Abonnement til ledere

Abonnement til studerende

Bedre ledelse sikrer vækst

17. december 2012

Interview med Steen Hildebrandt bragt i bladet danskVAND:

 

Mere fokus på kompetence blandt branchens topledere skal bane vejen for vækst og innovation i vandsektoren, mener professor og Ph.d. i organisations- og ledelsesteori Steen Hildebrandt fra Aarhus Universitet.

 

Tekst: Lisa Reschefski.

Vandsektoren er lige nu midt i en omfattende forandringsproces. Og ifølge professor og ekspert i ledelse, Steen Hildebrandt, er der i sig selv ikke noget galt med den gamle kommunale model. Men hvis vi ønsker at skabe en mere bæredygtig og innovativ sektor, har vi måske ikke i tilstrækkelig grad stillet os selv spørgsmålet: ”Hvad er meningen med det vi skal være?”

– Man skal ikke bare ændre organisationen for at ændre organisationen. Branchen er nødt til at spørge sig selv: ”Hvad skal vi kunne, som vi ikke skulle i gamle dage? Hvad er motiverne og den dybere mening med det?” Det er noget man ofte glemmer i den type processer. De meget grundlæggende spørgsmål, som i bund og grund handler om branchens eksistensberettigelse, siger han.

Fremtiden set med fortidens øjne

Hildebrandt mener også, at branchen er tilbøjelig til at møde fremtiden med fortidens øjne. Især når det gælder de velkendte kommunale organisationsmønstre.

– Det duer ikke at sige, at det gamle kommunale bare skal ud. Vi skal rydde op i de støvede og gamle forestillinger i sektoren, men somme tider har vi så travlt med at rydde ud, at vi glemmer vigtige beslutninger og processer i farten. Faren er, at vi ganske vist har cuttet forbindelsen til det gamle, og har fået lavet nye konstellationer, men så står man måske tilbage med de gamle syn på opgaverne og man glemmer, at man gerne ville noget mere og noget andet. Man går kort sagt ind i fremtiden med de gamle briller på, siger han og understreger:

– Vi skaber ikke udvikling bare fordi vi selskabsgør sektoren, fusionerer eller flytter til nye, større omgivelser. Det eneste, der sker er, at de mennesker, der går ind i de nye bygninger, fortsætter med at arbejde på samme måde, bruger de samme, måske forældede, teknologier, tænker de samme tanker, har de samme og uændrede referencerammer, har de samme holdninger og praktiserer og opretholder den samme kultur og den samme praksis, har de samme vaner, deler arbejdet imellem sig på uændrede måder og jeg kunne blive ved. Der sker selvfølgelig intet eller næsten intet, blot fordi man gør det hele i en ny bygning, eller fordi der bliver 100 flere mennesker, der gør, tænker og føler det samme, siger han og fortsætter:

– Det er underligt, at man kan bilde hinanden og befolkningen ind, at det er så simpelt at løse problemer i et samfund eller i en organisation. En organisation er ikke bare struktur, bygninger, penge og et antal mennesker. En organisation er værdier, holdninger, arbejdsgange, teknologianvendelse, processer, sammenhænge, kultur, følelser, stolthed, myter, vaner og ikke mindst ledelse.

Hvordan slipper vi så fortidens tankegang?

Ifølge Hildebrandt er den første forudsætning for en stærk sektor dog, at man som organisation gør sig klart, hvad man har med sig af vaner – og at det er vaner. Herefter skal man gøre op med det i organisationens forskellige niveauer, ud fra det synspunkt, at vi i dag står i anden situation end tidligere.

– Teknologisk, miljø- og klimamæssigt står vi i en helt anden virkelighed, end da vi havde de gamle forestillinger. Det skal vi gøre op med på en bevidst måde. Det er ikke alt det gamle, der skal kasseres. Nogle gamle indsigter og traditioner kan være ikke bare OK, men ofte også nødvendige at få med videre i den nye organisation. Men man skal gøre op med noget af det. Faren ved ikke at gøre op med dem, gør at man møder fremtiden med fortidens øjne. Man bliver ikke en interessant del af fremtiden. Og andre, eksempelvis private aktører, vil dække de behov, fremtiden har.

Bedre ledelse er løsningen

Men forandringsprocesser af det omfang, branchen lige nu er midt i, stiller store krav til ledernes kompetencer.

