Abonnement til ledere

Abonnement til studerende

Lederskab

3. december 2012

Forståelse af nutid og fremtid, og forbindelser mellem nutid og fremtid.

Lederskab handler primært om at have forbindelse til virkeligheden. Lederskab handler om at have et klart remtræk til og en god forståelse af virkeligheden.

Der er to slags virkeligheder. Der er den øjeblikkelige, den nuværende virkelighed. Og der er den fremtidige virkelighed, den virkelighed, der er ved at blive til nutid. Altså fremtiden. Fremtiden findes ikke, men alligevel er fremtiden en slags virkelighed, der er ved at blive til nutid. Nutiden og fremtiden hænger sammen. Vi har billeder af fremtiden, og disse billeder er med til at bestemme, hvordan vi agerer lige nu og her. En virksomhed befinder sig hele tiden i en tilstand, og en virksomhed befinder sig hele tiden i et møde med den ankommende fremtid. Lederskab handler om at have forbindelse til disse to virkeligheder. Og lederskab handler om hele tiden at forbinde disse to virkeligheder.

Lederskab handler om at forbinde den nuværende  tilstand med fremtiden. Lederskab handler om at være med til at skabe nutiden gennem et vågent og lærende møde med fremtiden. Vi lærer af fremtiden, når vi møder den, og samtidig skaber vi det, vi efterfølgende kalder nutiden. Dette er ikke et spil om ord; det er sådan lederskab fungerer og udfolder sig.

Der er et eksempel, som i disse dage og uger springer i øjnene: Danske Bank er i gang med den helt store branding-kampagne. Kampagnen ser ud til at være tilrettelagt og udtænkt meget professionelt – bortset lige fra én ting: Hvordan er det virkeligheden ser ud i Danmark vedrørende den finansielle sektor i almindelighed og Danske Bank i særdeleshed? Den ser sådan ud, at hele denne kampagne falder til jorden. Det er anden gang inden for nogle få år, at Danske Bank kikser vedrørende branding. Forbindelsen til virkeligheden er – ja, hvor og hvad er den?

Vi har en vigtig erfaring her fra de seneste år, en erfaring, der  i øvrigt er oldgammel , nemlig at det er farligt at være alene, når man som leder skal etablere disse forståelser af nutid og ankommende fremtid. Hvad ser og hvad véd den enkelte topleder? Hvem i virksomheden kan og tør udfordre toplederen på hendes eller hans billeder, opfattelser og fortolkninger? Hvorledes etablerer toplederen sine billeder og  forståelser? Vi har set mange eksempler på ting, der er gået helt galt i en virksomhed, fordi der ikke var nogen, der kunne korrigere toplederens virkelighedsbilleder – og så blev der truffet forkerte beslutninger.

Ingen enkelt topleder kan se det hele. Derfor må man være sammen med andre om at se. Se klart. Det kræver, at man har klare og tydelige meningsudvekslinger, dialoger, samtaler og holmgange med andre – forskellige mennesker, direktørkolleger, andre ansatte, kolleger, rådgivere og sparringpartnere. Mange virksomheder er kørt galt, fordi deres topleder så forkert. Der var andre forståelser og holdninger til stede i virksomheden, men de kom ikke til udtryk. En topleder sidder for bordenden – det er rigtigt – men det indebærer ikke, at hun eller han sidder alene ved bordet.