Abonnement til ledere

Abonnement til studerende

Lederskab og produktivitet

18. marts 2013

 

Denne artkel har været bragt som Business Kronik i Berlingske Tidende den 17. marts 2013.

 

– Lederskab er at bygge bro  mellem nutid og  fremtid

 

Lederskab

Der er formuleret et utal af sætninger om, hvad lederskab handler om. Lad mig her forsøge med følgende formulering : 1) Lederskab handler om at tilfredsstille eller imødekomme nogle behov i omgivelserne. Strategi og kvalitet. 2) Lederskab handler om at skabe resultater gennem anvendelse af forskellige ressourcer. Personaleledelse og resultatskabelse. 3) Lederskab handler om at tilvejebringe og udnytte ressourcer bedst muligt. Produktivitet. Og 4) Lederskab handler om i alt dette at praktisere en bæredygtig adfærd.

 

To virkeligheder

En del af dette handler om at have en klar forbindelse til virkeligheden – et klart remtræk til og en god forståelse af virkeligheden. Man kan ikke nøjes med at have nogle tågede forestillinger, visioner og drømme om nutid og fremtid. Klare og ædruelige nutidsbilleder og kreative og bevidste fremtidsbilleder er en del af ethvert lederskab.

Det er vigtigt at fremhæve, at der er to slags virkeligheder. Der er den øjeblikkelige, den nuværende. Og der er den fremtidige virkelighed. Fremtiden findes ikke, men alligevel er fremtiden en slags virkelighed, der er ved at blive til nutid. Nutiden og fremtiden hænger sammen. Vi har billeder af fremtiden, og disse billeder er og skal være med til at bestemme, hvordan vi agerer lige nu og her. En virksomhed befinder sig hele tiden i en tilstand, og en virksomhed er hele tiden i bevægelse, befinder sig hele tiden i et møde med den ankommende fremtid. Lederskab handler om at have klare billeder af begge disse virkeligheder. Og lederskab handler om at forbinde de to virkeligheder. Bygge bro.

Lederskab handler om at forbinde den nuværende  tilstand med fremtiden. Lederskab handler om at være med til at skabe nutiden gennem et vågent og lærende møde med fremtiden. Vi lærer af fremtiden, når vi skaber og møder den. Dette er ikke et spil om ord; det er sådan lederskab fungerer og udfolder sig.

 

Samtale

Vi har en vigtig og oldgammel erfaring her, nemlig at det er farligt at være alene, når man som leder skal etablere disse forståelser af nutid og fremtid. Hvad ser og hvad véd den enkelte topleder? Og hvem i virksomheden kan og tør udfordre toplederen på hendes eller hans billeder, opfattelser og fortolkninger? Hvorledes etablerer toplederen sine billeder og  forståelser? Vi har set mange eksempler på ting, der er gået helt galt i en virksomhed, fordi der ikke var nogen, der kunne korrigere toplederens virkelighedsbilleder – og så blev der truffet forkerte beslutninger.

Ingen enkelt topleder kan se det hele. Derfor må man være sammen med andre om at se klart. Det kræver, at man har klare og tydelige meningsudvekslinger og dialoger med andre mennesker, kolleger, andre ansatte, rådgivere og sparringpartnere. Mange virksomheder er kørt galt, fordi deres topleder så forkert. Ofte var der andre forståelser og holdninger til stede i virksomheden, men de kom ikke til udtryk. En topleder sidder for bordenden – det er rigtigt – men det indebærer ikke, at hun eller han sidder alene ved bordet.

 

Produktivitet

Produktivitet er et tema, der har fået en betydelig plads i medierne, bl.a. på grund af Produktivitetskommissionens arbejde. Bl.a. er det blevet pointeret, at ”produktivitet kommer indefra”. Produktivitet handler ikke primært om skatteregler, infrastruktur, tilskud og andet Christiansborg-stof – det gør det også, men produktivitet er primært noget, der kommer indefra virksomhederne selv.

Hvad betyder det? Det betyder bl.a. dygtige medarbejdere og ledere. Lederudvikling. Kompetenceudvikling. Der har i flere år – men ikke mindst i de seneste år – været talt om, at Danmark har et produktivitetsproblem. Vi halter bagefter vore nabolande, siger vi, når det handler om produktivitet.

Det er klart, at det er et problem og en udfordring for landet. Politikerne må adressere det. Men i anden omgang handler det om den enkelte virksomhed. Mange virksomheder har en produktivitet, der er for ringe – bl.a. på grund af en ringe ledelse, en ringe organisation, en ringe udnyttelse af kompetencer og ressourcer. Hvad betyder det? Det betyder bl.a., at man taber konkurrencefordele. Taber terræn. Taber overskud. Og: Det kan der gøres noget ved.

 

Fokus på lederskab

Fokus på lederskab handler bl.a. om, at medierne er optaget af lederskab. Det handler om, at der forskes og undervises i lederskab. Det handler om en øget opmærksomhed om og en øget respekt for lederskab. F.eks. på den måde, at man lægger sig mere i selen, når man rekrutterer ledere; at man i den enkelte organisation og virksomhed er mere omhyggelig med at evaluere kvaliteten af lederskab, ledelse og ledere; det behøver ikke at ske gennem store bureaukratiske systemer, men ved, at man er bevidst om og opmærksom på, hvordan der ledes og er klar til at tage nogle konsekvenser, hvis kvaliteten af ledelsen ikke er i orden.