Abonnement til ledere

Abonnement til studerende

Produktiviteten og det psykiske arbejdsmiljø (Ledelse Mandag)

30. maj 2011

Arbejdsmiljø og produktivitet i danmark

Vi har en grundfæstet tro på, at jo længere tid mennesker undervises, desto bedre er det. Jo længere tid et barn, eller for den sags skyld en voksen, sidder på en skolebænk samtidig med, at en lærer underviser, desto bedre er det. For desto mere lærer vi, og desto bedre bliver vi også til at praktisere det således indlærte. Intet kan formentlig være mere forkert. Men det er den grundtanke, mange af os argumenterer og agerer ud fra.

SF’s landsmøde ser ud til også at tænke på den måde, når de vil kommandere alle ledere på kurser i psykisk arbejdsmiljø. Men velkommen til SF’s forslag om, at vi i Danmark skal til at tage det psykiske arbejdsmiljø mere alvorligt. Lad det være sagt straks: Mange forskere, ledere, fagforeninger mm. er allerede optaget af det psykiske arbejdsmiljø. Mange har allerede gjort en stor indsats. Der er mange erfaringer rundt omkring, som vi – med afsæt i SF’s forslag – kunne gøre en yderligere indsats for at indsamle og systematisere. Arbejdstilsynet, arbejdsmiljøforskere og mange andre har allerede en betydelig viden.

SF taler i sit forslag om, at alle ledere skal på et kursus om det psykiske arbejdsmiljø. Underforstået: For så vil de arbejde mere kvalificeret og bevidst med det psykiske arbejdsmiljø i deres virksomheder og områder. Det lyder besnærende, men jeg tror ikke, at det er en god ide. Jeg synes, vi har alt for mange dårlige erfaringer med standardiserede kurser for alle – fx for alle ledere. Vi har en tyrkertro på, at kurser er vejen til alt, og mon ikke en af forklaringerne på det er, at det er så let – at sige. Det kan enhver foreslå i enhver situation – og så er man ude af det problem – indtil videre, og det vil ofte sige indtil det viser sig, at kurserne ikke hjalp – eller ikke hjalp ret meget. Det er for simpelt. Vi skal være meget mere kreative i vores tilgang. Ledere er forskellige, medarbejdere er forskellige, virksomheder er forskellige, og disse forskelligheder skal vi have respekt for.

Kurser for alle ledere! Der er heller ikke lærere og undervisere nok; jo, der er der såmænd nok i én eller anden forstand; der er altid en hær af konsulenthuse, konsulenter og andre, der pludselig er eksperter, hvad enten det hedder mentor, personaleledelse, coaching, lean, personlig udvikling eller – psykisk arbejdsmiljø. Men er de kvalificerede til at give tusindvis af ledere et ordentligt indspark? Nej!, det er de med sikkerhed ikke. Vi skal finde andre veje, ikke-standardiserede veje, der fx kunne handle om meget mere videnindsamling og videndeling om de erfaringer, modeller mm., som vi allerede har, og så en række situationstilpassede måder at dele og udnytte denne viden på, ude omkring i virksomheder, kommuner, brancher mm.

I rigtig mange danske virksomheder er man meget langt med at uddanne og kompetenceudvikle de enkelte medarbejdere. Fagligheden, forstået som det enkelte menneskes faglighed, uddannelse, udvikling mm. er i højsædet. Meget tyder på, at hvis vi vil videre med kvalitet, produktivitet, psykisk arbejdsmiljø og meget andet, så ligger nøglen gemt i ordet: relation. Jeg kender store og højt specialiserede og også mere almindelige virksomheder, hvor man lige netop nu arbejder med at forbedre alt, hvad der kan placeres ind under overskriften, det relationelle, fordi man har indset, at det er det, der foregår imellem mennesker, der ofte giver anledning til ringe kvalitet, ringe produktivitet og ringe psykisk arbejdsmiljø – eller omvendt: Det er her, vældig store potentialer for forbedringer ligger gemt.

Nu har SF og SF’s formand haft meget travlt med at markedsføre ideen om, at alle danskere skal arbejde 1 time mere om ugen, og SF’s formand har sagt: ”Hvis alle danskere arbejder 1 timere mere om ugen, så vil produktiviteten i Danmark stige”. Det er ikke rigtigt. Det er forkert; produktiviteten har intet – intet – at gøre med, hvor længe, vi arbejder, men med, hvordan vi arbejder – fx hvordan mennesker har det med hinanden på deres arbejdsplads. Derimod er det nok rigtigt at sige, at hvis alle danskere – alt andet lige – skal arbejde 1 time mere om ugen, så vil det ikke gavne det psykiske arbejdsmiljø, men formentlig forringe det. Ideen om, at vi skal arbejde mere – i betydningen: længere tid, for at løse Danmarks problemer, er en gammeldags ide, der bygger på en simpel og forenklet – og forældet – tænkning om, at vi skal knokle videre, som vi plejer, og lave mere af det samme og på den samme måde, hvis vi skal løse Danmarks problemer. Det skal vi ikke. Tvært imod. Det er en ikke-kreativ måde at nærme sig Danmarks produktions- og produktivitetsproblemer på. Vi skal i stedet for være kreative og arbejde på andre måder, således at vi både forbedrer  produktiviteten og arbejdsmiljøet – på samme tid. Det er muligt. Vi kan finde masser af eksempler. Og vi kan gøre det samtidig med, at vi arbejder – ikke 1 time mere om ugen, men 1 time mindre om ugen. Det er end ikke sikkert, at produktionen forsøges, hvis alle arbejder 1 time mere om ugen.