Abonnement til ledere

Abonnement til studerende

Professor Erik Johnsen

11. maj 2013

Tags:

Thumbnail

En af de største i dansk ledelse

Mindeord

Professor, oecon. dr., dr. h.c. ERIK JOHNSEN, R, CBS, København

En af de største i dansk ledelse er gået bort. Professor Erik Johnsen fra CBS er ikke mere. Det er et kæmpetab for dansk ledelse.

Da jeg var ung amanuensis på Handelshøjskolen i Århus i 1970’erne, var Erik Johnsen nyudnævnt professor på og stifter af Metodeforskningsgruppen ved Handelshøjskolen i København. Han blev i 1969 udnævnt til professor i erhvervsøkonomi med særligt henblik på operationsanalyse og virksomhedsledelse. Vi arbejdede inden for det samme felt og fik kontakt med hinanden. Denne kontakt udviklede sig til et varigt venskab.

Erik Johnsen blev i en ung alder kaldt ”den gamle doktor”, og han blev min vejleder og protegé i disse år. Erik Johnsen var generøs, han var en hjælper, en betydelig inspiration og vejleder, ikke bare for mig, men for mange unge skandinaviske ledelses- og metodeforskere. Han var en provokatør, og i disse år var han i virkeligheden en slags oprørsleder inden for skandinavisk ledelsesforskning; og det gik ikke stille af; han var en leder og et ikon. Jeg erindrer med dyb taknemmelighed mange møder – en sommerfrokost i de små haver i Pile Allé, et møde på Eriks store kontor på CBS, et møde på en restaurant i Tivoli, på et konferencested i Athen, Stockholm eller Boston – altid gæstfri, imødekommende, i bevægelse og dybt engageret; Erik var altid den skarpe, kærlige, ironiske, nærværende, morsomme, modige, varme, flabede og provokerende vejleder, kollega, ven, støtte, udfordrer, samarbejdspartner. Erik Johnsen var enormt, ja legendarisk flittig hele sit liv. Og det var typisk for ham, at han, den samme dag, hvor han for mange år siden gik på pension, etablerede et nyt forskningscenter, CAMS, på CBS.

Erik Johnsens forfatterskab er meget omfattende; han var i mange år redaktør af Erhvervsøkonomisk Tidsskrift; han har skrevet og redigeret et meget stort antal og meget udbredte og læste bøger. Erik og jeg redigerede i nogle år et antal ledelsesbøger for Børsens Forlag, og vi havde i disse år et tæt redaktionelt og fagligt samarbejde. Det blev også til fælles artikler og kronikker.

Erik Johnsens betydning for dansk og skandinavisk ledelsesforskning og -praksis kan ikke overvurderes. Den er enorm, den er skelsættende, og den vil stå i mange år. Markant er hans doktordisputats Studies in Multiobjective Decision Models fra 1968 Han underviste ikke bare generationer af studerende på CBS; han underviste generationer af ledere i dansk og skandinavisk erhvervsliv. Tusinder af ledere erindrer Erik Johnsens pædagogik, eksempler, modeller, uovertrufne energi, men også hans enorme frækhed, gennemslagskraft, praktiske indsigt og originale indfald. Hertil kommer hans enestående indsigt i vin – ikke bare en teoretisk indsigt, men en praktisk indsigt af dimensioner.

Steen Hildebrandt
Professor, Ph.D.
Aarhus Universitet