984.

Teledata – hvad nu?
Steen Hildebrandt og Sigurd Bennike. Fyens Stiftstidende, den 21. marts, 1984.

Både erhvervsliv og private familier har nytte af teledata
Steen Hildebrandt og Sigurd Bennike. Jyllands Posten, den 22. februar 1984.

Ikke et spørgsmål om teledata eller ej – men om hvorledes
Steen Hildebrandt og Sigurd Bennike. Midtjyllands Avis, den 11. februar 1984.

De største danske virksomheder er begyndt at tjene penge igen.
Jyllands-posten. 12. november 1983.

Teledata- en del af fremtidige mediebillede
Jyllands Posten, den 12. oktober 1983.

Teledata
Jyllandsposten, 12. oktober, 1983

Samfundsdebat med skævheder
Fyens Stiftstidende, den 23. maj 1980.

De nærmeste års vilkår for dansk produktion
Dagbladet, den 16. januar 1980.

Men hvem analyserer egentlig den rolle, analytikeren spiller?
Aktuelt, den 17. maj 1980.

Teknologi-styring
Jydske Tidende, den 12. januar, 1980.

Bergsøes erindringer
Aalborg Stiftstidende, den 5. maj 1980.

Job reform
Vestkysten, den 11. marts 1980

Grænser for vækst
Aalborg Stiftstidende 16. jan 1980.

Løsningerne er måske i orden, men..
Aktuelt, den 18. juni 1980.

Da Tietgen ville erobre Kina
Jyllands Posten, den 31. maj 1980.

Indre grænser for vækst
Frederiksborg Amts avis. Den 4. januar 1980 & Jydske Tidende, den 26. februar 1980.

1980’ernes produktionsvilkår
Aarhus Stiftstidende, den 19. februar 1980 & Vestkysten, den 8. januar 1980.

Skæv samfundsdebat
Aalborg Stiftstidende, 15. maj, 1980.

Kontrol med teknologien
Aarhus Stiftstidende, den 1. februar 1980.

Vi skal tænke mere blødt på livsvigtige problemer.
Aktuelt, den 12. november 1979.

Blackett’s cirkus
Fyens Stiftstidende, 7. juni 1978.

Multinationale selskaber
Aalborg Stiftstidende. 17. juli, 1978

En finanstroldmand på godt og ondt.
Morgenavisen Jyllands-Posten, den 11. april 1978.

Operationsanalyse i hastig udvikling
Frederiksborg Amts Avis, den 21. juni 1978.

Operationsanalyse
Vestkysten, den 15. juni 1978.

De multinationale
Aalborg Stiftstidende, 5. februar 1977. Fyens Stiftstidende, den 17. maj 1977, Frederiksborg Amts Avis, den 16. juni 1977 og Vestkysten, den 4. maj 1977.

Samfundets ledelsesproblem.
Jyllands Posten, den 14. marts 1977. Ny fremtid. Fyens Stiftstidende, den 4. marts 1977. Ledelsesproblemer. Vestkysten, den 5. februar 1977. Frederiksborg Amts Avis, den 2. februar 1977.

De multinationale- styrede eller styrende
Fyens Stiftstidende, 24. april 1975.

Tværvidenskabelig problemløsning
Fyens Stiftstidende, 24. februar, 1975

Dommedagsfrygt
Aalborg Stiftstidende, den 29. aug. 1974

Kontrol med de multinationale
Berlingske Tidende, den 5. august 1974.

Haves: Små og mellemstore virksomheder. Ønskes: Erhvervspolitik.
Børsen, den 13. september 1974.

Vi skal jo leve på jorden.
Aalborg Stiftstidende, den 19. juni 1974.

 

9. LÆREBØGER, UNDERVISNINGS- OG FORSKNINGSNOTATER MM.

Topledelse og kommunikation i vidensamfundet
Forum for offentlig topledelse. Juni 2004.

Visdommens vækst. Refleksioner over ferie, fodbold, forbrug, fortid og fremtid
Juleskrift. Århus 2000.

Billeder fra Tove’s liv. 85 år fra den 13. februar 1914 til den 13. februar 1999
Fødselsdagsskrift. Århus 1999.

Learning Lab Danmark. En arbejdsgrupperapport
Undervisningsministeriet, København 1999.

Store Gamle
Juleskrift. Århus 1999.

Hver årstid sin sindstilstand. Månedsoptegnelser
Juleskrift. Århus 1998.

Tankespring på tværs. Vi har ord nok til at fortælle det hele med
Juleskrift. Århus 1997.

Sygehusvæsenets udfordringer til ledelsesforskningen
Notat. DSI Forskerseminar om organisationsteori. August 1997.

Menneskesyn. Gud i Riga og Frans af Assisi
Juleskrift. Århus 1996.

Luftkasteller, reinkarnation og helhedssyn. En bog bliver til
Juleskrift. Århus 1995.

Direktøren, Godsejeren og Krybskytten. Om mine tidlige oplevelser i pyramider
Juleskrift. Århus 1994.

Jeg elskede i scanneren. En julehilsen og patienthistorie
Juleskrift. Århus 1993.

ISO 9000 – og hvad så? Kvalitetsledelse og –kultur
Sammen med Anette Bach og Leif H. Alken. Ankerhus. U.å.

Helhedssyn og ledelse
Artikel. 1988.

Ledelsesmæssige udfordringer
Artikel. 1988.

Kompetenceudnyttelse og værdibaseret ledelse
Publikation udgivet af Københavns Kommune. U.å.

Erhvervsprojekt i Ringkøbing Amt. Forsøgsprojekt vedrørende informations- og kommunikationsteknologi
Ringkøbing 1986.

