Abonnement til ledere

Abonnement til studerende

Mini MBA

13. juni 2016

Mini MBA

Jeg er blevet bedt om at kommentere, hvorfor jeg har engageret mig i en såkaldt MiniMBA-uddannelse. Det gør jeg gerne, og dette er mine tanker:

I mange år har jeg undervist på Folkeuniversitetet, både i Århus, København, Odense, Ålborg – og også flere andre steder. Det har jeg gjort med stor glæde, og fordi jeg anser formidling for at være en kær pligt for enhver forsker. Folkeuniversitetet er åbent; det er for alle; det er gennemsigtigt og underviserne er blandt de bedste inden for deres respektive fag.

I mange år har jeg ligeledes undervist på de prestigefyldte MBA-uddannelser, primært på Handelshøjskolen i Århus og Århus Universitet, men også på Aalborg Universitet, CBS og Syddansk Universitet; også det har jeg været glad for, og også her har det længe været min opfattelse, at der manglede en slags folkelig version, en mere overkommelig, åben og gennemsigtig uddannelse. En sådan uddannelse har jeg nu været med til at udvikle på Aros Business Academy.

Jeg synes på en vis måde, at det er forkert at kalde det en MiniMBA, men det er nu engang blevet den gængse betegnelse. Så det kalder vi det også. Lad mig sige det så klart som muligt: En MiniMBA er ikke en MBA-uddannelse; en MiniMBA adresserer de samme fag, de samme temaer, som de forskellige MBA-uddannelser også behandler, men kan selvsagt ikke gå i dybden på samme måde som MBA-uddannelserne gør det.

Vores uddannelse er speciel, bl.a. derved, at den er åben. Vi fortæller, hvad der undervises i, hvad pensum er, hvem der underviser, hvorledes der eksamineres mm. Vores ønske er at være et tilbud til de mange mennesker, der ikke har mulighed for, ikke har tid til, ikke har lyst til, ikke har økonomi til at læse en MBA, men som gerne vil have en mere overkommelig, en kortere, og en saglig og fagligt velfunderet uddannelse. En sådan uddannelse har vi udviklet.

Vi har også et ønske om i vores undervisning at være vågne over for, hvad fremtiden bringer af udfordringer og muligheder. Derfor vil vi f.eks. også give plads til drøftelser af begreber som bæredygtighed og resiliens eller robusthed.

Læs mere om Mini MBA’en her.

Steen Hildebrandt