Abonnement til ledere

Abonnement til studerende

Folkeskolen

16. april 2012

Tags:

Folkeskolen er desværre på flere og flere måder ved at ligne en karikatur af en række gode intentioner. Alle vil folkeskolen det godt, men der er mange symptomer på, at noget er galt. Folkeskolen er blevet et fintmasket net af regler, undtagelser, visiteringer, medicineringer, diagnoser, høringer, målinger, projekter, mange intelligenser, læringsstile, medindflydelse, evidens, nøgletal, sammenligninger, planer mm – men selve nettet føles mere og mere stivnet og sine steder helt livløst.

En række hver især gode bidrag er blevet føjet til nettet gennem årene, og hver gang har man sagt og måske også troet på, at nu – nu – kom hele nettet til at fungere igen; men det skete ikke. I et tilbageblik ser det ud, som om tiltagene blot var forsøg på at holde et system kørende, der allerede var ved at falde fra hinanden. Var ved at krakelere.

Sådanne kritiske beskrivelser er taknemmelige og lette – det véd jeg, men det må til engang imellem. Folkeskolen er én af samfundets vigtigste grundpiller, og derfor skal vi passe på den.

Min fornemmelse er, at vi er kommet til et punkt, hvor det mest kærkomne ville være, om vi kunne slå os selv tilbage til ”Start”. Begynde forfra. Nulstille alle regler, særregler, aftaler, specialer,  fag – og så ud vikle noget fra begyndelsen; noget, som skulle være stedet – aktivitets- og læringsrummet – for vor tids og fremtidens børn og unge; den bedste skole for børn og unge nu. Men det kan vi ikke.

Derfor må vi forstå og tage udgangspunkt i det eksisterende. Føle, tænke og handle ud fra det. Jeg har i flere år – både som lægmand og som forsker – interesseret mig for folkeskolen. Det har bl.a. resulteret i to bøger: Når klokken ringer ud – et opgør med industrisamfundets skole (skrevet sammen med professor Per Fibæk Laursen) og Empati – det der holder verden sammen (skrevet sammen med Helle Jensen, Jes Bertelsen, Jesper Juul, Michael Stubberup og Peter Høeg).

Nu har jeg føjet en tredje bog til, der udkommer på onsdag den 18. april. Bogen hedder: Børnene er det vigtigste. Fremtiden, skolen og barnet. Bogens titel er overskriften på en kronik, som jeg for nogle år siden skrev i dagbladet Information. Bogen er en samfundsanalyse. Bogen er et fremtidsscenario. Bogen er en analyse og drøftelse af den danske folkeskole, sådan som jeg ser den i dag. Bogen er en argumentation for en række ændringer og ændringsretninger, som jeg mener bør gennemføres i den danske folkeskole. nu og i fremtiden.

Børnene er det vigtigste
Bogen er blevet til over nogle år og udgives nu som en slags debatbog om folkeskolen – som et bidrag til den intensive debat, der føres i Danmark om folkeskolen og dens fremtid. Marianne Jelved har skrevet et forord til bogen. Børnerådets formand, Lisbeth Zornig Andersen har skrevet et efterord til bogen.

Bogen udgives på Aarhus forlaget Turbine.
Den er på 216 sider.
Bogen koster 279,- kr.
ISBN nummeret er 9788770907996.
Du kan bastille bogen ved at skrive til forlaget på adressen:

post@turbine.dk