Abonnement til ledere

Abonnement til studerende

Virksomheder har et ansvar

13. april 2007

Thumbnail

Anmeldelse af bogen:
Jacob Dahl Rendorff: Virksomhedsetik
Bognyt, Børsen, 13. april 2007

Virksomhedsetik – En grundbog i organisation og ansvar. Det er ikke den mest sælgende titel, en bog kan have. Men det er en titel på en ny bog, og bogen bør tages alvorligt. Vi lever i en verden, der er bygget sådan op økonomisk, juridisk og institutionelt, at virksomheder har enorme muligheder for at påvirke både deres egen indre situation, og den ydre verden, som de er en del af, på godt og ondt. På en række områder er der grænser, forskellige grænser fra land til land. Det gælder f.eks. det fysiske og psykiske arbejdsmiljø; det gælder udledning af forskellige former for spild og affald; det gælder konkurrencebegrænsende aftaler og en række andre forhold. Men tilbage er, at virksomheder påvirker ressourceforbrug og ressourceallokering, påvirker det sociale og fysiske miljø, både på kort sigt, men også på måder, der rækker langt ind i fremtiden, ja, en række beslutninger er irreversible i den forstand, at de for altid vil have virkninger.

I den situation er virksomheders ansvar noget overordentlig vigtigt. Ja, man kan sige, at virksomheders måde at håndtere deres ansvar på er afgørende for klodens fremtid. Den øjeblikkelige og dybt alvorlige globale klimasituation er en konsekvens er alle vore individuelle og fælles beslutninger, herunder beslutninger i virksomheder. Det er en hastesag at få gjort noget ved de faktorer, der påvirker det globale klima. Det er også en hastesag at få gjort noget ved den nedslidning af mennesker, der finder sted. Det handler om langsigtet ledelse og udvikling i en verden, der på mange måder er uhyre kortsigtet. De økonomiske markedskræfter opererer og virker med meget korte horisonter, hvorimod en række andre fænomener i verden skal tænkes over hundreder og tusinder af år. Hvorledes får vi det til at gå op i højere enheder?

Jacob Dahl Rendorff har skrevet denne bog. Han er lektor, ph.d. og ansat ved Institut for kommunikation, virksomhed og informationsteknologi ved Roskilde Universitetscenter. Han har skrevet en lang række bøger om filosofi, samfundsteori, bioetik, videnskabsetik, retsfilosofi, virksomheders ledelse og sociale ansvar. Og nu er turen kommet til dette oversigtsværk om virksomhedsetik. En sådan fremstilling mangler vi, så vidt jeg kan se det, på dansk, så også af denne grund er bogen velkommen. Men den er primært velkommen, fordi den behandler nogle meget vigtige problemstillinger, som der ikke er umiddelbare løsninger på.
Lad mig antyde indholdet ved at gengive de vigtigste kapiteloverskrifter:
Hvad er virksomhedsetik? Virksomhedsetik i globaliseringens tidsalder. Hvad er værdier? Værdiledelse i praksis. Virksomhedsetikkens teorier og principper. Hvad er det sociale ansvar? Bæredygtighed, socialt ansvar og corporate governance. Virksomhedsetik som stakeholder management. Aktionærer, ledelse og medarbejdere. Forbrugere, offentlighed og regnskaber. Virksomhedsetik, religion og legitimitet. Strategi og beslutningsmodel for virksomhedsetik.

Det er meget brede emner, og de spidses til i det sidste afsnit om strategi og beslutningsmodel, for her vover forfatteren ikke bare det ene øje, men her satser han virkelig og forsøger i 36 punkter at sammenfatte, hvad han anser for at være ”en vision for en virksomhedsstrategi, der kan integrere virksomhedens sociale ansvar, etik og værdiledelse i virksomhedens samlede udvikling”. Grundlaget for strategien er, at virksomhedsetik og virksomheders sociale ansvar bidrager til at skabe en bedre og mere bæredygtig virksomhed, samt ikke mindst til at styrke virksomhedens samfundsmæssige legitimitet.

Det er et flot projekt og en fin og fornem bog, som Jacob Dahl Rendorff har skrevet. Den er ikke let at gå til; den er ikke let at oversætte til praksis, men hvis vi ikke tager os af de spørgsmål og problemstillinger, som forfatteren rejser og udfolder, så kører vi galt. Der er en dyb sandhed i titlen på en bog, som blev anmeldt på disse sider for kort tid siden, nemlig Joseph Bragdon’s bog:
Profit for life. Al ledelse har som sit første og vigtigste formål at beskytte og udvikle liv.

Jacob Dahl Rendorff: Virksomhedsetik. En grundbog i organisation og ansvar. Samfundslitteratur. 247 sider. ISBN 9788759312322. www.forlagetsl.dk