Abonnement til ledere

Abonnement til studerende

Forældre: Pligter og rettigheder

11. juni 2012

Tags: , , ,

Når jeg færdes i folkeskolesammenhænge, bemærker jeg, at der er mange meget dygtige og engagerede ledere og lærere. Så mange, at man må undres over, at folkeskolen alligevel på så mange måder ikke fungerer imponerende.

I dette indlæg vil jeg rejse et spørgsmål vedrørende forældrenes pligter og rettigheder. Forældre – og mange andre mennesker i vores velfærdssamfund – har striber af friheder og rettigheder. Og mange mennesker kræver deres ret. Man kæmper for sin ret; man vil have sine rettigheder indfriet, hvad enten det er penge, tilskud, adgang, råd, valgmuligheder mm. Man kæmper for sin ret, man kæmper for sit barn osv.

Men hvad med pligter og ansvar? Hvad med ansvaret for helheden? Hvilke pligter har jeg som forældre – eller for den sags skyld som morfar? På hvilken måde har jeg et ansvar for, og på hvilken måde påtager jeg mig et medansvar for helheden, hele klassen, hele skolen, hele kommunen? Og hvad er min pligt set i forhold til mit eget barn?

Hvilken pligt har forældre i forhold til deres barns skole, barnets klasse, barnet? Jeg er ikke ekspert på dette, men jeg ser ikke så mange pligter, hverken formaliserede pligter for forældre, eller en ansvarsfølelse, der bare reelt praktiseres og udfoldes af forældre. Forældrene har naturligvis en meget stor indflydelse på deres barn/børn – selvfølgelig har de det, og det skal de have. Men hvilken form for aktivitet og påvirkning udøver forældrene i forhold til skolen? Hvad siger forældrene til hinanden og børnene om skolen, om lærerne, om fagene, om aktiviteterne i skolen mm? Hvad véd forældrene om skolen, om dens mission, værdier og om de regler og love, som skolen hviler på? Hvad véd forældrene om de fag, temaer, projekter mm., der undervises i, og som deres børn er involveret i? Hvad ved forældrene om de pædagogiske principper, der praktiseres på skolen? På hvilken måde og i hvilket omfang sørger forældrene for, at deres børn er parat til at være aktive, engagerede og nysgerrige elever i skolen, f.eks. med hensyn til den mad, forberedelse, ro, kærlighed, søvn, sundhed i bredere forstand mm., der karakteriserer forholdene i hjemmet?

Jeg tror, at tiden er inde til at betragte relationen mellem forældre og skole i et nyt lys. Jeg vurderer, at forældrene bør vide meget mere om, hvad der foregår på skolen; vide mere om skolens mission, vision, værdier, pædagogik, fag mm. Sagt på en anden måde: Måske skal forældrene i virkeligheden på skolebænken, forinden deres børn kan påbegynde deres skolegang? Forældrene skal ganske enkelt vide mere om skolen, inden de kan forvalte deres ansvar som forældre både specifikt i forhold til deres børn og generelt i forhold til skolen.