Abonnement til ledere

Abonnement til studerende

Mod afgrunden

10. februar 2013

Tags: ,

Thumbnail

Dette interview er bragt i ”Rapport 12” udgivet af Arkitektforeningen

Mod afgrunden

Den form for vækst, den industrialiserede verden stræber efter, er kortsigtet og roden til mange af de miljømæssige og sociale problemer, den moderne verden står overfor i dag, mener professor og forfatter Steen Hildebrand. Derfor er der brug for en radikal nytænkning af vækstbegrebet.

”Vækst er blevet identisk med kortsigtet materiel og økonomisk vækst. Vi evner ikke i de moderne samfund at diskutere problemstillinger og temaer, der rækker ret mange år frem”, siger Steen Hildebrandt.

”Forskere, kunstnere, debattører, filosoffer og andre anlægger ofte meget langsigtede betragtninger, men det slår ikke igennem i de dagsaktuelle politiske og økonomiske debatter. Stort set alle danske politikere taler om, at vi skal “tilbage på sporet”, “tilbage på vækstsporet”. Vækst – underforstået materiel-økonomisk vækst – er løsningen på stort set alle de problemer, som de moderne demokratiske, kapitalistiske samfund har. Sandheden er muligvis den modsatte: Kortsigtet økonomisk vækst er årsagen til, eller forklaringen på, nogle af de væsentligste problemer, de moderne samfund kæmper med. Problemer som giver sig udslag i de aktuelle kriser inden for økonomi, klima, sundhed, vandforsyning m.m.

Vi er uhyre ensidige og kortsigtede i vores bestræbelser og i de måder, hvorpå vi måler produktion, vækst, succes, performance og bundlinje. Efter min opfattelse er det en tænkning og en politik, der bringer os direkte mod en afgrund. Som Einstein ofte er blevet citeret for at sige:

“Et problem kan ikke løses med den tænkning, der har skabt det”.

Og det er præcist, hvad vi inden for en række områder gør. Med det resultat at mange af vores bestræbelser er kontraproduktive: De gør ondt værre”.

Du har tidligere sagt, at vi i Danmark burde have et produktivitetsforum – og ikke et vækstforum. Hvad mener du med det?

”Produktivitet handler om, hvor gode vi er til at udnytte vores ressourcer og kompetencer. Noget vi, efter min opfattelse, ikke er særligt gode til. Det handler ikke om kortsigtet betingelsesløs udnyttelse af ressourcer, som fx mennesker, men om en bæredygtig, langsigtet og klog måde at tage vare på vores ressourcer, som indebærer, at vi ikke slider mennesker og natur ned, men tværtimod producerer varer og tjenesteydelser på måder, så mennesker ikke bliver syge, og naturen ikke bliver ødelagt.

Det kræver helt sikkert betydelige omstillinger, men det er sådanne omstillinger, der er behov for – og som vi, i parentes bemærket, på mange områder allerede er ved at forstå og realisere. Det er klart, at sådanne formuleringer lyder overordentligt naive og urealistiske; hvad de også er, hvis vi ser på dem med traditionelle vækst- og politikbriller. Det er derfor, hovedudfordringen er, at vi skal ændre tankesæt og forståelse, såfremt verden skal ændres.

Verden er et resultat af vores måde at tænke på; verden er et resultat af vores måder at tænke og prioritere på”, siger Steen Hildebrandt.

Hvad er bæredygtig vækst for dig – og hvordan kan arkitekter og den kreative branche bedst være med i konkurrencen her? Hvad er vores styrker, som du ser dem?

”Bæredygtig vækst er vækst, der ikke ødelægger natur, ikke ødelægger og nedslider mennesker og ikke overbelaster økosystemerne.

Jeg ville være en lille smule forsigtig med at tale om ’kreative brancher’, for de såkaldt kreative brancher har bidraget, og gør det fortsat, til rigtig meget, der ikke tåler betegnelsen kreativ – endsige bæredygtig. Så man skal passe på med, hvilke etiketter man hæfter på sig selv.

Dette sagt i al fredsommelighed.

Arkitekter kan – lige såvel som andre – være med, hvis de sætter sig ind i, hvad bæredygtighed er, hvad bæredygtigt byggeri er, hvad bæredygtig byudvikling er, bæredygtigt design m.m. er og ud fra det forsøge at bidrage med løsninger, der er bæredygtige.

De ’kreative brancher’ kan bidrage på rigtig mange måder, når det gælder vækst. Men måske først ved at erkende at der alle steder er kreative potentialer; der findes i udgangspunktet ikke kreative og ikke-kreative brancher. Det er en misforståelse, som måske i sig selv bidrager til at forhindre en masse kreative ideer i at blive født og realiseret.

Man kan jo begynde at tale om, hvad vækst, og ikke mindst bæredygtig vækst, overhovedet er. Er vækst alene et økonomisk fænomen, der måles i kroner og ører? Eller er livskvalitet, lykke, sundhed, spirituel og social vækst også vækst? Man må drøfte, man må problematisere, man må tage stilling til, hvilket – eller hvilke – vækstbegreber, der er behov for i fremtiden, og så begynde at implementere disse forståelser ind i ens daglige professionelle praksis”, siger Steen Hildebrandt.

Faktaboks:
Steen Hildebrandt, ph.d., professor i organisations- og ledelsesteori på Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet, har gennem årene markeret sig som forfatter og debattør på en række samfundsområder. Især er Hildebrandt kendt for sine teorier om bæredygtig og helhedsorienteret ledelse og organisationsforståelse.