Selvejende institution i krise
Forskningsnotat. 1986.

Nogle hovedtendenser i samfundsudviklingen, der har indflydelse på den enkelte virksomheds og leders fremtidige situation
Kursusnotat. Hjørring 1985.

Erhvervslivet og teledata. Nogle resultater fra følgeforskningen
Notat. 1984.

Udviklingsprojekt i Social- og sundhedsforvaltningen i Skanderborg Kommune
Sammen med Bent Engelbrecht. Udredningsnotat. 1983.

Undersøgelse vedrørende Det Danske Teledataforsøg
Fortrolig. De Danske Teleadministrationer. Sammen med Sigurd Bennike og Erik Maaløe. 1983.

Brugerdeltagelse og samspil med omgivelserne
Steen Hildebrandt & Jens Ove Riis. Rapport til Teknologirådet. København 1982.

Notat vedrørende informationsformidlingen til landbruget og dets rådgivere
Kolle Kolle, 1982.

Brugerdeltagelse i projektarbejde. Deltagelse i byfornyelsesprocessen
Notat 1982.

Brugerdeltagelse i projektarbejde. Deltagelse i planlægning af boligområder
Notat 1982.

Projektledelse
Notat. U.å.

Administrative edb-systemer skal være lønsomme
Notat. U.å.

Det danske teledataforsøg og forskningen omkring det
Notat 1982.

Bestemmelse af optimal maskinudnyttelse ved anvendelse af dynamisk programmering
Notat. Erhvervsøkonomisk Institut. 1981.

Congress Project Manual. Internet 82
Sammen med Mortern Fangel m.fl. 1981.

Om design af ledelsessystemer
Erhvervsøkonomisk Institut. U.å.

Om systemer og systemtænkning
Erhvervsøkonomisk Institut. Handelshøjskolen i Århus. Århus 1980.

Administrativ EDB i firserne
Notat. Handelshøjskolen i Århus. 1980.

Produktions-, salgs-, indkøbs- og lagerplanlægning i en kødindustriel virksomhed. Et operationsanalyseprojekt. Beskrivelse og analyse af en OA-proces
Erhvervsøkonomisk Institut, 1978.

Anvendelse af EDB-baserede modeller i virksomhedens beslutnings- og planlægningsprocesser
Forskningsrapport. Erhvervsøkonomisk Institut. 1978.

To matrix or not to matrix
Sammen med Jens O. Riis. Notat. U.å.

Om systemteori og systemsynspunktet
Erhvervsøkonomisk Institut. Internt Undervisningsmateriale, B. nr. 20, 1979.

På vej mod systemalderen
Notat. Erhvervsøkonomisk Institut. 1979.

Produktionssystemer og produktionsøkonomi
Notat. Erhvervsøkonomisk Institut 1979.

Rapport om de økonomisk-organisatoriske aspekter ved etableringen af kabel-TV i Århus området. Rapport til Århus Kommunes Magistrat.
Steen Hildebrandt, Arne Mylleager Frederiksen & Eigil Knudsen. Århus 1976.

Dynamisk Programmering. En bibliografisk oversigt
Handelshøjskolen i Århus 1976.

Positionsanalyse
Licentiatforelæsning. 1976.

Om den positionsanalytiske betragtningsmåde
Notat. U.å.

Dynamisk programmering. En statisk kapitalallokeringsmodel
Handelshøjskolen i Århus 1976.

Opgaver i dynamisk programmering.
Internt undervisningsmateriale, B. nr. 8. Erhvervsøkonomisk Institut, 1976.

Et eksempel på investeringsplanlægning ved hjælp af dynamisk programmering og Lagrange multiplikator
Handelshøjskolen i Århus 1976.

OA-processen ud fra et systemsynspunkt
Erhvervsøkonomisk Institut. Handelshøjskolen i Århus. U.å.

Noter til operationsanalyse-metode
Sammen med A. Mylleager Frederiksen m.fl. Erhvervsøkonomisk Institut 1975.

Om planlægningsfilosofi og planlægningsprincipper
Erhvervsøkonomisk Institut, Notat B, nr. 1, 1975.

Dynamisk programmering. Beregning af optimal kapacitetsudnyttelse
Erhvervsøkonomisk Institut 1975.

Dynamisk programmering. Et todimensionalt allokeringsproblem
Erhvervsøkonomisk Institut. 1975.

Beslutnings- og planlægningsprocesser i positionsanalytisk belysning
Notat. Erhvervsøkonomisk Institut. 1975.

Implementering og vedligeholdelse af OA-projekter
Foredragsmanuskript. Dansk Ingeniørforening. 1973.

Beskrivelse af operationsanalysens placering i nogle organisations- og problemløsningsmodeller
Forskningsnotat. Erhvervsøkonomisk Institut. 1973.

Relationer mellem analyse- og implementeringsprocessen
Forskningsnotat. Erhvervsøkonomisk Institut. 1973.

Anvendelse af dynamisk programmering til bestemmelse af optimal udskiftningspolitik
Sammen med Sune Petersen. Erhvervsøkonomisk Institut. 1972.

Løsning af transportproblemer med to ressourcekilder og n destinationer ved anvendelse af dynamisk programmering
Sammen med Sune Petersen. Erhvervsøkonomisk Institut. 1972.

Skitse til en organisatorisk/informationsteoretisk referenceramme for et studium af operationsanalysens styrings- og ændringsproblemer
Notat. Handelshøjskolen i Århus. 1971.

Noter til indledende erhvervsøkonomi
Erhvervsøkonomisk Institut. Handelshøjskolen i Århus. 1971.

Dynamisk programmering
Kandidatafhandling. Sammen med Christian Reinert. Handelshøjskolen i Århus. Århus 1968.