Abonnement til ledere

Abonnement til studerende

Lede ud fra den emergerende fremtid

23. september 2013

I vores civilisation har vi et gammelt mønster, der handler om, at vi som individer og som samfund lærer af fortiden og lader denne lære forme fremtiden. Inde i denne formulering ligger også begrebet og fænomenet lederskab som er et vigtige tema. Vi skal altid lære af fortiden. Men der er en anden form for læring og lederskab, som vi kan blive meget bedre til, nemlig at lære af den ankommende eller emergerende fremtid. Eller lidt mere præcist: At knytte an til og at lære af den ankommende fremtid og de potentialer, som denne fremtid indeholder.

Der er et stærkt argument for denne anden tilgang til læring og lederskab: Meget tyder på, at vi hverken kan forstå eller håndtere nutidens ledelsesproblemer med den lære og de metoder og tilgange, som vi har med os fra fortiden. Problemerne hober sig op. Vi taler – ikke bare om problemer, men om kriser: Finans, fødevarer, energiforsyning, vand, ressourceknaphed, klima, fattigdom, massevandringer, fundamentalisme, terrorisme mm.

Verden befinder sig i en sammensat og dyb krise, som formentlig er uden sidestykke i historien. Intet tyder på, at det er kriser, som bare vil gå over, eller som vi kan håndtere uden store grundlæggende tankeændringer. Verden uden for os er som vore tanker. Verden er et spejl af vore tanker og holdninger. De problemer, vi har i dag, er et resultat af gårsdagens tanker og løsninger.

Verdens problemer og kriser er også Danmarks; Danmark står midt i en stor omstilling. Vi står på kanten af det gamle industrisamfund. Vi har store lederskabsudfordringer; vi aser og maser, men dybest set handler disse udfordringer måske mere om at se vore potentialer, end de handler om at løse problemer på gammeldags facon.

Vor evne til at skifte fra hele tiden at reagere på fortiden, så det bestandigt er fortiden, der bestemmer, til i stedet at læne os ind mod og være kreativt medskabende og lærende i forhold til fremtiden, den ankommende fremtid, er en af vor tids største ledelsesudfordringer.

En ny bog om at lede ud fra den emergerende fremtid introducerer to vigtige begreber, nemlig begreberne ego-system og øko-system-bevidsthed og -virkelighed. Bevidsthed er et centralt begreb. Skal vi lykkes med at bevæge os bort fra den simple ego-system tænkning, der dominerer verden, forudsætter det en bevidsthedsændring. Ego-bevidstheden fokuserer alene på mig og mit; øko-bevidstheden fokuserer på alles livskvalitet.

Det er forfatteren til den meget kendte bog om Teori U, MIT-forskeren Otto Scharmer, der sammen med sin kone, Katrin Kaufer, der har skrevet den nye bog: Leading from the emerging Future.  Bogen er udgivet  på San Francisco-forlaget Berrett-Koehler Publishers, og er ved at bive oversat til dansk af forlaget Ankerhus.

Bogen ligger i forlængelse af Teori U-bogen, der udkom for nogle år siden, og som har fået en stor udbredelse. Som Teori U er også dette en vigtig bog. Jeg har mærket, hvordan Teori U har påkaldt sig meget stor interesse og engagement rundt om i verden. Og jeg har også mærket, hvordan nogle mennesker bliver bange, når de møder nogle af de udtryk og formuleringer, som er karakteristiske både for Teori U-bogen og for denne bog. Det siger sig selv, at hvis man vil gå nye veje, hvis man vil noget nyt, så må man benytte nye ord og begreber. Man kan ikke skabe en ny kommune, en ny skole, eller en ny privat virksomhed, hvis man insisterer på, at alt skal være, som det plejer. Man kan ikke udvikle de nye tanker og holdninger, der er nødvendige, hvis man vil skabe noget nyt, hvis man samtidig fastholder, at der ikke må tales om noget nyt, tales på nye måder eller tales med nye ord og begreber. Det lader sig ikke gøre. Man må simpelthen give slip på noget af det gamle, hvis man vil noget nyt. Og for at gøre det må man tro på sig selv, tro på, at man kan og vil noget andet og bedre, noget der er mere rigtigt, mere helt, og man må have mod til at træde over nogle tærskler, for det nye er selvfølgelig bl.a. karakteriseret ved, at man ikke på forhånd kan se det eller få garantier. Man må tro på og have mod.