Abonnement til ledere

Abonnement til studerende

Passion for ledelse (Boganmeldelse)

25. marts 2011

Tags: , ,

Thumbnail

Denne boganmeldelse er bragt i dagbladet Børsen den 25. marts 2011.

En national handlingsplan for ledelse

Af
Steen Hildebrandt
Professor, ph.d.
Institut for ledelse
Aarhus Universitet

Alfred Josefsen er på få år blevet et ledelsesikon i Danmark. Og med rette. Alfred Josefsen gør det, som mange flere danske ledere også burde gøre, nemlig at være meget mere synlige og åbne om deres ledelse. Alfred Josefsen har nemlig ret, når han med forskellige formuleringer hele vejen igennem bogen argumenterer for, at ledelse – ny ledelse – for Danmark er nøglen til en ny velfærdsmodel, nøglen til ny værdiskabelse, nøglen til nye – og nødvendige – organiseringsformer. ”Jeg tror ikke på hierarkiet”, siger Alfred Josefsen simpelthen. Og det er noget af en udmelding, når den hierarkiske organisationsmodel formentlig er noget af det mest dominerende i de flestes mentale forestillinger om organisationer.

Men Alfred Josefsen ved, at de gamle stive produktivitets- og kreativitetshæmmende strukturer og ledelsesformer er dyre for Danmark. Og det arbejder han derfor med at ændre – i praksis. Bogen udgør den femte kant i en diamant, ”som udgør mit ledelsesmæssige liv”, siger Alfred Josefsen. De fire andre ben er: Irma, Gyldendal, Unicef og hvervet som adjungeret professor på CBS. Hertil kunne man føje en sjette kant, nemlig den bog, hvormed Alfred Josefsen i 2004 lukkede offentligheden ind i sit ledelsesunivers, Kære Irma.

På en af de første sider i bogen bruger Alfred Josefsen ordet paradigmeskifte. Vi har behov for et paradigmeskifte inden for ledelses- og organisationsområdet, siger han. ”Jeg er en stor fortaler for, at ledelse skal være tydelig, markant,, konsekvent og have kant”, siger Alfred Josefsen. Han gør op med selve betegnelsen ”administrerende direktør” og foreslår den udskiftet med ”kommunikerende direktør”. Bogen adresserer både nogle af de velkendte ord inden for ledelsesområdet, men også nye ord og begreber finder vej. Her er nogle eksempler fra begge kategorier: Kommunikation, passion, mening, innovation, selvindsigt, refleksion, tillid, åbenhed, gennemsigtighed, tålmodighed, tryghed, venskab, energi, initiativ og opfindsomhed.

Alfred Josefsen går så vidt, at han taler om en national handlingsplan for ledelse. Og han påpeger i den forbindelse forsigtigt, men klart, at hvis vi tog fat på en sådan handlingsplan, så ville vi hurtigt opdage, at der er mangel på forskere, ledere, mentorer, coaches, lærere mm., der kunne være med til at realisere en sådan handlingsplan. Josefsen anviser andre veje, men han kunne også nævne, hvad han klædeligt ikke gør, at mange af hans lederkolleger kunne gå mere aktivt ind på banen som undervisere, mentorer, forbilleder, forfattere, cases mm. Der er nemlig mange flere danske ledere, der i praksis er i færd med at realisere det paradigmeskifte, som Alfred Josefsen taler om. De gøre det bare i det stille, og det er også deres job og udfordring, men samfundet har også brug for dem – og derfor skal de bruge lidt af deres sparsomme tid på samfundet. Det er en regeringsopgave at tage fat på en sådan national handlingsplan. Men da ingen dansk regering kan tænkes at komme så langt i sine fremtidsovervejelser, så må jeg nok spille bolden tilbage til Alfred Josefsen og sige: Det er en af de opgaver, som en betydelig kreds af danske ledere selv må realisere. Regeringen – blå eller rød – gør det ikke, og hvis en regering endelig tog fat, så ville det blive til et bureaukratisk misfoster af kommissorier, interessegrupper, krav til formalia, politiske markeringer og meget andet, der ville sikre, at der ikke kom noget brugbart ud af det. Kære Alfred: Der ligger en stor opgave og venter.


Alfred Josefsen: Min passion for ledelse.
Gyldendal Business.
186 sider.
Pris kr. 300.
ISBN 9788702083996.

Køb den her