Abonnement til ledere

Abonnement til studerende

Lederskab 1 (Ledelse Mandag)

15. august 2011

Martin Luther King

På engelsk har man to udtryk for ledelse: Leadership og management. Management er den daglige drift; management er håndtering af den enkelte funktion i virksomheden. På dansk kunne vi kalde det driftsledelse, men ofte siger vi blot ledelse. Det kunne være personaleledelse, logistikledelse, salgsledelse, innovationsledelse mm. Leadership hedder på dansk lederskab, men vi bruger ikke så ofte dette ord. Så her siger vi også ledelse, og så blander vi i virkeligheden begreberne sammen. Lederskab handler om helheden. Handler om det lange sigt. Handler om værdier og visioner.  Lederskab handler om evnen til at inspirere andre. Lederskab handler om evnen til at lytte til helheden. Lederskab handler om evnen til at lytte til fremtiden. Lederskab handler om evnen til at arbejde med og besvare spørgsmålene: Hvem er vi? Hvem vil vi gerne være?  og Hvorhen vil vi gerne lede vor virksomhed, samfund eller verden? Men det handler også om vores evne til at arbejde med og besvare spørgsmålet: Hvorfor er vi her?

Vort samfund og verden gennemgår nogle enorme transformationer i disse årtier. Det kræver lederskab. Hvad skal Danmark leve af? Hvem er vi? Hvor vil vi hen? Men ofte kommer vi ikke ret langt i disse principielle og værdibaserede overvejelser, lederskabsovervejelser, før vi bliver fanget ind i en management retorik, der handler om det umiddelbare, handler om hvordan,  handler om hvem og hvad, handler om det helt kortsigtede, handler om kroner, procenter, vækstrater, handler om sammenligninger med andre og ikke så meget om egen identitet. Så er det ikke lederskab, men management, ledelse, driftsledelse.

I et samfund og i en verden i dyb forandring er der i usædvanlig grad behov for lederskab, behov for at møde fremtiden og forstå fremtiden på nye måder, behov for at lære af fremtiden, behov for at mærke fremtiden og se fremtidens nye potentialer, behov for at lære af fremtiden, efterhånden som man skaber den. Dette repræsenterer en klar forskydning fra management/ledelse til lederskab, fra det kortsigtede og ofte tilbageskuende til det langsigtede og nyskabende. Fra vanetænkning til nytænkning, fra det rationelle og kalkulerende til det helhedsorienterede, intuitive og værdibaserede.

Dette gælder på alle niveauer. Den private virksomhed. Borgmesteren og den kommunale ledelse. De nationale politiske ledere. Organisationernes ledere. Alle steder er der behov for lederskab.

Den politiske debat er i uhyggelig høj grad karakteriseret ved dette spørgsmål om ledelse/management contra lederskab.