Abonnement til ledere

Abonnement til studerende

Den værdiskabende bestyrelse

10. december 2012

For nogle få år siden havde bestyrelsen i mange virksomheder i mange lande en meget tilbagetrukken tilværelse. Bestyrelsen var der, men dens rolle var ikke særlig markant. Denne situation har ændret sig væsentligt gennem de seneste år, ikke mindst i årene efter finanskrisen og de efterfølgende meget turbulente år for mange virksomheder og bestyrelser verden over.

Bestyrelsernes situation, udfordringer, muligheder, kompetencekrav,  arbejdsform, legitimitet mm er totalt ændret igennem disse år. Bestyrelserne står over for ganske betydelige nye udfordringer – og muligheder. Herunder skal der i mange bestyrelser finde en kompetenceudvikling sted, der skal ruste bestyrelsen til fremtidens nye udfordringer og krav.

Af forskellige årsager er litteraturen om bestyrelsen og dens rolle sparsom. I særlig grad er der langt imellem virkelig kompetente bøger, der er skrevet af mennesker med en omfattende bestyrelses- og topledelseserfaring. En sådan bog foreligger nu med Torben Ballegaard Sørensens banebrydende og meget bemærkelsesværdige og derfor meget velkomne nye bog om den værdiskabende bestyrelse. Bogen hedder: The Value Adding Board. Its focus & work.

Bestyrelsen er – eller bør være – en aktiv, kompetent og værdiskabende del af  en virksomheds ledelse; bestyrelsen er ikke en passiv gruppe mennesker, der engang imellem mødes og godkender fremlagte budgetter, planer og regnskaber og stiller direktionen til regnskab for afvigelser og hændelser. Bestyrelsen er ikke længere den traditionelle godkendende og kontrollerende forsamling. Den er en aktiv del af virksomhedens ledelse. Ikke en del af den daglige ledelse, men en aktiv del af den overordnede ledelse.

Det indebærer fortsat både budgetter, regnskaber og kontrol, men det indebærer i langt højere grad at være med til at se ind i og lede ind i fremtiden. Bestyrelsen er det sted, hvor man må forvente det største udsyn og overblik, forvente respekt for virksomhedens historie, identitet, kultur og værdier – ikke for nidkært at vogte over dette, men for – med respekt – at bruge dette som afsæt for et åbent, kreativt og skabende møde med fremtiden.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for virksomheden, og dette ansvar peger fremad, ikke på den måde, at man skal repetere, gentage og bevidstløst tromle sig vej ind i fremtiden, men tvært imod være lyttende til, hvad fremtiden indebærer, hvad vi kan lære af den fremtid, der er på vej, og ud fra dette være med til at formulere, hvad der er denne virksomheds rolle og muligheder i denne fremtid, herunder være med til at formulere, hvad der er virksomhedens højeste fremtidige potentialer.

Bestyrelser er teams. Det er flere mennesker, der er sammen om noget, nemlig et fælles ansvar for en virksomhed. Det er mennesker, der skal arbejde sammen; det er mennesker, der skal lytte og tale; det er mennesker, der skal have tillid til hinanden, kunne lide og være fortrolige med hinanden. Alt, hvad vi siger om og formulerer om bestyrelser, governance anbefalinger, forretningsorden, dagsordener, evalueringer mm. – alt dette står sin endelige og afgørende prøve i det lokale og i de timer, hvor bestyrelsesmedlemmer og direktion mødes. Hvordan er atmosfæren, stemningen, tilliden, motiverne, den fælles eller de individuelle dagsordener? Hvad taler man om; hvem spørger om hvad; hvilke ideer, vurderinger og holdninger kommer frem? Hvilke forslag, overvejelser og beslutninger bliver truffet? Det er i mødet, det er i samtalerne, drøftelserne, at det konkrete arbejde udmønter sig i noget konkret, og hvor der derfor er en mulighed for, at der skabes noget af værdi for virksomheden.

Torben Ballegaard Sørensens bog er et monument, der rager op i den litteratur, der findes om bestyrelsens arbejde og rolle. Det er en skelsættende bog, der for første gang både eksplicit og detaljeret, både med overblik og med fokus på de konkrete indsatsområder leverer både et historisk rids, en statusopgørelse og et fremtidsbillede af bestyrelsens udfordringer og roller. Bogen taler om overgangen fra den passive til den aktive, proaktive, aktør; den udfolder, hvad den kalder elementer i den duale governance model;  den ekspliciterer fem hovedområder for den kompetente bestyrelsesdialog – lige fra det lange syn, over execution og operationel performance til sundhedsmarkører i organisationen og hvad Torben Ballegaard Sørensen kalder personlige og professionelle kvaliteter og kompetencer.

Det er en bog, der både henvender sig til nuværende og til potentielle bestyrelsesmedlemmer, og den bør blive pligtlæsning, for de bestyrelsesmedlemmer, der virkelig vil udfordre sig selv på de krav og kompetencer, der i fremtiden stilles til den aktive og værdiskabende bestyrelse. Bogen sælges som e-bog og som paperback på Amazon.