– Vi kan iværksætte nok så mange kvalitetsreformer og -programmer, gennemføre nok så mange lean-projekter, nok så mange strukturændringer. Hvis der ikke er dygtige og ansvarlige ledere, så hjælper det ikke en pind. Vi skal have fokus på god ledelse, og vi skal have sat en stopper for den accept af det uacceptable, der er ved at blive almindelig, fordi vi lukker øjnene for det. Hvis ikke lederne har fanen og visionen og udsyn, så sker der ikke ret meget nyt. Det er op til de øverste lederes evne til at formulere klare mål for sektoren, og der skal defineres nye spor, så man bevæger sig ind i fremtiden mere lyttende og mere åben, end denne gamle skråsikkerhed er udtryk for, siger han og fortsætter

– Man kan ikke bare planlægge sig til dette møde med fremtiden på forhånd, sådan som den gamle mekaniske ledelsestænkning tilsagde det. Man må i vid udstrækning lære, mens man handler. Man må kvalificere sig; man må være kompetent og fagligt dygtig, og man må samtidig være parat til at give afkald på gamle holdninger og opfattelser, og etablere, hvad man måske kunne kalde skabende og lyttende møder med fremtiden. Man skal op af sporet og finde nye veje.

Hvordan sikrer vi videndeling og innovation i sektoren?

Det er, ifølge Hildebrandt, en selvfølge at vandforsyning vil spille en enorm rolle i fremtiden – uanset om det er i offentligt eller privat regi. Derfor er der behov for at styrke viden om vand på utallige områder.

– Vi ved, at der er voldsom stigning i behovet for rent vand, og vi vil opleve seriøse problemer med vandforsyning i fremtiden. Det vil kun blive værre, og dybest set er der brug for viden, der kan føre os derhen, hvor der er behov for ny teknologi til at løse udfordringerne med at skaffe rent drikkevand til verdens befolkning, siger han og fortsætter:

– I Danmark er vi dygtige. Men viden er i sig selv uinteressant, hvis vi ikke får den brugt eller fusioneret med viden et andet sted fra. Det er min forestilling, at vandsektoren i Danmark rummer enorme potentialer, men også at vi kunne komme meget længere med ønsket om at skabe det nye vindeventyr, hvis branchen evnede at bringe viden og mennesker bedre sammen på tværs af organisationer. Konferencer og møder er fine nok, men er det videndeling eller er det spild af tid? Jeg er ikke sikker på at det er den bedste måde at dele viden på. Efter min mening sker videndeling ikke, bare fordi to PowerPoint-præsentationer sidder ved siden af hinanden i det samme ringbind. Det skal over i en konkret opgave eller et projekt for at give mening.

Af samme årsag mener Hildebrandt, at det er ledernes ansvar at sikre vækst og innovation ved at skabe de rigtige og mest frugtbare rammer for udvikling af medarbejdernes idéer.

– Der er ikke noget i vejen med, at den enkelte medarbejder i Esbjerg eller Hjørring er engagerede, følger med i tidsskrifter og kommer til møder og konferencer. Udfordringen er nemlig ikke at skabe interesse for nye idéer, for de findes allerede derude. Men der ligger en ledelsesmæssig udfordring i at skabe de rammer, der gør det muligt at realisere idéerne, og at medarbejderne får indsigt i andres idéer og erfaringer.

Company Karma

Gennem de senere år har Steen Hildebrandt haft fokus på begrebet Company Karma, blandt andet i samarbejde med Hummel direktør Christian Stadil, som han i 2007 udgav bogen af samme navn med.

Company Karma handler i høj grad om ansvar i forhold til helheder, mennesker og omgivelser. Og spørgsmålet er derfor: Har vandsektoren som monopolselskaber en særlig moralsk forpligtelse i forhold til andre virksomheder?

– Da jeg var ung studerende stod der i lærebøgerne, at man skulle økonomisere med knappe goder. Derimod var der ingen begrænsninger indenfor de frie gode: Luft og vand. Det var tilbage i 60erne. I dag er ren luft et stort problem, og det samme gælder vand. Det giver hele vandbranchen en helt specielt dimension, som er rigtig interessant. Realiteten er jo, at vand er en forudsætning for liv. Og at forvalte den ressource giver et eller andet sted et eksistentielt, næsten spirituelt ansvar for passe på vandet og sikre, at det ikke bliver misbrugt. I nogle tilfælde kan det være svært at få øje på den slags forpligtelser, men når det handler om vand, er det fuldstændigt krystalklart, at vi har et globalt ansvar.

 

CITAT:

Videndeling sker ikke, bare fordi to

PowerPoint-præsentationer sidder ved

siden af hinanden i det samme ringbind”

Steen Hildebrandt